Skip to main content

Enheten för Molekylär toxikologi

Enhetens forskning syftar till att identifiera och karaktärisera molekylära och biokemiska processer som induceras vid exponering för toxiska ämnen inklusive syntetiska nanomaterial. Enheten bedriver även forskning kring inflammation och cancer.

Inflammationsforsningen är inriktad mot kartläggning av de processer som styr fagocytos av apoptotiska celler och betydelsen för kronisk inflammation och autoimmuna tillstånd. Vi är också sedan många år intresserade av ärftlig och medfödd neutropeni (Kostmanns sjukdom).

Inom området nanotoxikologi studeras toxicitet och dess bakomliggande mekanismer, bland annat kolnanorör och grafen, men även andra nanomaterial med potentiella medicinska tillämpningar. Den huvudsakliga inriktningen avser immuntoxicitet samt genotoxicitet hos olika syntetiska nanomaterial och även möjliga hormonstörande effekter av nanomaterial.

Enheten har ett flertal väletablerade samarbeten med internationella forskargrupper samt med kliniska kollegor och medverkar i nätverk av forskare som finansieras inom ramen för EUs Sjunde Ramprogram samt inom ramen för EUs 10-åriga Flagship Project GRAPHENE.

Forskargruppledare

Professor

Bengt Fadeel

Telefon: 08-524 877 37
Enhet: Molekylär toxikologi
E-post: Bengt.Fadeel@ki.se

Personal

Post Doc

Postdoc

Govind Gupta

Enhet: Molekylär toxikologi
E-post: govind.gupta@ki.se

Postdoc

Sandeep Keshavan

Enhet: Molekylär toxikologi
E-post: sandeep.keshavan@ki.se

Postdoc

Guotao Peng

Enhet: Molekylär toxikologi
E-post: guotao.peng@ki.se

Postdoc

Suresh Verma

Enhet: Molekylär toxikologi
E-post: suresh.verma@ki.se

Doktorander

Forskarstuderande

Katharina Klöditz

E-post: katharina.kloditz@ki.se

Utländska Adjungerade Professorer

  • Professor Ding Xue, University of Colorado
  • Professor Valerian Kagan, University of Pittsburgh

Finansiering

  • EU:s sjunde ramprogram (FP7)
  • Vetenskapsrådet
  • Cancerfonden
  • Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (MISTRA)
  • Stockholms Läns Landsting (ALF-projekt)
  • STINT
  • Cancer och Allergifonden

EU-projekt

FP7-NANOMMUNE

FP7-MARINA

NanoSafety Cluster

FP7-NANOSOLUTIONS

COST Action MODENA

Flagship Project GRAPHENE

FP7-SUN

FP7-eNanoMapper

Future Emerging Technologies (FET)

Aktuellt

3rd mini-conference on nanotoxicology november 9-10, 2015

Hantering av nanomaterial