Är du chef för unga som är eller har varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa? Vi söker dig för en intervju.

Vi söker dig som är chef med medarbetaransvar och som har erfarenhet av att vara närmsta chef för unga personer mellan 19 och 29 år som är eller har varit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Med psykisk ohälsa menas depression, ångest, anpassningsstörning eller stressrelaterad psykisk ohälsa. Längst ner på den här sidan kan du anmäla intresse att delta genom att fylla i ett kontaktformulär.

Rygg på människa i skog

  Du deltar i studien genom att bli intervjuad vid ett tillfälle. Du kommer att få berätta om dina erfarenheter av att vara chef och vi kommer att fokusera på hur du ser på orsaker till sjukskrivning och vad som kan underlätta eller försvåra återgång i arbete för unga arbetstagare inom din sektor.

  Intervjun tar ca 30 minuter och sker via telefon eller en digital plattform (Zoom eller Teams). Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan motivering, avbryta din medverkan.

  Dina erfarenheter är viktiga för oss! Som tack för din medverkan får du en biobiljett.  

  GUNGA logga

  VARFÖR ÄR DEN HÄR FORSKNINGEN VIKTIG?

  • I dagsläget saknas kunskap om unga vuxnas erfarenheter om orsaker till sjukskrivning och hinder samt resurser inför arbetsåtergång. Dessutom saknas kunskap som både inkluderar ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv i frågor om sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa bland unga.
  • Resultaten kan användas för att utveckla och pröva insatser riktade till unga arbetstagare och arbetsgivare, som syftar till att främja hälsa och förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos både unga kvinnor och män.
  Kvinna i fönster

  Tyvärr kan du inte delta i den här studien om du:

  • ingår i en utredning om misstänkta missförhållanden på arbetsplatsen

  Är du intresserad?

  Fyll i webformuläret nedan så kontaktar Caroline eller Helena dig för mer information.