Passerkort på FyFa

Här kan du läsa vad som gäller för passerkort och gästkort till Biomedicum och FyFa.

Gästkort

Den gruppledare som möter den nya medlemmen i receptionen i Biomedicum kan godkänna ett gästkort för de dagar som den besökande forskaren ska stanna i byggnaden, upp till sju dagar. För åtkomst i mer än sju dagar, se vad som gäller nedan.

KI Passerkort

Forskargruppsledare behöver kontakta HR-enheten på FYFA när en ny medlem går med i gruppen, och ange fullständigt namn och tidsperiod för medlemmens access. HR kommer därefter att lägga till den nya medlemmen på en åtkomstlista för FYFA. När den nya medlemmen finns på listan kan passerkort utfärdas i Karolinska Institutets reception i Aula Medica, Nobels väg 6, måndag till fredag mellan 08:30-16:00.

För att få access till Biomedicum måste all ny personal som ska access i mer än sju dagar, utföra ett introduktionstest.

Information och instruktioner för introduktionstest

Som nyanställd, anknuten eller student vid någon av KI:s institutioner, men också som befintlig personal, erbjuds du en grundläggande laboratoriesäkerhetsintroduktion. Introduktionstest krävs för att få access till Biomedicum. Du kan hitta en länk till introduktionstestet och instruktioner här (på engelska). 

När du blivit godkänd kommer du att få ett diplom som du kan laddar ner och skriver ut. Du behöver visa ditt diplom för personalen i receptionen i Biomedicum så att ditt kort kan aktiveras med de rätta behörigheterna.

Om du redan har ett KI-passerkort och behöver access till ett rum i Biomedicum kan du besöka receptionen i Biomedicum direkt för att få access.

Om du har ett KI-passagekort med Biomedicum access och behöver ytterligare tillträde till ett rum med specifik utrustning eller till en corefacilitet, kontakta FyFa HR så kan de registrera rumsnumret på behörighetslistan.

Blankett - ansökan om utökad behörighet i Biomedicum

Om du avslutar din anställning, dina studier eller anknytning vid KI behöver du lämna tillbaka ditt passerkort i receptionen i Biomedicum.

Kontakt 

Vänligen kontakta HR@fyfa.ki.se vid förfrågningar eller eventuella frågor. 

RJ
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-09-20