Skip to main content

Farmakologi

Farmakologi är läran om kemiska substanser, främst läkemedel, och vilken effekt de har på levande organismer.

Farmakologin täcker in tillverkningen av substanser, substansernas kemiska sammansättning, deras omsättning i kroppen, deras giftighet, deras medicinska verkan, och användningen av substanserna i vården.

Ofta strävar man inom farmakologin efter att karakterisera ett sjukdomstillstånd på molekylär och genetisk nivå för att kunna hitta behandlingsmetoder.

På Karolinska Institutet bedrivs farmakologisk forskning inom ett brett spektrum. Farmakologiska studier med en tydlig koppling till fysiologi eller klinik (patientnära forskning) är vanliga.

Bland den forskning som sker inom farmakologi finns neurofarmakologiska studier, till exempel om hur stress, koffein eller antipsykotiska läkemedel påverkar hjärnan. Smärtforskning är en annan del av farmakologin som studerar hur kronisk smärta uppkommer och påverkar kroppen.

Forskargrupper inom farmakologi på FyFa

Gruppledare Forskargrupp
Igor Adameyko Utvecklingsbiologi och regenerativ medicin
Isabel Barragan Farmakoepigenetik
Ernst Brodin Farmakologisk smärtforskning
Mattias Carlström Reaktiva syreradikaler och kväveoxid i njur- och hjärtkärlforskning
Göran Engberg Elektrofysiologisk neurofarmakologi
Sophie Erhardt Neuropsykoimmunologi
Magnus Ingelman-Sundberg Farmakogenetik
Kent Jardemark Translationell farmakologi
Jan Kehr Farmakologisk neurokemi
Volker Lauschke Lauschke-lab: Individanpassad medicin och läkemedelsutveckling (information på engelska)
Jon Lundberg Farmakologisk kväveoxidforskning
Erik Norberg Cellulär metabolism
Helin Norberg Signalvägar för proteinnedbrytning
Gunnar Schulte Receptorbiologi och signalering
Carl Sellgren Experimentell psykiatri och neurologi
Camilla I Svensson Molekylär smärtforskning
Torgny Svensson Neuropsykofarmakologi