BAMSE Mottagningen

Tack för att du har fyllt i vår enkät! Nästa steg är att boka tid för hälsoundersökningen på Södersjukhuset i Stockholm. 

Boka/omboka din tid på  www.1177.se  (BankID, e-legitimation), eller på telefon 08-123 372 50, bamse-projekt@imm.ki.se

Efter utförd undersökning får du ett presentkort på 500 kr som går att använda i valfria butiker. 

Undersökningen tar ungefär en och halv timme och utförs av erfarna sjuksköterskor. I undersökningen ingår:

  • Mätning av längd, vikt, midjemått och kroppssammansättning
  • Mätning av blodtryck
  • Lungfunktionstest (kväveutsköljning, spirometri med reversibilitetstest, NO)
  • Urinprov (ca 100 ml)
  • Blodprov (max 75 ml som tas i armvecket. Bedövningsplåster EMLA erbjuds)
  • Salivprov (provkit tas med hem från undersökningen och skickas in med post)
  • Frågor om kostvanor, fysisk aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet

En läkare bedömer dina provresultat och du kommer att få information om allergiprov och BMI. Vid avvikande värden får du även information om blodtryck, blodvärde och lungfunktion. 

De biologiska proverna (urin-, blod- och salivprover) kommer att användas för att undersöka vad arv, miljö och livsstil betyder för sjukdomsutveckling. Analyser som ger information om allergiantikroppar, andra biomarkörer och genetiska faktorer kommer att utföras.

Tar du medicin för astma eller andningsbesvär?

Om möjligt undvik luftrörsvidgande medicin samma dag som undersökningen.

Samtycke

För att delta i undersökningen behöver vi ditt samtycke. Skriv under samtyckesformuläret och ta med det till undersökningen. Om du inte har möjlighet så finns formuläret på mottagningen för påskrift.

Hitta till BAMSE-mottagningen

Från Södersjukhusets huvudentré, följer du skyltarna till hiss R, åk till 5:e våningen
Karta till Södersjukhuset 

Kontakt

BAMSE sekretariatet

Telefon: +46 8 - 123 372 50
E-post: bamse-projekt@imm.ki.se
Adress: Centrum för arbets- och miljömedicin CAMM
BAMSE-sekretariat
Solnavägen 4, 10tr
S-113 65 Stockholm