Passerkort på FyFa

Här kan du läsa vad som gäller för passerkort och gästkort till Biomedicum och FyFa.

Gästkort

Den gruppledare som möter den nya medlemmen i receptionen i Biomedicum kan godkänna ett gästkort för de dagar som den besökande forskaren ska stanna i byggnaden, upp till sju dagar. För åtkomst i mer än sju dagar, se vad som gäller nedan.

KI Passerkort

Forskargruppsledare behöver kontakta HR-enheten på FYFA när en ny medlem går med i gruppen, och ange fullständigt namn och tidsperiod för medlemmens access. HR kommer därefter att lägga till den nya medlemmen på en åtkomstlista för FYFA. När den nya medlemmen finns på listan kan passerkort utfärdas i Karolinska Institutets reception i Aula Medica, Nobels väg 6, måndag till fredag mellan 08:30-16:00.

För att få access till Biomedicum måste all ny personal som ska access i mer än sju dagar, utföra ett introduktionstest.

Information och instruktioner för introduktionstest

Introduction test Biomedicum

Om du redan har ett KI-ID kan du logga in på Canvas och göra testet.

Om du inte har något KI-ID, kontakta HR-enheten på FYFA för att få hjälp.

När du blivit godkänd kommer du att få ett diplom som du kan laddar ner och skriver ut. Du behöver visa ditt diplom för personalen i receptionen i Biomedicum så att ditt kort kan aktiveras med de rätta behörigheterna.

Om du redan har ett KI-passerkort och behöver access till ett rum i Biomedicum kan du besöka receptionen i Biomedicum direkt för att få access.

Om du redan har ett KI-passerkort och behöver access till ett rum med specifik utrustning eller till en corefacilitet, behöver du ett skriftligt intyg från den person som är ansvarig för rummet/faciliteten. Du behöver visa det påskrivna intyget i receptionen i Biomedicum för att få access till rummet/faciliteten.

Blankett - ansökan om utökad behörighet i Biomedicum

Om du avslutar din anställning, dina studier eller anknytning vid KI behöver du lämna tillbaka ditt passerkort i receptionen i Biomedicum.

Diana Mattsson

HR-partner