Är du 19–29 år och är eller har varit sjukskriven på grund av psykisk ohälsa? Vi söker deltagare till en intervju.

Vi söker dig som är mellan 19 och 29 år som har en anställning och som är eller under det senaste två åren har varit sjukskriven på grund av psykisk ohälsa mellan 3 och 12 veckor. Med psykisk ohälsa menas depression, ångest, anpassningsstörning eller stressrelaterad psykisk ohälsa. Längst ner på den här sidan kan du anmäla intresse att delta genom att fylla i ett kontaktformulär.

Kvinna i fönster
Kvinna i fönster Foto: N/A

  Du deltar i studien genom att bli intervjuad vid ett tillfälle. Du kommer att få berätta om dina erfarenheter av orsaker till sjukskrivning och vad som kan underlätta eller försvåra återgång i arbete.

  Intervjun tar ca 60 minuter och sker via telefon eller den digitala plattformen zoom. Inför intervjun kommer vi att be dig svara på frågor om hur du mår och några bakgrundsfrågor i en webenkät. Deltagandet är frivilligt och du har möjlighet att när som helst, utan motivering, avbryta din medverkan.

  Dina erfarenheter är viktiga för oss! Du som deltar i projektet får ett presentkort på CDON.se (värde 500 kronor) som tack för din medverkan.

  GUNGA logga

  VARFÖR ÄR DEN HÄR FORSKNINGEN VIKTIG?

  • I dagsläget saknas kunskap om unga vuxnas erfarenheter om orsaker till sjukskrivning och hinder samt resurser inför arbetsåtergång. Dessutom saknas kunskap som både inkluderar ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv i frågor om sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa bland unga.

  • Resultaten kan användas för att utveckla och pröva insatser riktade till unga arbetstagare och arbetsgivare, som syftar till att främja hälsa och förebygga sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa hos både unga kvinnor och män.

  Rygg på människa i skog
  Rygg på människa i skog Foto: N/A

  Tyvärr kan du inte delta i den här studien om du har:

  • Andra pågående sjukdomar än den psykiska ohälsan som väsentligt kan ha påverkat orsakerna till sjukskrivningen eller möjligheten att återgå i arbete
  • Post-traumatiskt stressyndrom,
  • Neuropsykiatriska diagnoser,
  • Psykiatrisk sjukdom (tex bipolär, schizofreni mm)
  • Mobbningsproblematik i samband med sjukskrivningen eller återgången i arbete.

  Är du intresserad?

  Fyll i webformuläret nedan så kontaktar Caroline eller Helena dig för mer information.