Farmakologi

Farmakologi är läran om kemiska substanser, främst läkemedel, och vilken effekt de har på levande organismer.

Farmakologin täcker in tillverkningen av substanser, substansernas kemiska sammansättning, deras omsättning i kroppen, deras giftighet, deras medicinska verkan, och användningen av substanserna i vården.

Ofta strävar man inom farmakologin efter att karakterisera ett sjukdomstillstånd på molekylär och genetisk nivå för att kunna hitta behandlingsmetoder.

På Karolinska Institutet bedrivs farmakologisk forskning inom ett brett spektrum. Farmakologiska studier med en tydlig koppling till fysiologi eller klinik (patientnära forskning) är vanliga.

Bland den forskning som sker inom farmakologi finns neurofarmakologiska studier, till exempel om hur stress, koffein eller antipsykotiska läkemedel påverkar hjärnan. Smärtforskning är en annan del av farmakologin som studerar hur kronisk smärta uppkommer och påverkar kroppen.

Forskargrupper inom farmakologi på FyFa