Enheten för Biokemisk toxikologi

Enhetens forskning är inriktad på cancer och hormonstörande ämnen. Verksamheten omfattar riskbedömning, mekanismer och prevention.

Målet med vår forskning är att förstå hur exponering för olika kemikalier kan leda till sjukdomar som cancer och störningar i hormonsystemet. Vi arbetar bland annat med cellmodeller och analyserar databaser för att förstå mekanismer bakom kemikalie-inducerad cancer och mekanismer för prevention. Andra delar av forskningen syftar till at förbättra metoder för hur man testar och riskbedömer hormonstörande ämnen. Vi arbetar också med andra aktuella frågor som effekter av blandningar av kemikalier och könsskillnader i carcinogenes.

Ökad kunskap inom dessa områden leder till säkrare riskbedömningar och till preventiva åtgärder.

Enhetschef

Prefekt

Ulla Stenius

Telefon: 08-524 878 72
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Ulla.Stenius@ki.se

Forskargrupper

Forskare

Kristian Dreij

Telefon: 08-524 875 66
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Kristian.Dreij@ki.se

Professor

Annika Hanberg

Telefon: 08-524 875 26
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Annika.Hanberg@ki.se

Forskare

Hanna Karlsson

Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Hanna.L.Karlsson@ki.se

Professor

Ralf Morgenstern

Telefon: 08-524 875 74
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Ralf.Morgenstern@ki.se

Prefekt

Ulla Stenius

Telefon: 08-524 878 72
Enhet: Biokemisk toxikologi
E-post: Ulla.Stenius@ki.se

Enhetsmedlemmar

Imran AliForskarassistent
Jessika Barron CuencaDoktorand
Marika BerglundForskare
Anna BeroniusForskarassistent
Ulrika CarlanderAnknuten
Felipe De Oliveira GalvaoPostdoc
Kristian DreijForskare
Laura Escrivá LLorensAnknuten
Aram GhalaliAnknuten
Annika HanbergProfessor
Johan HögbergProfessor, senior
Bengt JernströmAnknuten
Hanna KarlssonForskare
Sarah MccarrickDoktorand, Forskarstuderande
Ralf MorgensternProfessor
Magnus OlssonSenior lab manager
Liang ShuoPostdoc
Patric StenbergAnknuten
Ulla SteniusPrefekt, Professor
Rongrong WuDoktorand
Huiyuan ZhengForskarassistent
Johanna ZilliacusUniversitetslektor

Forskningsprojekt