Några röster från institutionen för fysiologi och farmakologi

Läs intervjuerna men några nuvarande och tidigare medarbetare och studenter från FyFa.

Namn: Sophie Erhardt 

Roll på FyFa: Prefekt 

Tid på institutionen: Kom 1997 till institutionen som student och gjorde ett exjobb om GABA-B-receptorers reglering av dopaminceller 

Kul fakta: Har spelat fotboll under hela min uppväxt, något som betytt otroligt mycket för mig som människa, forskare och ledare. Fotbollen har lärt mig hur mycket gemenskap och sammanhållning betyder och hur viktigt det är att alla har en gemensam målbild som man tillsammans kämpar för att uppnå. Jag började spela fotboll när jag var 7 år gammal, det laget, med i princip samma spelare och tränare vann sedan flick-SM och är vi klev upp på seniornivå gick vi rakt igenom seriesystemet, från div 3 och ändå upp till allsvenskan. Än idag träffas vi spelare flera gånger per år. 

Bild på Sophie Erhardt sittandes vid sitt skrivbord på kontoret
Professor Sophie Erhadt Foto: Ulf Sirborn

Berätta om din tid på FyFa: 

De första fyra åren på FyFa tillbringade jag som doktorand. Jag disputerade 2001. Efter en postdoc i San Diego kom jag tillbaka till FyFa och startade en egen forskargrupp. 2006 blev jag docent och 2016 professor. 2022 blev jag prefekt på FyFa. 

Tiden på FyFa har ända från början präglats av gemenskap, glädje, engagemang och inspiration – det är alltid roligt att gå till jobbet. Ingen dag är den andra lik! För mig är personliga möten otroligt viktiga, liksom att utvecklas själv samtidigt som jag utvecklar andra. Det är fantastiskt att få varva undervisning med att gå egna kurser och samtidigt driva min egen forskning och försöker besvara de hypoteser vi ställer upp. Att vara forskare är en livsstil, det genomsyrar hela livet för mig. 

Nämn något du tycker är extra intressant med FyFa:s historia: 

Det har gjorts så många fantastiska upptäckter här inom fysiologi och farmakologi och jag tror att det är för att vi har haft så högt i tak. Vi har ett öppet samtalsklimat som driver innovation. Det har stundtals varit ganska heta diskussioner genom åren, men alltid med respekt. Vi har en stark samhörighet och värderar våra kärnämnen väldigt högt. 

Dynamiken på institutionen har lett fram till stora upptäckter, exempelvis upptäckten av noradrenalin som neurotransmittor och av prostaglandiner.  

Vad är det viktigaste FyFa gör just nu, i din mening?  

Den viktigaste uppgiften för institutionen framöver är att lyfta fram betydelsen av fysiologi och farmakologi, exempelvis för analys av big data. Kan man inte sätta sina fynd i relation till fysiologi och farmakologi så är de inte värda så mycket.  

Var tror du att FyFa är om ytterligare 25 år när vi firar 100 år?  

Jag tror att vi är en institution som har vuxit i sin kostym och hittat balansen mellan undervisning och forskning, där vi är centrala för att fostra nya tidens forskare inom fysiologi och farmakologi. Att vi är en viktig spelare inom området i Sverige och i världen. Att vi gör skillnad för den enskilda individen och patienten.  

Namn: Jon Lundberg 

Roll på FyFa: Professor, vice prefekt 

Tid på institutionen: sen hösten 1993 

Kul fakta: Min handledare Jan Lundberg har ju nära nog identiskt namn, tro det eller ej men detta var huvudanledningen till att jag började här. Jag gick upp till hans kontor och sa vi har nästan samma namn, kan jag börja forska här? Han skrattade och sa ja! 

Jon Lundberg
Jon Lundberg, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet. Foto: Stefan Zimmerman

Berätta kort om din tid på FyFa: 

Det fanns inte en tanke hos mig att jag någonsin skulle forska, jag skulle bli doktor med ett stetoskop och ta hand om patienter! Men AT fanns ej att få i Stockholm då jag var klar med studierna så jag tänkte, äh jag kollar forskning, det kanske är kul! Det tog en dag sen var jag fast, jag träffade Eddie Weitzberg dag ett sen fortsatte vi köra som en duo. Jag förstod då, att utan att veta det hade jag alltid velat forska. Jag älskar att tävla, att leka, att slippa rapportera till en chef samt stor frihet, vad annars göra då? 

Nämn något du tycker är extra intressant med FyFa:s historia: 

Svårt att inte nämna att vi haft en nobelpristagare (Ulf von Euler) här, det hör ju inte till vanligheterna! 

Vad är det mest spännande FyFa gör just nu, i din mening?  

Det roligaste är helt klart de unga extremt talangfulla grupperna som anslutit till oss. Talang är vackert. 

Var tror du att FyFa är om ytterligare 25 år när vi firar 100 år?  

Jag tror stenhårt på ett uppsving och det behövs folk i Biomedicum som fattar hur en kropp funkar. Många kanske tycker ämnena är mossiga men jag tycker vi har lyckats hänga med bra här på FyFa, vi känns fortfarande relevanta. Det kommer aldrig bli irrelevant att studera hur mer komplexa biologiska system fungerar. 

Namn: Karolina Juhani 

Roll på FyFa: Andra årets masterstudent på programmet Translationell fysiologi och farmakologi 

Tid på institutionen: 2022 - ... 

Kul fakta: Jag är en del av det första internationella masterprogrammet någonsin som organiseras av FyFa. 

Digital ambassadör Karolina
Digital ambassadör Karolina Foto: Riccardo Cinotti

Kort om din tid på FyFa: 

Jag är ganska ny på institutionen eftersom masterprogrammet Translational Physiology and Pharmacology startade först hösten 2022. Som studenter har vi möjlighet att lära oss om många (om inte alla) av de forskningsområden som olika grupper på FyFa är involverade i under våra två år här. 

Finns det något som du tycker är särskilt intressant när det gäller FyFa:s historia? 

Det mesta av min kunskap om FyFa:s historia kommer från korta historier som våra föreläsare och professorer har nämnt när ett visst ämne har kommit upp. Det handlar ofta om de stora upptäckter som gjorts av nuvarande eller tidigare FyFa-forskare och hur de påverkat deras respektive områden. Det finns också fantastiska berättelser om missöden eller roliga händelser som har föregått några av dessa upptäckter, vilket påminner oss om att innovativ vetenskap inte sker utan att man övervinner en miljon små misslyckanden på vägen. 

Vad är mest spännande med FyFa just nu? 

För mig är det mest spännande att se hur det FyFa-ledda masterprogrammet kommer att utvecklas och vad som kommer att hända med de framtida alumnerna. Programmet är ett utmärkt sätt att introducera nyfikna och ambitiösa studenter till grupper inom FyFa, resten av KI eller industrin och skapa ett omfattande nätverk av unga forskare som för alltid kommer att vara sammankopplade av sin tid och sina erfarenheter på FyFa. 

Hur ser du på FyFa om ytterligare 25 år, när institutionen firar 100 år? 

Jag hoppas få se en fortsättning på den livfulla mångkulturella forskningsmiljön som har expanderat både när det gäller antalet grupper och forskningsområden, och även när det gäller att tillhandahålla utmärkt utbildning till blivande forskare från alla bakgrunder. Jag ser fram emot att integrera de modernaste forskningsteknikerna och tillgänglig teknik som kan göra det möjligt att översätta nya upptäckter till ny kunskap, för hela världen. 

Läs också Karolinas blogg på KI.se: Karolina - Translational Physiology and Pharmacology, författare på Student blogs (ki.se) 

Namn: Jan Lundberg 

Roll på FyFa: Alumn (tidigare professor i neurotransmissionsforskning), men också mentor till en nuvarande doktorand. Ibland hälsar jag på och försöker träffa mina gamla doktorander. KI ligger mig mycket varmt om hjärtat!  

Gör idag: Sitter i styrelser och är rådgivare till venture capital-grupper inom läkemedelsindustrin. Tidigare chefsbefattningar inom forskning på AstraZeneca och Eli Lilly.  

Tid på institutionen: Kom 1978 som doktorand och lämnade institutionen som professor 1995. 

Kul fakta: Jag brukade åka rullskidor till institutionen (cirka en mil) som förberedelse för 28 fullbordade Vasalopp! Jag är en person som gillar att vara ute i naturen på olika sätt.  

Jan Lundberg

Berätta kort om din tid på FyFa: 

Jag kom från Göteborg 1978 och blev doktorand på farmakologen. Jag disputerade 1981 på en avhandling om signalsubstanser i nervsystemet. Fram tills jag lämnade institutionen för en roll som ledare av den prekliniska forskningen på Astra 1995 hade jag en mycket spännande tid på institutionen.  

Jag blev kvar på institutionen som forskarassistent på forskningsrådet och fick sedan en forskartjänst – jag ville inte flytta från KI! Jag hade varit i USA en längre period tidigare, som hockeyspelare i Minnesota, så kände inte behovet av att åka ut i världen. Jag hade dock tidigt kontakt med läkemedelsindustrin, vilket gjorde att jag flyttade utomlands så småningom i alla fall.  

På FyFa fick jag möjligheter att få vara med i forskningsprojekt inom medicinska tillämpade substanser och testade nya substanser från läkemedelsbolag i våra modeller. Humanexperiment var mycket viktigt – jag själv var faktiskt testperson och man mätte nivå av utandad kväveoxid på mig. Jag blev nämligen allergisk mot försöksdjuren råttor och möss och man tog tillfället i akt att använda mig som försöksperson för att utveckla NIOX-testet som man använder för allergiska barn idag.  

1993 tillträdde jag en professur i neurotransmissionsforskning och några år därefter gick jag vidare till nya utmaningar.  

Jag hade en fin tid på FyFa som präglades av många samarbeten, såväl inom institutionen som med andra avdelningar inom KI och KS. Jag lär de mig verkligen vikten av att se andras kompetenser och expertområden, att jobba tillsammans. Detta har jag haft stor nytta av senare i mitt arbete inom läkemedelsbranschen.  

Nämn något du tycker är extra intressant med FyFa:s historia: 

Von Eulers nobelpris för noradrenalin som sympatisk transmittor går ju inte att komma ifrån. Det var – och är – stort för institutionen och för Sverige. 

Var tror du att FyFa är om ytterligare 25 år när institutionen firar 100 år?  

Det beror såklart helt på vilka drivande personer som kommer fram, men jag ser tre huvuppgifter för institutionen: 

  1. Undervisning sjukvårdspersonal (inklusive tandläkare) 
  2. Forskning 
  3. Samhällsnytta, att upptäckter nya diagnostika eller läkemedel som ger nytta för samhället 

En balans mellan dessa tre ger bästa möjliga förutsättningar för en institution som har livskraft och skapar värde.  

Något mer du vill lägga till? 

Jag skulle vilja understryka vilka fördelar man får av att ha en bakgrund inom institutionens ämnen. Inte bara som praktiserande läkare och forskare, utan också inom läkemedelsvärlden. Med en avhandling från institutionen för fysiologi och farmakologi har man verkligen breda möjligheter, något som jag har haft glädje av under min egen karriär.  

Julia Spector
2024-04-17