Basal och klinisk muskelbiologi

Forskargruppen för basal och klinisk muskelbiologi leds av professor Lars Larsson på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Gruppmedlemmar

Övriga gruppmedlemmar

Barry Dworkin – PhD, Professor emeritus

Kontakt

Adress

Bioclinicum J8:30

Lars Larsson

Professor
Basal och klinisk muskelbiologi
C3 Fysiologi och farmakologi