Enheten för Molekylär toxikologi

Enhetens forskning syftar till att identifiera och karaktärisera molekylära och biokemiska processer som induceras vid exponering för toxiska ämnen inklusive syntetiska nanomaterial. Enheten bedriver även forskning kring inflammation och cancer.

Inflammationsforskningen är inriktad mot kartläggning av de processer som styr fagocytos av apoptotiska celler och deras betydelse vid kronisk inflammation och autoimmuna tillstånd.

Inom området nanotoxikologi studeras toxicitet och dess bakomliggande mekanismer, bland annat avseende kolnanorör och 2D material som grafen. Den huvudsakliga inriktningen avser immuntoxicitet hos olika nanomaterial.

Enheten är även engagerad i nanomedicinsk forskning med särskilt fokus på nanopartiklar för leverans av cytostatika vid cancerbehandling.

Enheten har ett flertal samarbeten med internationella forskargrupper och medverkar i nätverk av forskare som finansieras av EU kommissionen såsom det 10-åriga projektet GRAPHENE Flagship samt medverkar även i MISTRA Environmental Nanosafety, ett nationellt konsortium inom nanosäkerhet.

Enhetschef

Bengt Fadeel

Professor

Personal

Guotao Peng

Anknuten till Forskning
08-524 875 55

Tomas Malina

Postdoktor

Jasreen Kaur

Postdoktor

Thanpisit Lomphithak

Anknuten till Forskning

Finansiering

  • Vetenskapsrådet
  • Cancerfonden
  • Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning (MISTRA)
  • EU kommissionen (Horizon 2020 och Future Emerging Technologies/FET)

EU-projekt

Publikationer

Cobalt nanoparticles trigger ferroptosis-like cell death (oxytosis) in neuronal cells: Potential implications for neurodegenerative disease.
Gupta G, Gliga A, Hedberg J, Serra A, Greco D, Odnevall Wallinder I, et al
FASEB J. 2020 Apr;34(4):5262-5281

Safety Assessment of Graphene-Based Materials: Focus on Human Health and the Environment.
Fadeel B, Bussy C, Merino S, Vázquez E, Flahaut E, Mouchet F, et al
ACS Nano 2018 11;12(11):10582-10620

Advanced tools for the safety assessment of nanomaterials.
Fadeel B, Farcal L, Hardy B, Vázquez-Campos S, Hristozov D, Marcomini A, et al
Nat Nanotechnol 2018 07;13(7):537-543

Graphene Oxide Elicits Membrane Lipid Changes and Neutrophil Extracellular Trap Formation
Sourav P. Mukherjee, Beatrice Lazzaretto, Kjell Hultenby, Leon Newman, Artur F. Rodrigues, Neus Lozano, Kostas Kostarelos, Per Malmberg, and Bengt Fadeel
Chem 4, 334–358, February 8, 2018

Dichotomous roles for externalized cardiolipin in extracellular signaling: Promotion of phagocytosis and attenuation of innate immunity.
Balasubramanian K, Maeda A, Lee JS, Mohammadyani D, Dar HH, Jiang JF, et al
Sci Signal 2015 Sep;8(395):ra95

Länkar

Hantering av nanomaterial

Nationell Plattform för Nanosäkerhet