Utbildningsinsats för personal i Haninge

Mellan november 2020 och april 2021 erbjöds kommunens personal och frivilligorganisationer som möter nyanlända familjer utbildning i om hur psykisk ohälsa identifieras hos barn.

Utbildningen handlade även om remissvägar till första linjens psykiatri på vårdcentralen, och om samverkan mellan vården och kommunen. Andra teman som berördes var exempelvis föräldrastöd, traumamedveten omsorg, och att samtala med stöd av tolk. Föreläsarna hämtades bland annat från Region Stockholm, Rädda Barnen, Haninge kommun, och Karolinska Institutet. Utbildningsinsatsen nådde en rad olika verksamheter som primärvård, skola, förskola, elevhälsa, socialtjänst och barnhälsovård.  Ett sista utbildningstillfälle erbjöds civilsamhället i december 2022. Utbildningarna var kostnadsfria och gavs i samarbete med Transkulturellt Centrum, SLSO.

Följande utbildningar har genomförts

Du kan läsa mer om innehållet genom att klicka på länken. 

För Socialtjänstens medarbetare:

För Elevhälsan och lärare i Haninge kommun:

Utbildningar med anmälan hos enhetschef

För personal på vårdcentralen Handen

  • 2 november, 2020 
  • 23 november, 2020 
  • 14 december, 2020

För personal på vårdcentralen Rudan

  • 14 januari 2021
  • 21 januari 2021
  • 28 januari 2021

För personal på vårdcentralen Brandbergen

  • 13 januari 2021
  • 27 januari 2021

För personal på ungdomsmottagningen och Mini-Maria

  • 2 december, 2020 (för program se längst ner på sidan)

För personal på BVC, barnhabiliteringen och BUMM

  • 7 december (för program se längst ner på sidan)
HJ
Innehållsansvarig:
Vanessa Place
2023-03-20