Enheten för Integrativ toxikologi

Enhetens forskning rör områden som är centrala för toxikologisk riskbedömning med utgångspunkt i exponering och kemiska hälsorisker inom befolkningen och i arbetslivet. Exponering och effekter studeras i avancerade cellsystem in vitro såväl som i studier med frivilliga försökspersoner. Vidare innefattar enhetens forskning olika tillämpningar inom modellering, riskbedömning och prevention.

Enheten för integrativ toxikologi

Enhetschef

Profile image

Lena Palmberg

Professor

Forskargrupper

Personal

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2024-05-02