Skip to main content

Molekylär och cellulär arbetsfysiologi

Mer information om forskningen i vår grupp finns på engelska.

Forskargruppsledare

Docent

Jorge Ruas

Telefon: 08-524 872 61
Enhet: Ruas Jorge grupp - Molekylär och cellulär arbetsfysiologi
E-post: Jorge.Ruas@ki.se