Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendium för fältstudier. Syftet med MFS är att ge studenter möjlighet att lära sig mer om låg- och medelinkomstländer, utvecklingsfrågor samt att främja internationalisering.

Sedan starten av Minor Field Studies (MFS) programmet har Global Hälsa haft anslag till resestipendier. Första året beviljades två stipendier och programmet har sedan successivt vuxit till ca 13 om året och förhoppningen är att det skall fortsätta växa.

Global Hälsa vid Institutionen för global folkhälsa bedriver forskning och utbildning inom ämnesområdet global hälsa. Verksamheten omfattar ett brett spektrum av globala hälsofrågor, där en gemensam nämnare är fattigdomsorsakade hälsoproblem. Global Hälsa samarbetar med ett stort antal institutioner inom Karolinska Institutet liksom med institutioner spridda över hela världen.

Organisation och administration

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (Sida) finansierar MFS-programmet och ansvarar för dess inriktning, utveckling och organisation. Administrationen handlas av Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för alla kontakter med svenska lärosäten som i sin tur ansvarar för att informera om och administrera stipendierna till studenter. 

Inom Global Hälsa ansvarar Claudia Hanson som MFS-handläggare för programmet och grundutbildningsadministrationen administrerar beviljade resestipendium inom ramen för MFS-programmet. Alla ansökningar granskas av handläggaren och därefter bedöms de som uppfyller formella krav av en urvalskommitté bestående av forskare med olika ämnesinriktning inom Global Hälsa.

Vid behov kan ansökningar även skickas för bedömning till forskare med specialkunnande inom ansökans ämnesområde eller land. Projektets frågeställning skall ha en generell samhällsmässig tillämpning och inte fokusera på isolerade frågeställningar utan relevans för låginkomstländer. Ansökningarna bedöms i enlighet med Universitets- och högskolerådets ”Allmänna villkor för Minor Field Studies” för MFS och prioriteras utifrån relevans för utvecklingsfrågor och det mottagande landet, studiens akademiska kvalité, genomförbarheten, studentens förutsättningar och handledarens kapacitet och kontakter (såväl i Sverige som i fält).

 

Stipendiet

För att bli beviljad ett resestipendium är det viktigt att fältstudien och uppsatsen har relevans för utvecklingsproblematiken och att ämnet har anknytning till Global Hälsas verksamhetsområden. Sökande från Karolinska Institutet har prioritet, men även sökande från andra universitet/högskolor kan komma ifråga.

Studien skall bedrivas inom av Sida godkända länder. Länder där Global Hälsa har kontakter prioriteras.

  • En lista över godkända länder hittar du på https://www.utbyten.se/program/minor-field-studies/
  • Inga stipendier får beviljas till länder Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Det går däremot bra att bedöma ansökningar och meddela att studenter är kvalificerade för ett stipendium så att deras stipendier kan beviljas snabbt om situationen förändras. Studenter får ett preliminärt besked som behöver följas upp. Inga beslut kommer ges innan UD tar bort reseavrådan för aktuellt land och region. Under nuvarande restriktioner kan lärosätet inte betala ut ett stipendium till studenter. 

Fältstudieperioden skall omfatta 8 till 10 sammanhängande veckor (minst 56 dagar) och ge förutsättningar för insamling och bearbetning av data. Stipendiaten skall själv planera sin fältvistelse och tillsammans med sin svenska handledare ta kontakt med en lokal handledare liksom övriga nödvändiga kontakter utomlands.

För att vara berättigad att söka ett MFS-stipendium:

  • ska du ha minst 150 hp klara i din utbildning
  • din studie ska syfta till en C- eller D-uppsats eller motsvarande
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige får du inte göra din studie i ditt hemland. Om du är nordisk medborgare (men inte svensk medborgare) ska du ha varit fast bosatt i Sverige i minst 1 år.

Det är möjligt att arbeta tillsammans i ett gemensamt projekt, men det skall i ansökan, liksom i rapporten, klart framgå vem som har ansvar för vilken del i projektet och stipendiaterna skall lämna in varsin rapport.

Stipendiet på 27 000 kronor utgör ett bidrag och beräknas inte täcka alla utgifter under fältstudieperioden. 

 

Ansökan

In view of the Corona outbreak, the social distancing recommendations and travel restriction, it has become very difficult to think about doing a Bachelor or Master’s thesis study in a low- or middle income country. However, we are still hopeful that the situation will change within the coming months.

We therefore would like to announce an opening to apply for MFS grants with a closing date on the 10th of September 2021 for travelling mid November 2021 or later. 

 

  • We will review the application within 3 weeks, so you will get feedback before the summer break to enhance planning. The common application procedure will be followed.

 

  • A word of caution however: Please also keep in mind, Swedish Universities are not allowed to grant any scholarships to countries where the Swedish Ministry of Foreign Affairs (Utrikesdepartementet) dissuades from travelling to. In this case, we will, however, make preliminary assessments of the received applications and communicate the results. You will only receive the Minor Field Studies scholarship and a final grant letter, if the travel restriction is removed from the individual student’s specific country and region. Thus, you will need to accept uncertainty and we will encourage students strongly to develop in parallel a plan B. In addition, if your study programme has decided not to allow traveling, then you need to accept this.

 

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär för MFS-stipendium med instruktioner (docx)

Ansökan skickas till

Grundutbildningsadministration

E-post:gu-adm.gph@ki.se

Adress:

Institutionen för global folkhälsa
Grundutbildningsadministrationen
Tomtebodavägen 18A, plan 3
Karolinska Institutet
SE-171 77 Stockholm

 

 

Dokument