Forskningsprojektet KUPOL – Kunskap om ungas psykiska hälsa och lärande | EPHIR

Kupol är ett stort nationellt forskningsprojekt som drivits av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Stockholm universitet och Uppsala universitet. Studiens syfte har varit att undersöka hur den pedagogiska och sociala miljön i skolan påverkar ungdomars psykiska hälsa. Datainsamlingen avslutades 2018 men det vetenskapliga arbetet fortsätter och det finns möjlighet för dig som forskar att ansöka om att använda data från studien.

Tonåring som står vid ett skåp i en korridor, ser ut som en skola.
Foto: iStock.

Kupolstudien utfördes mellan 2012–2018 på 101 högstadieskolor i Syd- och Mellan-Sverige och omfattar en kohortstudie med cirka 4000 barn. Samtliga barn i studien började årskurs sju hösten 2013 eller hösten 2014.

Kupol har också inhämtat information från barnens vårdnadshavare/föräldrar, rektorer, lärare och andra elever på skolan, samt data från nationella och regionala register och genom salivprover bland ett urval av deltagarna.

Kupolstudiens huvudsakliga frågeställningar:

 • Finns det en association mellan pedagogisk miljö (pedagogiskt ledarskap, undervisningsmetoder, relationer i skolan etc.) och risk för att utveckla psykisk ohälsa i tonåren?
 • Ser den eventuella associationen olika ut för flickor och pojkar?
 • Vilken betydelse har betyg för relationen mellan pedagogisk miljö och psykisk hälsa?
 • Kan en eventuell association förklaras av aktivering av de gener som reglerar kroppens stressreaktioner?

Ansök om data från Kupolstudien

Om du vill ansöka om data från Kupolstudien, använd ansökningsblanketten. Se instruktioner för var du skickar ifylld ansökan i dokumentet. 

Om forskningsfrågan inte omfattas av Kupolstudiens etikansökan behöver du bifoga en kopia av din ansökan till Etikprövningsmyndigheten samt beslut till din ansökan om datauttag.

Om du vill ansöka om personuppgifter kommer du även behöva teckna att personuppgiftsbiträdesavtal. Vänligen kontakta oss för vägledning.

Kontakt

Rosaria Galanti

Professor, projektansvarig

Publikationer från studien

Understanding beliefs and behaviours. International Journal of Adolescence and Youth. 2020;25(1). DOI: 10.1080/02673843.2020.1810082

Individual and familial factors predict formation and improvement of adolescents’ academic expectations: A longitudinal study in SwedenPLoS One. 2020;15(2):e0229505. DOI: 10.1371/journal.pone.0229505.

School climate and mental health among Swedish adolescents: a multilevel longitudinal study – BMC Public Health. 2019;19(1):1695. DOI: 10.1186/s12889-019-8018-0.

Academic Expectations and Mental Health in Adolescence: A Longitudinal Study Involving Parents’ and Their Children’s PerspectivesJournal of Adolescent Health. 2019;64:6. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2018.11.015.

Youth Well-Being Contextualized: Perceptions of Swedish FathersChild & Youth Care Forum. April 2019. DOI: 10.1007/s10566-019-09508-6.

The Study of Family Context: Examining Its Role for Identity Coherence and Adolescent Adjustment for Swedish AdolescentsJournal of Early Adolescence. March 2019. DOI: 10.1177/0272431619833479.

Longitudinal association between tobacco use and the onset of depressive symptoms among Swedish adolescents: the Kupol cohort studyEuropean Child & Adolescent Psychiatry. October 2018. DOI: 10.1007/s00787-018-1237-6.

NR3C1 hypermethylation in depressed and bullied adolescentsTranslational Psychiatry. 2018;8:121. DOI: 10.1038/s41398-018-0169-8.

Association between adolescents’ academic aspirations and expectations and mental health: a one-year follow-up study European Journal of Publich Health. 2018;28:3. DOI: 10.1093/eurpub/cky025.

Pedagogical and Social School Climate: Psychometric Evaluation and Validation of the Student Edition of PESOCScandinavian Journal of Educational Research. February 2018. DOI: 10.1080/00313831.2017.1415962

Pedagogical and Social Climate in School Questionnaire Factorial Validity and Reliability of the Teacher Version  – Journal of Psychoeducational Assessment. 2016;34:3. DOI: 10.1177/0734282915595332.

School environment and mental health in early adolescence – a longitudinal study in Sweden (KUPOL)  – BMC Psychiatry. 2016;16:243. DOI: 10.1186/s12888-016-0919-1.

Psychometric Properties of an Intrument to Measure Social and Pedagogical School Climate Among Teachers (PESOC) – Scandinavian Journal of Educational Research. December 2016. DOI: 10.1080/00313831.2016.1258661.

Forskningsprogram KUPOL

Skolor som medverkat i studien

Region Gävleborg

 • Bergsjö skola
 • Hudikskola
 • Jernvallskolan
 • Läroverket
 • Norrtullskolan
 • Sofiedalskolan
 • Östra skolan

Region Jönköpings län

 • Bor skola
 • Forsheda skola
 • Gröndalsskolan
 • Hagabodaskolan
 • Junkaremålsskolan
 • Nordinskolan
 • Parkskolan
 • Prolympia Jönköping

Region Stockholm

 • Akalla grundskola
 • Alfaskolan
 • Birkaskolan
 • Broskolan
 • Brunnsängskolan
 • Byängsskolan
 • Castello Järla sjö
 •  Ekebyholmsskolan
 • Engelbrektsskolan
 • Engelska skolan Norr
 • Framstegsskolan
 • Futuraskolan Hertig Karl
 • Futuraskolan International Kottla
 • Grundskolan Metapontum
 • Gärdesskolan
 • Hemmestaskolan
 • Johan Skytteskolan
 • Järna friskola
 • Järna grundskola/Eneskolan
 • Karsby International School
 • Katarina Norra skola
 • Kristofferskolan
 • Kulturama Grundskola Sundbyberg
 • Kunskapsskolan Saltsjöbaden
 • Kunskapsskolan Spånga
 • Kunskapsskolan Täby
 • Kvarnbergsskolan
 • Maria Elementar skola
 • Martinskolan
 • Matteusskolan
 • Myrsjöskolan
 • Norrbergskolan
 • Nyckelskolan
 • Näsbyparksskolan
 • Pershagenskolan
 • Raoul Wallenbergskolan
 • Roslagsskolan
 • Rudanskolan
 • Röllingbyskolan
 • Slättgårdsskolan

Region Södermanland

 • Europaskolan Rogge
 • Friskolan Asken
 • Järvenskolan Södra
 • Tegelviken
 • Vidåkersskolan/Slottsskolan
 • Vittra Kungshagen
 • Årbyskolan

Region Uppsala

 • Futurum
 • Gransäterskolan
 • Potentia Education
 • Uppsala Musikklasser
 • Västra Stenhagenskolan
 • Älvboda friskola
 • Örbyhus skola
 • Östervåla skola

Region Västmanland

 • Bäckbyskolan
 • Fryxellska skolan
 • Kung Karls skola
 • Malmaskolan
 • Persboskolan
 • Risbroskolan
 • Tunboskolan
 • Önstaskolan.

Region Värmland

 • Estetiska skolan
 • Forshaga lärcenter
 • Forsnässkolan
 • Gunnarsbyskolan
 • Sannerudsskolan.

Region Örebro län

 • Folkasboskolan
 • Hannaskolan
 • Internationella Engelska skolan Örebro
 • Klockarhagsskolan
 • Lekebergsskolan
 • Sjöängsskolan
 • Transtenskolan

Finansiärer

Kupolstudien har finansierats av FORTE, VINNOVA, Forskningsrådet Formas samt Vetenskapsrådet.