Utbildningsinsats för personal i Haninge

Mellan november 2020 och april 2021 erbjöds kommunens personal och frivilligorganisationer som möter nyanlända familjer utbildning i om hur psykisk ohälsa identifieras hos barn.

Utbildningen handlade även om remissvägar till första linjens psykiatri på vårdcentralen, och om samverkan mellan vården och kommunen. Andra teman som berördes var exempelvis föräldrastöd, traumamedveten omsorg, och att samtala med stöd av tolk. Föreläsarna hämtades bland annat från Region Stockholm, Rädda Barnen, Haninge kommun, och Karolinska Institutet. Utbildningsinsatsen nådde en rad olika verksamheter som primärvård, skola, förskola, elevhälsa, socialtjänst och barnhälsovård.  Ett sista utbildningstillfälle erbjöds civilsamhället i december 2022. Utbildningarna var kostnadsfria och gavs i samarbete med Transkulturellt Centrum, SLSO.

Undervisning lärare student utbildning
Foto: GettyImages

Följande utbildningar har genomförts

  • För Socialtjänstens medarbetare: 11 november och 3 december 2020.
  • För Elevhälsan och lärare i Haninge kommun: 12 januari och 14 januari 2021.

Utbildningar med anmälan hos enhetschef

  • För personal på vårdcentralerna Handen, Rudan, Brandbergen och Jordbro: november 2020 - januari 2021.
  • För personal på ungdomsmottagningen och Mini-Maria: 2 december 2020 (för program se längst ner på sidan).
  • För personal på BVC, barnhabiliteringen och BUMM: 7 december 2020 (för program se längst ner på sidan).
HJ
Innehållsgranskare:
Vanessa Place
2023-05-01