Molekylär och cellulär arbetsfysiologi

Forskargruppen leds av Jorge Ruas, Docent vid Institutionen för fysiologi och farmakologi.

Kontakt

Profile image

Jorge Ruas

Professor
+46852487261
JR
Innehållsgranskare:
2023-10-19