Basal och klinisk muskelbiologi

Forskargruppen för basal och klinisk muskelbiologi leds av professor Lars Larsson på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Övriga gruppmedlemmar

Barry Dworkin – PhD, Professor emeritus

Kontakt

Lars Larsson

Professor, senior
Neuro
K8 Department of Clinical Neuroscience