Farmakologi

Farmakologi är läran om kemiska substanser, främst läkemedel, och vilken effekt de har på levande organismer.

Farmakologin täcker in tillverkningen av substanser, substansernas kemiska sammansättning, deras omsättning i kroppen, deras giftighet, deras medicinska verkan, och användningen av substanserna i vården.

Ofta strävar man inom farmakologin efter att karakterisera ett sjukdomstillstånd på molekylär och genetisk nivå för att kunna hitta behandlingsmetoder.

På Karolinska Institutet bedrivs farmakologisk forskning inom ett brett spektrum. Farmakologiska studier med en tydlig koppling till fysiologi eller klinik (patientnära forskning) är vanliga.

Den forskning som bedrivs inom farmakologi på vår institution har som mål att förstå bakomliggande molekylära mekanismer som gör att smärta och sjukdomar, så som till exempel hjärtkärlsjukdom, diabetes typ 2, cancer och svåra psykiatriska sjukdomar uppkommer. Genom att förstå mer om dessa processer är vårt mål att utveckla biologiska markörer för att kunna ställa rätt diagnos eller kunna avgöra vilket läkemedel som passar för en specifik individ. Ytterligare ett mål är att den kunskap som vi genererar ska leda till upptäckt av nya måltavlor som kan användas för att utveckla nya läkemedel.

Forskargrupper inom farmakologi på FyFa

Innehållsgranskare:
2024-07-08