Ekonomiska effekter av hälso- och arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen

Denna nyligen publicerade vetenskapliga artikel värderar produktionsförluster på arbetsplatsen till följd av hälso- och/eller arbetsmiljörelaterade problem. Genom att använda sig av chefsskattade bedömningar av produktionsförluster och kostnader till följd av hälso- och arbetsmiljörelaterade problem utvecklar studien kostnadsmultiplikatorer för att återspegla den "sanna" kostnaden för arbetsgivaren. Artikeln är på engelska, svensk rapport kommer.

Till artikeln