Molekylär och cellulär arbetsfysiologi

Forskargruppen leds av Jorge Ruas, Docent vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.

Kontakt

Jorge Ruas

Professor
08-524 872 61
Molekylär och cellulär arbetsfysiologi
C3 Fysiologi och farmakologi
2021-11-18
Jorge Ruas