Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

This page in English

Gruppbild Enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM

Vi är ett tvärvetenskapligt team som forskar om metoder för att förhindra risker och främja hälsa och prestation på arbetsplatsen. Våra studier visar att det finns stora fördelar med att investera i arbetsmiljö och hälsorelaterade insatser för både individen, arbetsgivaren och samhället. För oss är det avgörande att forskningsresultat snabbt kommer till användning och gör nytta. Vi arbetar därför också med implementeringsforskning där vi undersöker de bästa sätten att föra in nya kunskaper i olika typer av verksamheter. 

Vi forskar för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Enheten har ett sexårigt programstöd för att utveckla forskningsområdet inom företagshälsovård.

Vi arbetar med att stödja evidensbaserad praktik i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

  • utveckla och utvärdera metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet.
  • utvärdera metoders kostnadseffektivitet
  • utarbeta stöd för effektiv implementering

Forskningen bedrivs i partnerskap med företagshälsovården och arbetsmarknadens parter inom såväl offentlig som privat sektor. Tillsammans med andra universitet har vi skapat Kompetenscentret för företagshälsa.

Dessutom erbjuder vi utbildningar i arbete och hälsa samt kurser i bland annat implementeringsforskning och evidensbaserad praktik.

Enhetschef

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning
E-post: Irene.Jensen@ki.se

Personal

Emmanuel AboagyeDoktorand
Iben AxénDocent
Gunnar BergströmDocent, Forskare
Elisabeth Björk BrämbergForskarassistent
Christina BjörklundDocent, Forskare
Lennart BodinProfessor emeritus
Andreas EklundPostdoc
Anders Galaasen BakkenAnknuten
Jan HagbergStatistiker
Irene JensenProfessor
Ulf JohansonAnknuten, Professor emeritus
Bozana JohanssonDoktorand
Lydia KwakDocent, Forskningssamordnare
Caroline LornuddPostdoc
Eva NilssonProjektadministratör
Lotta NyberghPostdoc
Teresia NymanAnknuten, Forskare
Ulrich StoetzerAnknuten, Forskare
Charlotte WåhlinAnknuten, Forskare
Cecilia ÅkerblomAnknuten, Forskare

Nyheter

Maj 2018: Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

December 2017: Ny publikation - Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott

Oktober 2017: Vi söker manliga deltagare till en intervjustudie

Oktober 2017: Inbjudan till seminarium om evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

September 2017: Ny publikation om konomiska effekter av hälso- och arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen  

September 2017:  Disputation, akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorstexamen försvaras av Emmanuel Aboagye. Avhandlingens titel: From health outcomes to value assessments – Preference-based assessment of interventions & valuation of productivity cost in working adults.

September 2017: Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser

September 2017: Licentiatseminarium, akademisk avhandling för avläggande av medicine licentiatexamen försvaras av Camilla Martinsson. Avhandlingens titel: Occupational safety and health interventions – incentives and economic consequences.

Augusti 2017: Docent Iben Axén intervjuas om förlopp av ryggsmärta och patientnära forskning i Chiropractic Science.

Juni 2017: Post Doc Andreas Eklund intervjuas om förebyggande behandling, psykologiska faktorer och förlopp av ryggsmärta i Chiropractic Science.

Mars 2017: Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Februari 2017: Medicinsk Yoga på arbetsplatsen - upplevd stress och arbetsförmåga - en förstudie

Projekt

Publikationer under 2017

Axén I, Kwak L, Hagberg J, Jensen I (2017) Does physical activity buffer insomnia due to back and neck pain? PLoS ONE 12(9): e0184288. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184288

Iben Axén & Charlotte Leboeuf-Yde. “Typical” chiropractic patients– can they be described in terms of recovery patterns?  Chiropractic & Manual Therapies 2017 25:23 

Axén I, & Follin G: Medical yoga in the workplace setting−perceived stress and work ability −a feasibility study. Complementary Therapies in Medicine Volume 30, February 2017, Pages 61–66

Kwak, L., Wåhlin, C., Stigmar, K., Jensen, I. Developing a practice guideline for the occupational health services through a community of practice: description and evaluation of the guideline development process. BMC Public Health, 2017: 17:89.

Barenfeld E, Wallin L, Bjork Bramberg E. Moving From Knowledge to Action in Partnership: A Case Study on Program Adaptation to Support Optimal Aging in the Context of Migration. J Appl Gerontol. 2017 Aug 01:733464817727110.

Bramberg EB, Bergstrom G, Jensen I, Hagberg J, Kwak L. Effects of yoga, strength training and advice on back pain: a randomized controlled trial. BMC musculoskeletal disorders. 2017 Mar 29;18(1):132.

Björk Brämberg, E., Nyman, T., Kwak, L., Alipour A., Bergström; G., Schäfer Elinder, L., Hermansson, U., Jensen, I. Development of evidence-based practice in occupational health services in Sweden. A three-year follow-up of attitudes, barriers and facilitators. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2017 90(4):335-348.

Busch H, Bjork Bramberg E, Hagberg J, Bodin L, Jensen I. The effects of multimodal rehabilitation on pain-related sickness absence - an observational study. Disabil Rehabil. 2017 Mar 27:1-8.

Strömberg C, Aboagye E, Hagberg J, Bergström G, Lohela-Karlsson M. Estimating the effect and economic impact of absenteeism, presenteeism and work environment problems on reductions in productivity from a managerial perspective. Value Health 2017. doi.org/10.1016/j.jval.2017.05.008

Aboagye E. Valuing individuals’ preferences and health choices of physical exercise. Pain Ther. 2017 6(1): 85–91.doi:10.1007/s40122-017-0067-4.

Leavy, B., Kwak, L., Hagströmer, M., Franzén, E. Evaluation and implementation of highly challenging balance training in clinical practice for people with Parkinson's disease: protocol for a hybrid effectiveness-implementation type I trial. BMC Neurology 2017; 17:27.

Björk Brämberg, E., Bergström, G., Jensen, I., Hagberg, J. & Kwak, L. Effects of kundalini yoga, strength training and advice on back pain: A randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders, 2017; 18:132.

Arapovic-Johansson, B., Wåhlin C., Kwak, L., Björklund, C., Jensen, J. Work-related stress assessed by a text message single-item stress question. Occupational Medicine. Doi: 10.1093/occmed/kqx111.

Gunnar Bergström; Malin Lohela Karlsson; Lydia Kwak; Lennart Bodin; Irene Jensen; Margareta Torgén; Lotta Nybergh. Preventing sickness absenteeism among employees with common mental disorders or stress-related symptoms at work: Design of a cluster randomized controlled trial of a problem-solving based intervention versus care-as-usual conducted at the Occupational Health Services. BMC Public Health, 2017; May 12; 17(1):436.

Bergsten, E.L., Kwak L., Vingård, E., Mathiassen, S.E., Daily shoulder pain among flight baggage handlers and its association with work tasks and upper arm postures on the same day. Annals of Work Exposures and Health, 2017; Nov 10; 61(9):1145-1153.

Sinabulya H, Bergström G, Hagberg J, Johansson G, Blomgren L. Cultural adaptation and validation of the Swedish VEINES-QOL/Sym in patients with venous insufficiency. Phlebology 2017.

Dohrn IM, Sjöström M, Kwak L, Oja P, Hagströmer M. Accelerometer-measured sedentary time and physical activity-A 15 year follow-up of mortality in a Swedish population-based cohort. J Sci Med Sport. 2017 Nov 7. pii: S1440-2440(17)31748-6. doi: 10.1016/j.jsams.2017.10.035.

Dohrn I., Kwak, L., Oja, P., Sjöström, M., Hagströmer, M. Replacing sedentary time with physical activity - a 15 year follow-up of mortality in a national cohort. Clinical Epidemiology (accepted November 2017).

Arapovic-Johansson, B., Wåhlin C., Hagberg J., Kwak, L., Björklund, C., Jensen, J. Participatory work place intervention for stress prevention in primary health care. A randomised controlled trial. European Journal of Work and Organizational Psychology. (accepterad December 2017)

Blom V, Svedberg P, Bergström G, Mather L, Lindfors P. Stress in paid and unpaid work as related to cortisol and subjective health complaints in women working in the public health care sector. International Journal of Workplace Health Management. 2017.

Mather L, Blom V, Bergstrom G, Svedberg P. Adverse outcomes of sick leave due to mental disorders: A prospective study of discordant twin pairs. Scand J Public Health. 2017:1403494817735755.


Rundgren J, Enocson A, Mellstrand Navarro C, Bergstrom G. Responsiveness of EQ-5D in Patients With a Distal Radius Fracture. Hand (N Y). 2017:1558944717725378.

Svedberg P, Mather L, Bergstrom G, Lindfors P, Blom V. Work-Home Interference, Perceived Total Workload, and the Risk of Future Sickness Absence Due to Stress-Related Mental Diagnoses Among Women and Men: a Prospective Twin Study. Int J Behav Med. 2017.

Björk Brämberg, E., Torgerson, J., Norman Kjellström, A., Welin, P. & Rusner, M. Access to primary and specialized somatic health care for persons with severe mental illness: A qualitative study of perceived barriers and facilitators in Swedish health care. BMC Family Practice. 2017.  

Axén I, Follin G. Medical yoga in the workplace setting-perceived stress and work ability-a feasibility study. Complement Ther Med. 2017 Feb;30:61-66. doi: 10.1016/j.ctim.2016.12.001. Epub 2016 Dec 7. 

Grimani A, Bergström G, Casallas MIR, Aboagye E, Jensen I, Lohela-Karlsson M. Economic evaluation of occupational safety and health interventions from the employer perspective: A systematic review. J Occup Environ Med. 2017 Nov 6. doi: 10.1097/JOM.0000000000001224.

Kwak L, Aboagye E, Grimani A. Hälsofrämjande insatser riktade till arbetsplatsens fysiska miljö och organisationsstruktur: effekt på arbetsrelaterade utfall. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2017.

Björk Brämberg, E, Axén, I, Strömberg, C, Bergström, G. Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa – En kartläggning av forskningen 2014- 2017- Uppdatering

Martinsson C. Occupational health and safety interventions – incentives and economic consequences. Licentiate Thesis Karolinska Institutet sept 2017.

Aboagye E. From health outcomes to value assessments: preference-based evaluation of interventions & valuation of productivity cost among working adults. PhD thesis Karolinska Institutet sept 2017

 

Internationella publikationer under 2016

E Aboagye E, Jensen I, Bergström G, Hagberg J, Axén I, Karlsson ML. Validity and test-retest reliability of an at-work production loss instrument. Occupational Medicine 2016;66(5):377-82.

Ahonen G, Pensola T, Lohela-Karlsson M, Aasnaess S. The cost of illness of the working-age population in the Nordic countries in 2012: A comparison to 1991. (2016). Tietoa työstä.

Amcoff K,  Joossens M,  Pierik MJ,  Jonkers D,  Bohr J,  Joossens S,  Romberg-Camps M,  Nyhlin N,  Wickbom A,  Rutgeerts PJ,  Tysk C,  Bodin L,  Colombel JF,  Vermeire S,  Halfvarson J. Concordance in Anti-OmpC and Anti-I2 Indicate the Influence of Genetic Predisposition: Results of a European Study of Twins with Crohn's Disease. Journal of Crohn's & colitis 2016 10;6 695-702 JIF (2015) 6.59

Axén I and Bodin L. Searching for the optimal measuring frequency in longitudinal studies -- an example utilizing short message service (SMS) to collect repeated measures among patients with low back pain BMC Medical Research Methodology 2016 16:119

Axén I, Follin: Medical yoga in the workplace setting - perceived stress and work ability - a feasibility study. Accepted in Complementary Therapies in Medicine, 2016

Blom V, Bodin L, Bergström G, Svedberg S. Applying the Demand-control-support model on burnout in managers and non-managers. IJWHM. 2016;9(1).

Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Leboeuf-Yde C, Axen I. Absence of low back pain to demarcate an episode: a prospective multicentre study in primary care. Chiropr Man Therap. 2016; 24:3.

Eklund A, Bergström G, Bodin L, Axén I. Do psychological and behavioral factors classified by the West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (Swedish version) predict the early clinical course of low back pain in patients receiving chiropractic care? BMC musculoskeletal disorders 2016 17; 75-

Hellman T, Jensen I, Bergstrom G, Bramberg EB. Essential features influencing collaboration in team-based non-specific back pain rehabilitation: Findings from a mixed methods study. Journal of interprofessional care. 2016 May;30(3):309-15.

Hellman T, Jensen I, Orchard C, Bergstrom G. Preliminary testing of the Swedish version of the Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS-S). J Interprof Care. 2016;30(4):499-504.

Kongsted A, Kent P, Axen I, Downie AS, Dunn KM. What have we learned from ten years of trajectory research in low back pain? BMC Musculoskelet Disord. 2016 May 21; 17:220.

Kwak L, Berrigan D, Van Domelen D, Sjöström M, Hagströmer M. Examining differences in physical activity levels by employment status and/or job activity level: Gender-specific comparisons between the United States and Sweden. Journal of Science and Medicine in Sports and Exercise, 2016:19(6); 482-487.

Lindmark U, Wagman P, Wåhlin C, Rolander B. Workplace Health in Dental Care  - A Salutogenic Approach". Journal of Dental Hygiene 9 nov 2016

Mather L, Blom V, Bergstrom G, Svedberg P. An Underlying Common Factor, Influenced by Genetics and Unique Environment, Explains the Covariation Between Major Depressive Disorder, Generalized Anxiety Disorder, and Burnout: A Swedish Twin Study. Twin research and human genetics: the official journal of the International Society for Twin Studies. 2016:1-9.

Martinsson C, Lohela Karlsson M, Kwak, L., Bergström, G., Hellman, T. What incentives govern when employers make their decision about whether or not to engage in OHS interventions at the workplace? 2016: 16; 854. A qualitative study. BMC Public Health

Rolander B, Wåhlin C, Johnston V, Wagman P, Lindmark U. Changes in division of labour and tasks within public dentistry: relationship to employees work demands, health and work ability. Acta Odontol Scand. 2016 Aug;74(6):471-9. doi: 10.1080/00016357.2016.1203023. Epub 2016 Jul 8.

Svedberg P, Hallsten L, Narusyte J,  Bodin L,  Blom V. Genetic and environmental influences on the association between performance-based self-esteem and exhaustion: A study of the self-worth notion of burnout. Scandinavian journal of psychology 2016 57;5 419-26

Öst Nilsson A, Eriksson G, Johansson U, Hellman T. Experiences of the return to work process after stroke while participating in a person-centred rehabilitation programme. Scand J Occup Ther. 2016 Nov 11:1-8

Svenska rapporter

Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Aboagye E, Nordkvist P, Jensen I, Wåhlin C, Hermansson U, Lohela-Karlsson M. Kostnadsjämförelse mellan tre rehabiliteringsprogram för anställda med alkoholproblem: ett arbetsgivarperspektiv. Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa, Institutet för miljömedicin (IMM). Karolinska Institutet. Stockholm 2016.

Lohela-Karlsson M, Martinsson C, Kwak L, Bergström G, Hellman T. Viktiga incitament för svenska arbetsgivare vid genomförande av arbetsmiljöinsatser (eng.Important incentives for Swedish employers to implement work environmental interventions). Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016

Hermansson U. och Företagshälsans riktlinjegrupp. Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen. En sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 4/2016. Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, 2016.

En kartläggning av förutsättningar för arbetsplatsnära insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa - en kartläggning av forskningen.

Evidensbaserad praktik i företagshälsovården. Nationell undersökning om kunskap, attityder, hindrande och stödjande faktorer - en treårsuppföljning.

Effekter av hälsoundersökningar via arbetsplatsen - vad säger den vetenskapliga evidensen? 

Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö

Checklista - tidiga indikationer för mobbning

Metoder för företagshälsovården att främja goda matvanor och fysisk aktivtet på arbetsplatsen 

En processutvärdering av multimodala team inom ramen för rehabiliteringsgarantin 

Övrigt material

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Bildspel för presentation av Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Info till arbetsgivare om ländryggsbesvär

Ryggboken

I media 2016

29 mars 2016: Forskaren och arbetshälsoekonomen Malin Lohela Karlsson intervjuas i TV4 Nyhetsmorgon med anledningen av den nya AFS:en om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

9 mars 2016: Forskaren Malin Lohela Karlsson medverkar i Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen, Arbetsmiljöverkets informationskampanj om nya föreskrifterna organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna börjar gälla från och med den 31 mars 2016.

26 januari 2016: Nya riktlinjer för att behandla alkoholproblem - artikel på Suntarbetsliv.se

 

Äldre nyheter:

15 oktober 2015: Så kan arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa - intervju med professor Irene Jensen i Dagens arbete

20 september 2015: Rimlig arbetsbörda viktigast för att minska psykisk ohälsa - intervju med professor Irene Jensen i Dagens nyheter

7 maj 2015: Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

2 maj 2015: Tidiga insatser för ryggbesvär - inslag i SVT Nyheter

 

Webbutbildningar

Evidensbaserad praktik, intro av Irene Jensen

 

Länkar

FöretagshälsovårdHälsoekonomiIntegrativ medicinNätverkOrganisationPsykologiRehabiliteringRiktlinjerUtvärderingYrkesmedicin