Enheten för Biokemisk toxikologi

Enhetens forskning är inriktad på cancer och hormonstörande ämnen. Verksamheten omfattar mekanismer, riskbedömning och prevention.

Vitsippor

Målet med vår forskning är att förstå hur exponering för olika kemikalier kan leda till sjukdomar som cancer och störningar i hormonsystemet. Vi arbetar bland annat med cellmodeller och analyserar databaser för att förstå mekanismer bakom kemikalie-inducerad cancer. Andra delar av forskningen syftar till at förbättra metoder för hur man testar och riskbedömer hormonstörande ämnen. Vi arbetar också med andra aktuella frågor som effekter av blandningar av kemikalier och könsskillnader i carcinogenes.

Ökad kunskap inom dessa områden leder till säkrare riskbedömningar och till preventiva åtgärder.

Enhetschef

Forskargrupper

Anna Beronius

Senior forskningsspecialist

Ulla Stenius

Professor

Medarbetare

AP
Innehållsgranskare:
Anna Persson
2023-11-02