Sektionen för Farmakogenetik

Forskargruppen för farmakogenetik leds av Magnus Ingelman-Sundberg på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Nyheter