Skip to main content

Basal och klinisk muskelbiologi

Forskargruppen för basal och klinisk muskelbiologi leds av professor Lars Larsson på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Övriga gruppmedlemmar

Barry Dworkin – PhD, Professor emeritus

Kontakt

Lars Larsson

Professor/överläkare
08-524 872 95
Larsson Lars grupp - Basal- och klinisk muskelbiologi
Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3