Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa

This page in English

Gruppbild Enheten för interventions- och implementeringsforskning, IMM

Vi är ett tvärvetenskapligt team som forskar om metoder för att förhindra risker och främja hälsa och prestation på arbetsplatsen. Våra studier visar att det finns stora fördelar med att investera i arbetsmiljö och hälsorelaterade insatser för både individen, arbetsgivaren och samhället. För oss är det avgörande att forskningsresultat snabbt kommer till användning och gör nytta. Vi arbetar därför också med implementeringsforskning där vi undersöker de bästa sätten att föra in nya kunskaper i olika typer av verksamheter. 

Vi forskar för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Enheten har ett sexårigt programstöd för att utveckla forskningsområdet inom företagshälsovård.

Vi arbetar med att stödja evidensbaserad praktik i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

  • utveckla och utvärdera metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet.
  • utvärdera metoders kostnadseffektivitet
  • utarbeta stöd för effektiv implementering

Forskningen bedrivs i partnerskap med företagshälsovården och arbetsmarknadens parter inom såväl offentlig som privat sektor. Tillsammans med andra universitet har vi skapat Kompetenscentret för företagshälsa.

Dessutom erbjuder vi utbildningar i arbete och hälsa samt kurser i bland annat implementeringsforskning och evidensbaserad praktik.

 

Enhetschef

Professor

Irene Jensen

Telefon: 08-524 832 12
Enhet: Interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa
E-post: Irene.Jensen@ki.se

 

Personal

Martin AskerForskarstuderande
Iben AxénDocent
Gunnar BergströmDocent, Forskare
Elisabeth Björk BrämbergForskarassistent
Christina BjörklundDocent, Forskare
David BjörkmanAnknuten
Lennart BodinProfessor emeritus
Tony BohmanPedagog, Postdoc
Alexander CarlgrenAnknuten
Andreas EklundPostdoc
Anders Galaasen BakkenForskarstuderande
Jan HagbergStatistiker
Therese HellmanAnknuten
Lena HolmDocent
Irene JensenProfessor
Ulf JohansonAnknuten, Professor emeritus
Fredrik JohanssonAnknuten
Bozana JohanssonDoktorand
Sofie JonssonProjektsamordnare
Marijke Keus Van De PollPostdoc
Kathleen KurmanAnknuten
Lydia KwakDocent, Forskningssamordnare
Stina LiljeAnknuten
Victor Lyberg Anknuten
Eva NilssonProjektadministratör
Lotta NyberghPostdoc
Teresia NymanAnknuten, Forskare
Lina PalmlöfAnknuten
Anna PetersonForskningsassistent
Oscar Javier Pico EspinosaDoktorand
Anna RichardssonAnknuten
Eva E. SkillgateLektor
Ulrich StoetzerAnknuten, Forskare
Ulrika Tranaeus FitzgeraldAnknuten
Nathan WeissAnknuten
Charlotte WåhlinAnknuten, Forskare
Cecilia ÅkerblomAnknuten, Forskare

 

Nyheter

Oktober 2018: I media - Universitetsläraren uppmärksammar Irene Jensens forskningsstudie om psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation.

September 2018: Ny publikation - Förebyggande kiropratorbehandling effektiv vid ryggsmärta 

September 2018: Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin - En studie om den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för forskares prestation

Artikel i DN 180429: Forskaren: ”Mobbning på jobbet måste stoppas direkt”

Atikel i DN 180401: Många statligt anställda mobbar och trakasserar sina chefer

Maj 2018: Arbetshälsoekonomisk konferens 21 maj 2018

April 2018: Professor Irene Jensen intervjuas i Arbetsgivarpodden. Är medarbetarenkäter ett effektivt sätt att följa upp arbetsmiljön på? 

Mars 2018: Ny industridoktorand

Mars 2018: Organisatoriska insatser på arbetsplatsen

December 2017: Ny publikation - Stillasittande ökar risken för förtida död mer än tidigare trott

Oktober 2017: Vi söker manliga deltagare till en intervjustudie

Oktober 2017: Inbjudan till seminarium om evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

September 2017: Ny publikation om konomiska effekter av hälso- och arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen  

September 2017:  Disputation, akademisk avhandling för avläggande av medicine doktorstexamen försvaras av Emmanuel Aboagye. Avhandlingens titel: From health outcomes to value assessments – Preference-based assessment of interventions & valuation of productivity cost in working adults.

September 2017: Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser

September 2017: Licentiatseminarium, akademisk avhandling för avläggande av medicine licentiatexamen försvaras av Camilla Martinsson. Avhandlingens titel: Occupational safety and health interventions – incentives and economic consequences.

Augusti 2017: Docent Iben Axén intervjuas om förlopp av ryggsmärta och patientnära forskning i Chiropractic Science.

Juni 2017: Post Doc Andreas Eklund intervjuas om förebyggande behandling, psykologiska faktorer och förlopp av ryggsmärta i Chiropractic Science.

Mars 2017: Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning

Februari 2017: Medicinsk Yoga på arbetsplatsen - upplevd stress och arbetsförmåga - en förstudie

 

Projekt

 

Internationella publikationer

Klicka här för att komma till publikationslistan. 

 

Svenska rapporter

Klicka här för att komma till publikationslistan. 

 

Kompetenscentret för företagshälsa

Riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Bildspel för presentation av Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Info till arbetsgivare om hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Riktlinjer vid ländryggsbesvär

Info till arbetsgivare om ländryggsbesvär

Ryggboken

 

Webbutbildningar

Evidensbaserad praktik, intro av Irene Jensen

 

Länkar

FöretagshälsovårdHälsoekonomiIntegrativ medicinNätverkOrganisationPsykologiRehabiliteringRiktlinjerUtvärderingYrkesmedicin