Enheten för integrativ epidemiologi

Huvudmålet med vår forskning är att förbättra förståelsen för orsaker och konsekvenser av ohälsa och sjukdomar, med fokus på neurodegenerativa sjukdomar, psykiatriska störningar och cancer. Vi strävar efter tvärvetenskapliga metoder i epidemiologisk forskning och integrerar olika vetenskapliga verktyg när vi tar upp specifika forskningsfrågor.

Forskning bedrivs inom följande områden:

  • Neurodegenerativa sjukdomar

  • Psykiatriska störningar

  • Cancer

  • Psykologisk stress relaterat till hälsa

För närmare information om forskningsinriktning, besök enhetens engelska sida.

Enhetschef

Fang Fang

Professor
852486131

Personal vid enheten

Katja Fall, affiliated researcher 

Jiangwei Sun, PhD student (stipend)

Can Cui, PhD student (stipend)

Qianwei Liu, PhD student (stipend)

Kejia Hu, PhD student (stipend) 

Shifeng Lian, PhD student (stipend)

Anna Persson
2022-09-22