Cellulär metabolism

This page in English

Forskargruppen för cellulär metabolism leds av forskarassistent Erik Norberg på institutionen för fysiologi och farmakologi. 

Vår forskning

Tumörceller har en väldigt annorlunda metabolism i jämförelse med den vävnad de härstammar ifrån. Detta fenomen sker för att säkerställa och tillgodose tumörcellers högre bioenergetiska/biosyntetiska behov som ligger till grund för en snabbare celldelning.

Vi är intresserade av att få en djupare förståelse för dessa fundamentala metaboliska anpassningar som leder till tumörtillväxt. Vi har ett långsiktigt mål att hitta nya måltavlor för en förbättrad anti-cancer terapi, samt att upptäcka nya diagnostiska markörer.

Läs mer om forskargruppen på engelska.

Gruppmedlemmar

Andre Lima QueirozPostdoc
Erik NorbergForskarassistent, Forskargruppsledare
Boxi ZhangPostdoc

Alumni:

Dominique Smith, Uppsala Universitet
Yiwei Ai, Karolinska Institutet
Dawn E. Comstock, Harvard Medical School

Kontakta oss

Forskarassistent

Erik Norberg

Enhet: Norberg Erik grupp - Cellulär metabolism
E-post: erik.norberg@ki.se

Fysiologi