Cellulär metabolism

Forskargruppen för cellulär metabolism leds av forskarassistent Erik Norberg på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Vår forskning

Tumörceller har en väldigt annorlunda metabolism i jämförelse med den vävnad de härstammar ifrån. Detta fenomen sker för att säkerställa och tillgodose tumörcellers högre bioenergetiska/biosyntetiska behov som ligger till grund för en snabbare celldelning.

Vi är intresserade av att få en djupare förståelse för dessa fundamentala metaboliska anpassningar som leder till tumörtillväxt. Vi har ett långsiktigt mål att hitta nya måltavlor för en förbättrad anti-cancer terapi, samt att upptäcka nya diagnostiska markörer.

Gruppmedlemmar

Lyudmila Krassikova – Postdoc

Divya Nagarajan – Postdoc

Erik Norberg – Docent, Forskarassistent, Forskargruppsledare

Boxi Zhang – Postdoc

Alumni:

Yiwei Ai, Karolinska Institutet

Wirood Aldjezani, MSc, Uppsala University

Dawn E. Comstock, Harvard Medical School

Dominique Smith, Uppsala Universitet

Kontakt

Erik Norberg

Senior forskare
Cellulär Metabolism
C3 Fysiologi och farmakologi
EN
Innehållsgranskare:
Linda Nilsson
2022-10-27