Enheten för Molekylär toxikologi

Enhetens forskning syftar till att identifiera och karaktärisera molekylära och biokemiska processer som induceras vid exponering för toxiska ämnen inklusive syntetiska nanomaterial. Enheten bedriver även forskning kring inflammation och cancer.

Inflammationsforskningen är inriktad mot kartläggning av de processer som styr fagocytos av apoptotiska celler och deras betydelse vid kronisk inflammation och autoimmuna tillstånd.

Inom området nanotoxikologi studeras toxicitet och dess bakomliggande mekanismer, bland annat avseende kolnanorör och 2D material som grafen. Den huvudsakliga inriktningen avser immuntoxicitet hos olika nanomaterial.

Enheten är även engagerad i nanomedicinsk forskning med särskilt fokus på nanopartiklar för leverans av cytostatika vid cancerbehandling.

Enheten har ett flertal samarbeten med internationella forskargrupper och medverkar i nätverk av forskare som finansieras av EU kommissionen såsom det 10-åriga projektet GRAPHENE Flagship samt medverkar även i MISTRA Environmental Nanosafety, ett nationellt konsortium inom nanosäkerhet.

Enhetschef

Profile image

Bengt Fadeel

Professor
+46852487737

Personal

Profile image

Bing Jiang

Postdoktor
Profile image

Jasreen Kaur

Postdoktor
Profile image

Apiwit Sae-Fung

Anknuten till Forskning

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Cancerfonden
  • Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (MISTRA)
  • EU kommissionen (Horizon 2020 och Future Emerging Technologies/FET)

EU-projekt

Utvalda publikationer

Graphene oxide elicits microbiome-dependent type 2 immune responses via the aryl hydrocarbon receptor.
Peng G, Sinkko H, Alenius H, Lozano N, Kostarelos K, Bräutigam L, Fadeel B. Nat Nanotechnol. 2022 Dec 12. doi: 10.1038/s41565-022-01260-8. [Epub ahead of print].

Biomarkers of nanomaterials hazard from multi-layer data.
Fortino V, Kinaret P, Fratello M, Serra A, Saarimäki L, Gallud A, et al. Nat Commun. 2022;13(1):3798.

Safety assessment of graphene-based materials: focus on human health and the environment.
Fadeel B, Bussy C, Merino S, Vázquez E, Flahaut E, Mouchet F, et al. ACS Nano. 2018 11;12(11):10582–10620.

Advanced tools for the safety assessment of nanomaterials.
Fadeel B, Farcal L, Hardy B, Vázquez-Campos S, Hristozov D, Marcomini A, et al. Nat Nanotechnol. 2018;13(7):537–543.

Graphene oxide elicits membrane lipid changes and neutrophil extracellular trap formation
Mukherjee S, Lazzaretto B, Hultenby K, Newman L, Rodrigues A, Lozano N, Kostarelos K, Malmberg P, Fadeel B. Chem. 2018;4(2):334–358.

Carbon nanotubes degraded by neutrophil myeloperoxidase induce less pulmonary inflammation.
Kagan VE, Konduru NV, Feng W, Allen BL, Conroy J, Volkov Y, et al. Nat Nanotechnol. 2010;5(5):354–359.

Länkar

Hantering av nanomaterial

Nationell Plattform för Nanosäkerhet

Anna Persson
2024-01-05