Alla rapporter - gammal

Här finns länkar till alla HÄMI-rapporter sedan 1996 samt årsrapporter och andra rapporter med relevans för HÄMI. Med år avses utförandeår. Rapporterna går även att söka efter och hämta via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).

Detta är en äldre sida som inte uppdateras sedan 2024-03-06. Den nya sidan finns nu som uppdateras löpande.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Biologiska mätdata - metaller

Undersökningar av metaller, t ex bly, kadmium, kvicksilver m fl, i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.
 

METALLMÄTNINGAR HOS GRAVIDA OCH AMMANDE KVINNOR
 

Concentrations of cadmium, cobalt, chromium, manganese, nickel, and iodine in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009-2020 (2022)

Län: Uppsala År: 2009-2020 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mercury concentrations in pregnant women in circumpolar Sweden (Kiruna)

Län: Norrbotten År: 2015-2016 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Metals and trace element concentrations in breast milk of first time healthy mothers: a biological monitoring study

Län: Uppsala År: 2000-2009 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hg i hår hos gravida kvinnor i Västsverige

Län: Västra Götaland År: 2008 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mätningar i riskgrupper, gravida kvinnor i Umeå med omnejdd

Län: Västerbotten År: 2003 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Metallmätningar hos gravida kvinnor i Lund

Län: Skåne År: 2002 Utförare: Lunds universitet
---------------------------------------------------------------------------------------------

Kvicksilver i hår och blod hos gravida kvinnor i Västsverige

Län: Västra Götaland År: 2001 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Undersökning av kvicksilverexponering hos gravida kvinnor i Uppsala län

Län: Uppsala År: 2000 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Metaller i miljön - riskfaktorer under graviditet och amning

Län: Stockholm År: 1994- 1996 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

METALLMÄTNINGAR HOS FISKKONSUMENTER

Risk och nytta med fisk

Län: Flera År: 2007- 2008 Utförare: Linköping AMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, kvicksilver

Län: Vätternområdet År: 2001- 2002 Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kvicksilverexponering hos kvinnor med högt fiskintag

Län: Flera År: 2001 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

KADMIUMMÄTNINGAR HOS KVINNOR

Titel: Hälsorelaterad miljöövervakning – biomonitorering av kadmium i urin hos svenska och utländska kvinnor

Län: Flera  År: 2018-2019  Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2015 
Län: Västra Götaland År: 2015 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Democophes - Biologisk exponeringsmätning i Europa

Län: Uppsala, Västerbotten År: 2012 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmiumhalter i blod och urin hos skånska kvinnor 2010 - med jämförelser bakåt till 1999/2000

Län: Skåne År: 2010 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Stockholms län – tidsserie

Län: Stockholm År: 2009 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmiumexponering och markör för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2008

Län: Västra Götaland År: 2008- 2009 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av genomförda studier av halter av kadmium i urin hos två åldersgrupper av kvinnor

Län: Flera År: 2002- 2007 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmiumexponering hos kvinnor i Stockholm, 20-29 år och 50-59 år

Län: Stockholm År: 2003- 2004 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten

Län: Skåne, Norr- och Västerbotten År: 2002-2006 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre kvinnor i Västsverige

Län: Västra Götaland År: 2003 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos medelålders kvinnor i Västsverige

Län: Västra Götaland År: 2002 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Time trends of cadmium, lead and mercury in the population of Northern Sweden 1990-2009 and blood levels of rhodium and platinum in 2009

Län: Norr- och Västerbotten År: 1990-2009 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

METALLMÄTNINGAR HOS BARN

Titel: Tidstrender för bly, kadmium och kvicksilver – en uppdatering 2019

Län: Skåne  År: 2013-2019  Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Titel: Metallhalter i blod hos svenska barn och ungdomar i undersökningen Riksmaten ungdom 2016–17  (2019)

Län: Flera  År: 2016-2017  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Titel: Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden

Län: Flera  År: 2016-2017  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Miljömedicinsk hälsoövervakning av barn i områden med förorenad mark från glasbruk – Lessebo kommun (2018)

Län: Kronoberg År: 2017 Utförare: Lunds universitet, Arbets- och miljömedicin Syd

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cadmium and mercury exposure over time in children in southern Sweden (1986 – 2013)

Län: Skåne År: 1986-2013 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bly, kadmium och kvicksilver i blod hos skånska barn 2009-2011 - med jämförelser bakåt till 1978

Län: Skåne År: 2009- 2011 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Assessment of relationships between blood-lead concentrations in children and toxic effects

Län: Skåne År: 1978-2007 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av tidsserie - bly- och kadmiumhalter i blod

Län: Skåne År: 1978-2007 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yearly measurements of blood lead in Swedish children since 1978: an update showing that the falling trend continues

Län: Skåne År: 1978-2006 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Yearly measurements of blood lead in Swedish children since 1978: an update focusing on the petrol lead free period 1995–2001

Län: Skåne År: 1978- 2001 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

METALLMÄTNINGAR I ALLMÄNNA BEFOLKNINGEN

Exponering för tungmetaller i glasbruksområden

Län: Kalmar län År: 2014-2016 Utförare: AMM Linköping

---------------------------------------------------------------------------------------------

Time trends of lead and cadmium in the adult population of Northern Sweden 1990-2014

Län: Norr- och Västerbotten År: 1990- 2014 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin -Variabilitetsbiobank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg

Län: Västra Götaland År: 2012- 2013 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund

Län: Västra Götaland År: 2012- 2013 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund

Län: Västra Götaland År: 2012 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Democophes - Biologisk exponeringsmätning i Europa

Län: Uppsala, Västerbotten År: 2012 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Miljöföroreningar i blod och urin och kopplingar till rapporterat matintag i Riksmaten 2010-11 – resultatsammanställning

Län: Flera År: 2010-2011 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av resultat som underlag till AMAP-arbetet – finns det skillnader mellan norra och södra Sverige i människors exponering för organiska miljöföroreningar och metaller?

Län: Skåne, Norr- och Västerbotten År: 2010 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2009 - Enkät och slutrapport

Län: Flera År: 2009 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2008 - slutrapport

Län: Flera År: 2008 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering och kroppsbelastning av PCB och metaller hos befolkningen i ett historiskt kontaminerat samhälle

Län: Östergötland År: 2008 Utförare: Linköping AMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmium och kvicksilver i urin hos yngre män och kvinnor samt medelålders män

Län: Västra Götaland År: 2005 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Katalysatorelement (platina, palladium och rodium) i blod hos unga kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten

Län: Skåne, Norr- och Västerbotten År: 2004, 2006-2007 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmium, bly och kvicksilver i blod samt kadmium och bly i urin hos unga och medelålders kvinnor i Skåne samt Norr- och Västerbotten

Län: Skåne, Norr- och Västerbotten År: 2002-2006 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Spårelement i blodkroppar från Väster- och Norrbottningar 1990-99

Län: Norr- och Västerbotten År: 1990-1999 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Time trends of cadmium, lead and mercury in the population of Northern Sweden 1990-2009 and blood levels of rhodium and platinum in 2009

Län: Norr- och Västerbotten År: 1990-2009 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

METODER FÖR METALLMÄTNINGAR

Metodutveckling för blodprovstagning på filterpapper

Län: Ej relevant År: 2020-2021 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biologiska mätdata - organiska ämnen

Undersökningar av organiska ämnen, t ex dioxiner, PCB, ftalater m fl, i biologiska media som blod, urin, hår och modersmjölk.


MÄTNINGAR AV ORGANISKA ÄMNEN I BRÖSTMJÖLK

 

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP’s) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2020 and 2021, and temporal trends for the time period 1996-2021 (2023)

Län: Uppsala År: 1996-2021 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hälsorelaterad miljöövervakning Analys av klorparaffiner i bröstmjölk och serum

Län: Västerbotten År: 2020 Utförare: Stockholms Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2017 to 2019, and temporal trends for the time period 1996-2019 (2021)

Län: Uppsala År: 1996-2019 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jämförelser av tidstrender av miljöföroreningarna PCBer, HCB, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade alkylsyror i biota och människa – vilka faktorer bidrar till skillnader?

Län: Uppsala År: 1996-2019 Utförare: SLV, NRM, SLU

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of chlorinated naphthalenes in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2012 to 2017 (2019)

Län: Uppsala År: 2012-2017 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2015 and 2016, and temporal trends for the time period 1996-2016

Län: Uppsala År: 1996-2016 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015

Län: Stockholm, Västra Götaland År: 1972-2015 Utförare: Naturhistoriska riksmuseet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Statistisk utvärdering av tidstrendsstudier av kemikalier i modersmjölk och blodserum från förstföderskor i Uppsala 1996-2014 (POPUP)

Län: Uppsala År: 1996- 2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2014 and temporal trends for the time period 1996-2014

Län: Uppsala År: 1996- 2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Polybrominated diphenylethers (PBDE) and hexabromocyclododecane (HBCD) in paired samples of blood serum and breast milk – a correlation study

Län: Uppsala År: 2010 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Insamling och kemisk analys av miljöföroreningar i svensk modersmjölk - Resultat från 2008-2010

Län: Stockholm, Skåne, Västra Götaland År: 2008- 2010 Utförare: Stockholms universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Persistenta halogenerade organiska miljöföroreningar i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008

Län: Uppsala År: 2008 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

PBDE, HBCD och PCB i inomhusdamm och i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala 2008

Län: Uppsala År: 2008 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Insamling av bröstmjölksprover från Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå samt Analyser av insamlade bröstmjölksprover

Län: Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Västerbotten År: 2007 Utförare: Stockholms universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

PFAAs in matched milk and serum from primipara women

Län: Uppsala År: 2004- 2011 Utförare: Örebro universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mätningar av PFOS i bröstmjölk och blod

Län: Uppsala, Västra Götaland, Skåne, Västerbotten, Örebro År: 2004 Utförare: Örebro universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Persistenta organiska miljöföroreningar i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, 2002-2003

Län: Uppsala År: 2002 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organiska miljögifter i bröstmjölk från Uppsala, 2000-2001

Län: Uppsala År: 2001- 2002 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organiska miljögifter i bröstmjölk från Göteborg 2001

Län: Stockholm År: 2001 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Regionala skillnader i halter av persistenta organiska miljögifter i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, Göteborg, Lund och Lycksele

Län: Uppsala, Västra Götaland, Skåne, Västerbotten År: 2000- 2004 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from year 2012 and temporal trends for the time period 1996-2012

Län: Uppsala År: 1996- 2012 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden – results from 2008/2010 and temporal trends 1996-2010

Län: Uppsala År: 1996- 2010 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala - uppdaterad tidstrend 1996-2006

Län: Uppsala År: 1996- 2006 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrend 1996-2006: Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och dibenzofuraner (PCDF), polyklorerade bifenyler (PCBer), klorerade bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel i modersmjölk från förstföderskor i Uppsala

Län: Uppsala År: 1996- 2006 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrend 1996-2004: Polyklorerade dibenzo-p-dioxiner (PCDD) och dibenzofuraner (PCDF), polyklorerade bifenyler (PCBer), klorerade bekämpningsmedel och bromerade flamskyddsmedel i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala

Län: Uppsala År: 1996- 2004 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Polyklorerade bifenyler och klorerade bekämpningsmedel/metaboliter i bröstmjölk från förstföderskor i Uppsala, tidstrend 1996-2003

Län: Uppsala År: 1996- 2003 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Analys av polybromerade difenyletrar (PBDE) och hexabromcyklododekan (HBCDD) i human mjölk från Stockholm – en tidstrends studie

Län: Uppsala År: 1994- 2004 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterande och nya tidstrendsanalyser av halogenerade persistenta ämnen i svensk bröstmjölk: PCDDs, PCDFs och DL-PCB

Län: Uppsala År: 1972- 2011 Utförare: Stockholms universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

MÄTNINGAR AV ORGANISKA ÄMNEN HOS KVINNOR OCH BARN

Levels of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2020-2022, and temporal trends for the time period 1996-2022 (2023)

Län: Uppsala År: 1996-2022 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Report to the Swedish EPA (the Health-Related Environmental Monitoring Program: Levels of poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) in serum from children at 4, 8 and 12 years of age, in Uppsala, Sweden: results from year 2020-2021 and temporal trends for the time period 2008-2022 (2023)

Län: Uppsala År: 2020-2022 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Concentrations of phthalate metabolites and phenolic substances in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden, sampled 2019-2021 and temporal trends for the period 2009-2021 (2023)

Län: Uppsala År: 2009-2021 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Concentrations of brominated flame retardants (PBDEs, HBCDD,HBB, PBEB, BTBPE, and DBDPE) in blood serum from first-time mothers in Uppsala 1996-2021 (2023)

Län: Uppsala År: 1996-2021 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of PCB, PCDD/F and BFR in pooled serum samples from 4-, 8- and 12-year-old children in Uppsala, sampled 2008-2021 (POPUP), and PCB and PCDD/F in 12-year-old children from Sweden, sampled 2016-2017 (Riksmaten Adolescents) (2023)

Län: Uppsala År: 2008-2021 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of ultra-short chain perfluoroalkyl substances (PFAS) in urine samples from first-time mothers in Uppsala, Sweden (2022)

Län: Uppsala År: 2009-2011 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Barns exponering för miljökemikalier 2019-2021 – en fortsättning på tidsserien 1998-2015 (2022)

Län: Stockholm År: 2021 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala, Sweden results from year 2017-2019, and temporal trends for the time period 1996-2019 (2020)

Län: Uppsala År: 1996-2019 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Intraindividuell trend av PFAS bland kvinnor och barn

Län: Uppsala År: 1996-2019 Utförare: Sveriges Lantbruksuniversitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender av PFAS-nivåer i serum hos gravida kvinnor

Län: Skåne År: 1995-2014 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in serum from children at 4, 8, and 12 years of age, in Uppsala 2008-2019

Län: Uppsala År: 2008-2019 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Titel: Temporal trends of suspect and target per/polyfluoroalkyl substances (PFASs), Extractable organic fluorine (EOF) and total fluorine (TF) in pooled serum from first-time mothers in Uppsala, Sweden, 1996-2017 (2019)

Län: Uppsala  År: 1996-2017  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Analys av PCB och PCDD/F i blodserum från barn och ungdomar – metodutveckling samt framtagande av indikatorsubstanser

År: 2019  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Concentrations of phthalate metabolites and phenolic substances in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009-2018 (2019)

Län: Uppsala  År: 2009-2018  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Concentrations of brominated flame retardants (HBB, PBEB, BTBPE, DBDPE, PBDEs and HBCD) in blood serum from first-time mothers in Uppsala 1996-2017 (2019)

Län: Uppsala  År: 1996-2017  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av samband mellan mammors POP-belastning under graviditets- och amningsperioden och deras barns hälsa

Län: Uppsala År: 1996-2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2016

Län: Uppsala År: 1997-2016 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Temporal trends of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 1996-2016

Län: Uppsala År: 1996-2016 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender av kemiska ämnen i barns urin och utvärdering av förskoledamm som exponeringskälla

Län: Stockholm År: 2015 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Barns exponering för miljökemikalier – en ny tidsserie

Län: Stockholm År: 1998-2000 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Statistisk utvärdering av tidstrendsstudier av kemikalier i modersmjölk och blodserum från förstföderskor i Uppsala 1996-2014 (POPUP)

Län: Uppsala År: 1996- 2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Concentrations of phthalate metabolites and phenolic substances in urine from first-time mothers in Uppsala, Sweden: temporal trends 2009-2014

Län: Uppsala År: 2009-2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Temporal trends of poly and perfluoroalkyl substances PFASs in serum from children

Län: Uppsala År: 2008-2015 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 2012 and 2014

Län: Uppsala År: 2012 och 2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Temporal trends of perfluoroalkyl substances in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2014

Län: Uppsala År: 1997- 2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Levels of PBDEs and HBCD in blood serum from first-time mothers in Uppsala – temporal trends 1996-2014

Län: Uppsala År: 1996-2014 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Democophes - Biologisk exponeringsmätning i Europa

Län: Uppsala, Västerbotten År: 2012 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Regionala skillnader i kvinnors kroppsbelastning av persistenta organiska miljöföroreningar

Län: Flera År: 2000 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrend 1996-2011– Bisfenol A (BPA) och andra fenolära ämnen i blod från förstföderskor i Uppsala

Län: Uppsala År: 1996- 2011 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

BDE-209 i blodserum från förstföderskor i Uppsala – tidstrend 1996-2010

Län: Uppsala År: 1996- 2010 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Perfluorerade organiska ämnen i serum från förstföderskor i Uppsala – tidstrend 1996-2010

Län: Uppsala År: 1996- 2010 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Perfluorerade organiska ämnen i blod under graviditet och amning

Län: Uppsala År: 1996- 1999 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Retrospektiva studier av halterna av perfluorerade ämnen i plasma hos kvinnor mellan 1987 och 2007

Län: Skåne År: 1987- 2007 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

MÄTNINGAR AV ORGANISKA ÄMNEN HOS UNGA MÄN OCH KVINNOR

Urinhalter av organiska miljöföroreningar hos unga vuxna  – Resultat från födelsekohorten BAMSE

Län: Stockholm År: 2016-2019 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------
Contaminants in blood and urine from adolescents in Sweden

Län: Flera  År: 2016-2017  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Koppling mellan halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser i dricksvatten och blodserum bland deltagarna i Riksmaten ungdom 2016-17

Län: Flera  År: 2016-2017  Utförare: SLU

---------------------------------------------------------------------------------------------

Urin- och serumhalter av organiska miljöföroreningar hos ungdomar i Skåne. Resultat från den femte delstudien 2017 (2019)

Län: Skåne  År: 2017  Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organiska miljöföroreningar i urin hos unga i norra och södra Sverige med supplementtabeller

Län: Skåne, Norrbotten och Västerbotten År: 2013-2014 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Biomonitoring of organophosphorus flame retardants in a Swedish population – Results from four investigations between years 2000 - 2013.

Län: Skåne År: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för ftalater, bisfenoler, polyaromatiska kolväten (PAH:er) och triklosan i urinprov hos unga män och kvinnor – Resultat från fyra undersökningar mellan år 2000 - 2013.

Län: Skåne År: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för och halter av perfluorerade alkylsyror (PFAAs) i serum samt ftalatmetaboliter och alkylfenoler i urin hos unga svenska män och kvinnor– Resultat från den fjärde uppföljningsundersökningen år 2013

Län: Skåne År: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för urinhalter av bekämpningsmedelsrester hos unga män - Resultat från fyra undersökningar mellan 2000-2013

Län: Skåne År: 2000-2013 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Biomonitorering av unga män med invandrarbakgrund

Län: Västra Götaland År: 2012 Utförare: Göteborgs Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för och halter av persistenta fluorerade, klorerade och bromerade organiska miljögifter i serum samt ftalater i urin hos unga svenska män – Resultat från den tredje uppföljningsundersökningen år 2009-2010

Län: Skåne År: 2000-2010 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för och halter av persistenta klorerade och bromerade organiska miljögifter i serum hos unga svenska män – Resultat från den andra uppföljningsundersökningen år 2006

Län: Skåne År: 2006 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för serumhalter av persistenta klororganiska miljögifter (POP) hos unga svenska män – Resultat från den första uppföljningsundersökningen år 2004

Län: Skåne År: 2000- 2004 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för halter av ftalater i urin hos unga svenska män – Resultat från den första uppföljningsundersökningen år 2004

Län: Skåne År: 2000- 2004 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in serum from Swedish men 1988-2002. A longitudinal study

Län: Skåne År: 1988- 2000 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för exponering för persistenta organohalogena miljögifter (POP) hos unga svenska män – Resultat från basundersökningen

Län: Skåne År: 2000 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

MÄTNINGAR AV ORGANISKA ÄMNEN HOS FISKKONSUMENTER

Risk och nytta med fisk

Län: Flera År: 2007- 2008 Utförare: Linköping AMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tidstrender för halter av persistenta klororganiska miljögifter i blod hos vuxna svenska män i relation till konsumtion av fet östersjöfisk

Län: Sydöstra Sverige År: 1987-2002 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exposure of persistent organic pollutants (POPs) in relation to high fish consumption, part 3

Län: Flera År: 2001- 2002 Utförare: Örebro universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, organiska ämnen

Län: Vätternområdet År: 2001- 2002 Utförare: Länsstyrelsen i Jönköping

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för perfluorkarboner hos kvinnor med högt fiskintag

Län: Flera År: 2001- 2002 Utförare: Stockholms universitet och IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

MÄTNINGAR AV ORGANISKA ÄMNEN I DEN ALLMÄNNA BEFOLKNINGEN

Organic pollutants in urine 2014 and levels of bisphenol A 2009 and 2014 in the adult population of Northern Sweden

Län: Norr- och Västerbotten År: 2009 och 2014 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Biobank för variabilitet av miljöföroreningar i blod och urin -Variabilitetsbiobank vid Arbets- och miljömedicin, Göteborg

Län: Västra Götaland År: 2012- 2013 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Miljöföroreningar i blod och urin och kopplingar till rapporterat matintag i Riksmaten 2010-11 – resultatsammanställning

Län: Flera År: 2010- 2012 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för kemiska bekämpningsmedel hos landsbygdsbefolkning i Skåne 2010-11

Län: Skåne År: 2010- 2011 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av resultat som underlag till AMAP-arbetet – finns det skillnader mellan norra och södra Sverige i människors exponering för organiska miljöföroreningar och metaller?

Län: Skåne, Norr- och Västerbotten År: 2010 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010

Län: Skåne År: 2010 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2009 - Enkät och slutrapport

Län: Flera År: 2009 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Provinsamling i anslutning till Riksmaten pilot 2008 – slutrapport

Län: Flera År: 2008 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering och kroppsbelastning av PCB och metaller hos befolkningen i ett historiskt kontaminerat samhälle

Län: Östergötland År: 2008 Utförare: Linköping AMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel 2004-2008/2009

Län: Skåne År: 2004- 2008 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uppskattning av befolkningens exponering för kemiska bekämpningsmedel - en pilotstudie

Län: Skåne År: 2004 Utförare: Lunds Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Perfluoroalkylated compounds in whole blood and plasma from the Swedish population

Län: Stockholm År: 2002 Utförare: Örebro universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Persistenta organiska miljöföroreningars halter i plasma i relation till kostfaktorer av betydelse för diabetesrisk

Län: Västerbotten År: 1991- 2007 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

UTREDNINGSUPPDRAG

Statistisk analys av hur kost, demografi och andra faktorer påverkar urinhalter av toxiska ämnen och dess metaboliter (2023)

Län: Flera År: 2016-2017  Utförare: SLU

---------------------------------------------------------------------------------------------

Concentrations of UV-filters (benzophenones) and arsenic in urine samples from participants in the dietary survey Riksmaten adolescents 2016-17

Län: Flera År: 2021  Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luftföroreningar - exponeringsstudier

Undersökningar av människors exponering för luftföroreningar, t ex bensen, kvävedioxid, partiklar m fl.
 

PERSONBUREN EXPONERING FÖR LUFTFÖRORENINGAR

Vedeldningens bidrag till luftföroreningar i Toltorpsdalen, Mölndal (2024)

Län: Västra Götaland År: 2023 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft i Umeå 2021 (2022)

Län: Västerbotten År: 2021 Utförare: Umeå Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Göteborg 2019.

Län: Västra Götaland År: 2019 Utförare: Göteborgs Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, Lindesberg 2016

Län: Örebro År: 2016 Utförare: AMM Örebro

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft: Personlig exponering och bakgrundsmätning Stockholm 2015

Län: Stockholm År: 2015 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft - Personlig exponering och bakgrundsmätning, Malmö 2014

Län: Skåne År: 2014 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2013.

Län: Västerbotten År: 2013 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft i Göteborg 2012

Län: Västra Götaland År: 2012 Utförare: Göteborgs Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft Lindesberg 2010/2011

Län: Örebro År: 2010 Utförare: AMM Örebro

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft 2009

Län: Stockholm År: 2009 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008

Län: Skåne År: 2008 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft -Personlig exponering och bakgrundsmätningar i Umeå 2007

Län: Västerbotten År: 2007 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Personburen exponering för organiska ämnen och partiklar kopplad till stationära mätningar i Göteborg 2006

Län: Västra Götaland År: 2006 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Lindesberg 2005/2006

Län: Örebro År: 2005 Utförare: AMM Örebro

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Malmö 2003

Län: Skåne År: 2003 Utförare: Lunds universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Stockholm 2002

Län: Stockholm År: 2002 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Umeå 2001

Län: Västerbotten År: 2001 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – personlig exponering, individrelaterade stationära mätningar och bakgrundsmätningar i Göteborg 2000

Län: Västra Götaland År: 2000 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


BERÄKNAD EXPONERING FÖR LUFTFÖRORENINGAR

Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts 2019 (2022)

Län: Flera År: 2019 Utförare: IVL, Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts

Län: Flera År: 2015 Utförare: IVL, Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uppskattning av exponering för ozon

Län: Uppsala År: 2013 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts in Sweden 2010

Län: Flera År: 2010 Utförare: IVL

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quantification of population exposure to PM2.5 and PM10 in Sweden 2005

Län: Flera År: 2005 Utförare: IVL

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quantification of deaths attributed to air pollution in Sweden using estimated population exposure to nitrogen dioxide as indicator

Län: Flera År: 2005 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Quantification of general population exposure to nitrogen dioxide in Sweden

Län: Flera År: 2004 Utförare: IVL

---------------------------------------------------------------------------------------------

UTREDNINGSUPPDRAG


Stadsluftens hälsobelastning på barn (2022)

Län: Skåne År: 2018-2020 Utförare: AMM Lund

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vedeldning i Västra Götaland Rapport till Naturvårdsverket från enkätstudie om eldningsvanor (2021)

Län: Västra Götaland År: 2020 Utförare: Göteborgs Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luftföroreningshalter på förskolegårdar (2021)

År: 2018-2020  Utförare: AMM Lund

---------------------------------------------------------------------------------------------

Genomgång och strategisk utvärdering av HÄMI-serien Cancerframkallande ämnen i tätortsluft (2020)

År: 2020  Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft. Utvärderingsuppdrag mätningar utförda 2000 - 2016

År: 2019  Utförare: AMM Göteborg

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luftkvalitén i barns utemiljö – en kunskapsinventering

År: 2019  Utförare: AMM Lund

---------------------------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx i inomhusmiljö, samt jämförelse mellan två diffusionsprovtagare för mätning av NO2

År: 2011 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

År: 2011 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bestämning av toxiska effekter hos respirabla partiklar insamlade med TEOM- instrument i svenska tätorter – ett möjligt verktyg vid hälsorelaterad miljöövervakning

År: 2010 Utförare: AMM Linköping

---------------------------------------------------------------------------------------------

Jämförelse av provtagare för personburen exponering för bensen och 1,3-butadien

År: 2008 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Luftföroreningar - besvär, hälsoeffekter

Undersökningar av samband mellan luftföroreningshalter i utomhusluft och olika typer av besvär och hälsoeffekter


AKUTA LUFTVÄGSBESVÄR

Coronanedstängningens betydelse för luftföroreningshalter, beräknade hälsokonsekvenser och registrerade uttag av astmaläkemedel i Stockholmsområdet

Län: Stockholm År: 2020-2021 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Effekter på luft och hälsa i områden utsatta för rök från skogsbränder med fokus på Jämtland 2018

Län: Jämtland-Härjedalen År: 2018 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Samband mellan partikelhalten i Visby och akuta kontakter för astma och sjukdomar i andningsorganen

Län: Gotland År: 2013-2019 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luftföroreningars effekt på akutbesök för andningsorganen och uttag av astmamedicin

Län: Flera  År: 2013-2018  Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sambandet mellan luftföroreningshalter och akuta vårdkontakter

Län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne År: 2005- 2013 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Akuta hälsoeffekter av luftföroreningar som indikator – tidsserieanalys av akutmottagningsbesök för astma eller andningsorganen i relation till luftföroreningshalter

Län: Stockholm År: 2001- 2008 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2008

Län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne År: 2001- 2008 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Akuta luftvägsbesvär bland vuxna astmatiker i förhållande till tidsmässiga variationer i luftföroreningshalter - en studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005

Län: Västerbotten, Uppsala, Västra Götaland År: 2005 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Besvärsförekomst i relation till luftföroreningshalter i tre svenska städer. En studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 2005

Län: Västerbotten, Uppsala, Västra Götaland År: 2005 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma och andra luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö 2001-2005

Län:Stockholm, Västra Götaland, Skåne År: 2001- 2005 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luftföroreningshalter och akutbesök för astma samt några andra luftvägssjukdomar i Stockholm 1998-2002

Län: Stockholm År: 1998- 2002 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Akuta luftvägsbesvär hos vuxna astmatiker i relation till luftföroreningshalter

Län:Västerbotten, Uppsala, Västra Götaland År: 2000 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Luftföroreningshalter och sjukhusinläggningar för luftvägssjukdomar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg 1997-1999

Län: Stockholm, Västra Götaland, Skåne År: 1997- 1999 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

UTREDNINGSUPPDRAG
 

 

Skillnaden mellan olika uppskattningar av hälsokonsekvenser av luftföroreningar i Sverige (2023)

Län: Flera  År: 2022-2023  Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Utomhusluften i Stockholms län. Exponering, utsatta grupper och besvär

Län: Stockholm  År: 2019  Utförare: CAMM Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pollen, luftföroreningar, allergi

År: 2014 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pollen, luftföroreningar och väderlek – bidrar alla till behovet av allergiläkemedel

Län: Västra Götaland, Skåne År: 2006- 2012 Utförare: Göteborgs universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hur påverkar en samtidig exponering för pollen och luftföroreningar hälsan? Preliminär rapport

Län: Stockholm År: 2009- 2010 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Samverkar pollen och luftföroreningar i sin effekt på hälsan?

Län: Stockholm År: 2009- 2010 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Akuta hälsoeffekter av luftföroreningar som indikator – en analys av möjligheterna att använda tidsserieanalyser baserade på hälsoregister och haltmätningar

År: 2005 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

En analys av Göteborgs luft över 40 år – halter och dödlighet

Län: Västra Götaland År: 1960- 2000 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Livsmedel - exponering, intagsberäkningar 

Undersökningar av människors exponering för miljögifter och kemikalier i livsmedel och dricksvatten
 

INTAGSBERÄKNINGAR
 

Jämförelse mellan beräknad exponering för resthalter av bekämpningsmedel bland svenska konsumenter, baserat på konsumtionsdata och uppmätta halter i livsmedel eller omräknat från halter av metaboliter i urin

Län: Flera År: 2008-2012 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Swedish Market Basket Survey 2015 - per capita-based analysis of nutrients and toxic compounds in market baskets and assessment of benefit or risk

Län: Uppsala År: 2015 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Phosphorous flame retardants in Swedish market basket food samples, and estimation of per capita intake

Län: Uppsala År: 2015 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Högre exponering för miljöföroreningar hos högkonsumenter av viltkött?

Län: Norrland År: 2010 Utförare: Umeå universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Resthalter av pyretroider/pyretriner som indikator i livsmedel samt uppskattat intag för svenska konsumenter (inklusive barn)

Län: Flera År: 2005-2013 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Resthalter av bekämpningsmedel (OP1) som indikator i livsmedel samt uppskattat intag och risk bland svenska konsumenter (inklusive barn)

Län: Flera År: 2005- 2011 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Svensk intagsberäkning av dioxiner (PCDD/PCDF), dioxinlika PCBer och metylkvicksilver för barn baserad på aktuella analysdata samt kostundersökningen 2003

Län: Flera År: 2003 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Intag av bromerade flamskyddsmedel hos barn i Sverige

Län: Flera År: 2003 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för några organiska miljökontaminanter via livsmedel

Län: Flera År: 2001 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Regionala skillnader i intag av persistenta organiska miljögifter hos förstföderskor i Uppsala, Göteborg och Lycksele

Län: Västra Götaland, Uppsala, Västerbotten År: 2000- 2006 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organiska Miljökontaminanter i svenska livsmedel

Län: Flera År: 1998- 1999 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Resthalter och tidstrend av bekämpningsmedlet endosulfan i livsmedel samt uppskattat intag för den svenska konsumenten

Län: Flera År: 1990- 2007 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

MATKORGSUNDERSÖKNINGAR


Concentrations of polyfluorinated alkyl substances in the Swedish Market Basket 2015

Län: Uppsala län År: 2015 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Matkorgsstudien 2010 – analys av persistenta organiska ämnen i svenska matkorgsprover

Län: Flera År: 2010 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Phenolic substances in food – analytical survey of 11 phenols in Swedish Market Basket samples from 1999, 2005 and 2010

Län: Flera År: 1999, 2005, 2010 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

HALTER I LIVSMEDEL

Swedish Market Basket Survey 2015 - per capita-based analysis of nutrients and toxic compounds in market baskets and assessment of benefit or risk

Län: Uppsala År: 2015 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kadmium i livsmedel från Jämtlands län

Län: Jämtlands län År: 2008 Utförare: Länstyrelsen i Jämtland

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dioxiner i livsmedel från Jämtlands län

Län: Jämtlands län År: 2008 Utförare: Länstyrelsen i Jämtland

---------------------------------------------------------------------------------------------


DRICKSVATTENHALTER OCH EXPONERING


Dricksvatten från enskilda vattentäkter - Ett nationellt tillsynsprojekt 2007 och bilaga: Figurer med provresultat

Län: Flera År: 2007- 2008 Utförare: Socialstyrelsen

---------------------------------------------------------------------------------------------

Manganese in drinking water (Mangan i dricksvatten)

Län: Flera År: 2007 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nationell kartläggning av arsenikhalter i brunnsvatten samt hälsoriskbedömning

Län: Flera År: 2004 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Buller och ljudmiljöer - exponeringsstudier

Uppskattning av antalet boende i Sverige som utsätts för olika nivåer av buller från väg- och tågtrafik


BERÄKNAD EXPONERING FÖR BULLER


Mapping and socioeconomic analysis of transportation noise in Sweden, 2018

Län: Flera År: 2018 Utförare: SMED (SMHI och IVL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kartläggning av antalet överexponerade för buller

Län: Flera År: 2011 Utförare: Sweco

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uppskattning av antalet exponerade för väg, tåg- och flygtrafikbuller överstigande ekvivalent ljudnivå 55 dBA

Län: Flera År: 2006 Utförare: WSP

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

UTREDNINGSUPPDRAG

 

Strategi för bedömning av hälsopåverkan av trafikbuller i Sveriges befolkning

År: 2022  Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bullerkartläggning inom den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI)

År: 2022  Utförare: AMM Göteborg

---------------------------------------------------------------------------------------------

Trafikbuller i befolkningen. Exponering, utsatta grupper och besvär

Län: Stockholm  År: 2019  Utförare: CAMM Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Screening

Haltmätningar av miljöföroreningar och kemikalier i olika matriser

 

PFAS i blod - modellering av exponering via dricksvatten

Län: Flera  År: 2008-2018 Utförare: SLU  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Humanexponering av PFAS genom analys av totalt organiskt fluor (TOF) – en pilotstudie

Län: Skåne, Stockholm, Västerbotten, Örebro och Uppsala  År: 2018 Utförare: Örebro universitet   

---------------------------------------------------------------------------------------------

Analyser av PFAS-prekursorer och extraherbart organiskt fluor (EOF) från individer boende i Ronneby med hög PFAS-exponering

Län: Blekinge  År: 2019 Utförare: Örebro universitet   

---------------------------------------------------------------------------------------------

Exponering för perfluorerade ämnen från egen brunn; blodprovsstudie i befolkningen kring Visby flygplats

Län: Gotland   År: 2018   Utförare:  CAMM, Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------------

Temporal trends of Swedish environmental and human milk concentrations of dioxins, furans and dioxin-like PCBs, with forecasts to 2040

Län: Flera  År: 1969-2019 Utförare: NRM, SLU, SLV

---------------------------------------------------------------------------------------------

Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust

Län: Stockholm År: 2010 Utförare: Stockholms universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nonylfenol och bisfenol A i blod från ammande kvinnor

Län: Uppsala År: 2010 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bisfenol A i urin från män och kvinnor i Norr- och Västerbotten

Län: Norr- och Västerbotten År: 2009 Utförare: Lund universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Screening av PBDD/Fs i humana matriser – Del 2

Län: Flera År: 2009 Utförare: Örebro universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Screening av humanvävnad

Län: Flera År: 2007 Utförare: Örebro universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Screening of organotin compounds in the Swedish environment

Län: Flera År: 2005 Utförare: WSP

---------------------------------------------------------------------------------------------

Serumnivåer av pentaklorfenol, polyklorerade bifenyler och hydroxylerade metaboliter av PCB under graviditet och amning

Län: Uppsala År: 2005 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Siloxanes

Län: Flera År: 2004 Utförare: IVL

---------------------------------------------------------------------------------------------

Adipates

Län: Flera År: 2004 Utförare: IVL

---------------------------------------------------------------------------------------------

Screening av PBDD/F i humana matriser

Län: Flera År: 2004- 2005 Utförare: Örebro universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Phthalates and their metabolites in human breast milk, blood and urine as measures for monitoring exposure in human risk groups

Län: Flera År: 2002-2003 Utförare: IMM

---------------------------------------------------------------------------------------------

Perfluoroalkyl acids in serum from nursing women living in an area in Sweden with drinking water contamination

Län: Flera År: 1996-2011 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

Syntetiska myskföreningar i bröstmjök och fisk

Län: Flera År: 1996-2001 Utförare: Livsmedelsverket

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

UTREDNINGSUPPDRAG
 

Human exposure to chemicals in Sweden in a changing climate (2022)

År: 2021-2022  Utförare: Stockholms Universitet

---------------------------------------------------------------------------------------------

Identification of new and emerging risk chemicals and validation of the exposure index with a focus on humans (2022)

År: 2020-2021  Utförare: Stockholms Universitet (ACES)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tillgång till bostadsnära grönska i befolkningen (2022)

Län: Alla  År: 2020-2021  Utförare: CAMM Stockholm

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miljöhälsorapporter

För nationella miljöhälsorapporter finns de och mer information på denna sida.

Regionala miljöhälsorapporter

 

Årsrapporter och övriga rapporter

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Avhandlingar

Avhandlingar som inkluderar HÄMI-data.

Population Exposure to Organic Contaminants and Human Biomonitoring

Av Erika Norén, Lunds Universitet, ILM, 2023

Persistent halogenated pollutants in mothers´ milk

Av Johan Fång, Stockholms universitet, MMK, 2014

Validation of diffusive samplers for nitrogen oxides and applications in various environments

Av Annika Hagenbjörk-Gustafsson, Umeå Universitet, FHKM, 2014

Persistent organic pollutants in Swedish first-time mothers and effects on infant health

Av Sanna Lignell, Karolinska Institutet, IMM, 2013

---------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga artiklar som helt eller delvis baseras på HÄMI-data.

Lead, cadmium, and mercury blood levels in schoolchildren in southern Sweden: Time trends over the last decades.
Stajnko A, Lundh T, Assarson E, Åkerberg Krook E, Broberg K
Chemosphere 2024 Jan;346():140562

Polychlorinated alkanes in paired blood serum and breast milk in a Swedish cohort study: Matrix dependent partitioning differences compared to legacy POPs.
Yuan B, Bignert A, Andersson PL, West CE, Domellöf M, Bergman Å
Environ Int 2024 Jan;183():108440

Low concentrations of perfluoroalkyl acids (PFAAs) in municipal drinking water associated with serum PFAA concentrations in Swedish adolescents.
Nyström-Kandola J, Ahrens L, Glynn A, Johanson G, Benskin JP, Gyllenhammar I, Lignell S, Vogs C
Environ Int 2023 Aug;180():108166

Exposure of Swedish adolescents to elements, persistent organic pollutants (POPs), and rapidly excreted substances - The Riksmaten adolescents 2016-17 national survey.
Pineda S, Lignell S, Gyllenhammar I, Lampa E, Benskin JP, Lundh T, Lindh C, Kiviranta H, Glynn A
Int J Hyg Environ Health 2023 Jun;251():114196

Application of human biomonitoring data to support policy development, raise awareness and environmental public health protection among countries within the HBM4EU project.
Ubong D, Stewart L, Sepai O, Knudsen LE, Berman T, Reynders H, Van Campenhout K, Katsonouri A, Van Nieuwenhuyse A, Ingelido AM, Castaño A, Pedraza-Díaz S, Eiríksdóttir ÁV, Thomsen C, Hartmann C, Gjorgjev D, De Felip E, Tolonen H, Santonen T, Klanova J, Norström K, Kononenko L, Silva MJ, Uhl M, Kolossa-Gehring M, Apel P, Jõemaa M, Jajcaj M, Estokova M, Luijten M, Lebret E, von Goetz N, Holcer NJ, Probst-Hensch N, Cavaleiro R, Barouki R, Tarroja E, Balčienė RM, Strumylaite L, Latvala S, Namorado S, Szigeti T, Ingi Halldorsson T, Olafsdottir K, Wasowicz W,
Int J Hyg Environ Health 2023 Jun;251():114170

Increase in daily asthma medication sales in association with air pollution levels in Greater Stockholm.
Tornevi A, Olstrup H, Forsberg B
Environ Epidemiol 2023 Aug;7(4):e256

Healthy eating index and diet diversity score as determinants of serum perfluoroalkyl acid (PFAA) concentrations in a national survey of Swedish adolescents.
Nyström J, Benskin JP, Plassmann M, Sandblom O, Glynn A, Lampa E, Gyllenhammar I, Lignell S, Moraeus L
Environ Res 2022 09;212(Pt A):113170

Demographic, life-style and physiological determinants of serum per- and polyfluoroalkyl substance (PFAS) concentrations in a national cross-sectional survey of Swedish adolescents.
Nyström J, Benskin JP, Plassmann M, Sandblom O, Glynn A, Lampa E, Gyllenhammar I, Moraeus L, Lignell S
Environ Res 2022 05;208():112674

Extractable organofluorine analysis: A way to screen for elevated per- and polyfluoroalkyl substance contamination in humans?
Aro R, Eriksson U, Kärrman A, Jakobsson K, Yeung LWY
Environ Int 2021 Dec;159():107035

Organofluorine Mass Balance Analysis of Whole Blood Samples in Relation to Gender and Age.
Aro R, Eriksson U, Kärrman A, Yeung LWY
Environ Sci Technol 2021 10;55(19):13142-13151

Temporal trends, 2000-2017, of perfluoroalkyl acid (PFAA) concentrations in serum of Swedish adolescents.
Norén E, Lindh C, Glynn A, Rylander L, Pineda D, Nielsen C
Environ Int 2021 Jun;155():106716

Are temporal trends of some persistent organochlorine and organobromine compounds in Swedish breast milk slowing down?
Gyllenhammar I, Aune M, Fridén U, Cantillana T, Bignert A, Lignell S, Glynn A
Environ Res 2021 Jun;197():111117

Cadmium, total mercury, and lead in blood and associations with diet, sociodemographic factors, and smoking in Swedish adolescents.
Almerud P, Zamaratskaia G, Lindroos AK, Bjermo H, Andersson EM, Lundh T, Ankarberg EH, Lignell S
Environ Res 2021 Jun;197():110991

Human experimental exposure to glyphosate and biomonitoring of young Swedish adults.
Faniband MH, Norén E, Littorin M, Lindh CH
Int J Hyg Environ Health 2021 Jan;231():113657

Total mercury in hair as biomarker for methylmercury exposure among women in central Sweden- a 23 year long temporal trend study.
Kippler M, Gyllenhammar I, Glynn A, Levi M, Lignell S, Berglund M
Environ Pollut 2021 Jan;268(Pt A):115712

Exposure to environmental phthalates during preschool age and obesity from childhood to young adulthood.
Zettergren A, Andersson N, Larsson K, Kull I, Melén E, Georgelis A, et al
Environ Res 2021 Jan;192():110249

Serum Half-Lives for Short- and Long-Chain Perfluoroalkyl Acids after Ceasing Exposure from Drinking Water Contaminated by Firefighting Foam.
Xu Y, Fletcher T, Pineda D, Lindh CH, Nilsson C, Glynn A, et al
Environ Health Perspect 2020 07;128(7):77004

Concentrations and temporal trends in pesticide biomarkers in urine of Swedish adolescents, 2000-2017.
Norén E, Lindh C, Rylander L, Glynn A, Axelsson J, Littorin M, Faniband M, Larsson E, Nielsen C
J Expo Sci Environ Epidemiol 2020 07;30(4):756-767

Diverging temporal trends of human exposure to bisphenols and plastizisers, such as phthalates, caused by substitution of legacy EDCs?
Gyllenhammar I, Glynn A, Jönsson B, Lindh C, Darnerud P, Svensson K, et al
Environ. Res. 2017 Feb;153():48-54

Serum levels of brominated flame retardants (BFRs: PBDE, HBCD) and influence of dietary factors in a population-based study on Swedish adults.
Bjermo H, Aune M, Cantillana T, Glynn A, Lind P, Ridefelt P, et al
Chemosphere 2017 Jan;167():485-491

Dietary intake of phosphorus flame retardants (PFRs) using Swedish food market basket estimations.
Poma G, Glynn A, Malarvannan G, Covaci A, Darnerud PO
Food Chem. Toxicol. 2017 Feb;100():1-7

Late effects of low blood lead concentrations in children on school performance and cognitive functions.
Skerfving S, Löfmark L, Lundh T, Mikoczy Z, Strömberg U
Neurotoxicology 2015 Jul;49():114-20

Time trends of polybrominated diphenylether (PBDE) congeners in serum of Swedish mothers and comparisons to breast milk data.
Darnerud PO, Lignell S, Aune M, Isaksson M, Cantillana T, Redeby J, et al
Environ. Res. 2015 Apr;138():352-60

Prenatal phthalate exposure and reproductive function in young men.
Axelsson J, Rylander L, Rignell-Hydbom A, Lindh CH, Jönsson BA, Giwercman A
Environ. Res. 2015 Apr;138():264-70

Exposure determinants of cadmium in European mothers and their children.
Berglund M, Larsson K, Grandér M, Casteleyn L, Kolossa-Gehring M, Schwedler G, et al
Environ. Res. 2015 Aug;141():69-76

Phthalate exposure and reproductive parameters in young men from the general Swedish population.
Axelsson J, Rylander L, Rignell-Hydbom A, Jönsson BA, Lindh CH, Giwercman A
Environ Int 2015 Dec;85():54-60

Determinants of personal exposure to some carcinogenic substances and nitrogen dioxide among the general population in five Swedish cities.
Hagenbjörk-Gustafsson A, Tornevi A, Andersson EM, Johannesson S, Bellander T, Merritt AS, Tinnerberg H, Westberg H, Forsberg B, Sallsten G
J Expo Sci Environ Epidemiol 2014 Jul;24(4):437-43

Exposure determinants of phthalates, parabens, bisphenol A and triclosan in Swedish mothers and their children.
Larsson K, Ljung Björklund K, Palm B, Wennberg M, Kaj L, Lindh CH, et al
Environ Int 2014 Dec;73():323-33

A temporal trend study (1972-2008) of perfluorooctanesulfonate, perfluorohexanesulfonate, and perfluorooctanoate in pooled human milk samples from Stockholm, Sweden.
Sundström M, Ehresman DJ, Bignert A, Butenhoff JL, Olsen GW, Chang SC, et al
Environ Int 2011 Jan;37(1):178-83

 

 

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-03-06