Adenosinforskning

Forskningen handlar om adenosin och dess receptorer, dess patofysiologiska betydelse och terapeutiska användning.

Vi fokuserar på adenosinreceptorer och på verkningarna av den mest använda av alla psykoaktiva droger, koffein, som fungerar hämmande på adenosinreceptorer. Det finns fyra klonade former av adenosinreceptorer och deras farmakologiska karakteristika har vi undersökt genom att använda CHO-celler som uttrycker de mänskliga formerna av A1, A2A, A2B och A3-receptorer. Signaltransduktion studeras i samma celler, men också i olika typer av celler där de finns naturligt.

De odlade cellerna kan också användas till studier av hur de olika receptorerna regleras på en transskriptionell och postttransskriptionell nivå. Distributionen av receptorerna i vävnad och celler studeras med situ-hybridisering, immunocytokemi och receptorautoradiografi. Framför allt undersöker vi deras ontogeni och hur receptorernas funktioner ändras genom lång- eller kortvarig användning av läkemedel eller fysiologiska förändringar.

Den naturliga liganden, adenosin, är en modulator och inte en transmittor. Därför studerar vi hur adenosinreceptorerna interagerar med andra receptorsignaler.

Exempelvis undersöks interaktionerna med dopamin -D2 receptorer, eftersom samspelet mellan adenosin och dopamin är av central betydelse i reglering av motorik och vakenhet. Här spelar studier av möss där en eller flera av adenosinreceptorerna slagits ut i alla, eller ett fåtal, organ en speciellt viktig roll.

Gruppmedlemmar

Tidigare gruppmedlemmar inkluderar förutom doktorander (se avhandlingar nedan), postdoktorer och ett antal seniora forskare:

 • Anthony Balmforth
 • Rodrigo Cunha
 • Gary DeLander
 • Tom Dunwiddie
 • Sixtus Hynie
 • Ewa Kontny
 • Mervin Maze
 • Fiona Parkinson
 • Felicita Pedatata
 • Harry Robertson
 • Vijay Urmalia

Projekt

Inga pågående projekt för närvarande. Forskningen sker i samarbete med andra forskargrupper i Sverige och utomlands (se nedan).

Samarbeten

På institutionen för fysiologi och farmakologi

I Sverige

Internationellt

 • Jiang-Fan Chen (Boston, Chengdu)
 • Holger Eltzschig (Houston)
 • Jana Sawynok (Halifax)
 • Rodrigo Cunha (Coimbra)
 • Cristina Limatola (Rom)

Anslagsgivare

Inga större anslag.

Publikationer

Totalt cirka 750 publikationer som citerats mer än 41 000 gånger (Web of Science), h-index 98.

Några utvalda artiklar är:

Effects of adenosine on adrenergic neurotransmission; prejunctional inhibition and postjunctional enhancement.
Hedqvist P, Fredholm BB.
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Volume: 293 Issue: 3 Pages: 217-223 DOI: 10.1007/BF00507344 Publicerad: 1976. Citerad 310 gånger

Purine levels in the intact rat brain. Studies with an implanted perfused hollow fibre.
Zetterström T, Vernet L, Ungerstedt U, Tossman U, Jonzon B, Fredholm BB.
NEUROSCIENCE LETTERS Volume: 29 Issue: 2 Pages: 111-115 DOI: 10.1016/0304-3940(82)90338-X Publicerad: 1982. Citerad: 336 gånger

ATP and its metabolite adenosine act synergistically to mobilize intracellular calcium via the formation of inositol 1,4,5-trisphosphate in a smooth muscle cell line.
Gerwins P, Fredholm BB.
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Volume: 267 Issue: 23 Pages: 16081-16087 Publicerad: 1992. Citerad: 119 gånger

Antagonism of adenosine A2A receptors underlies the behavioural activating effect of caffeine and is associated with reduced expression of messenger RNA for NGFI-A and NGFI-B in caudate-putamen and nucleus accumbens.
Svenningsson P, Nomikos GG, Ongini E, Fredholm BB.
NEUROSCIENCE Volume: 79 Issue: 3 Pages: 753-764 DOI: 10.1016/S0306-4522(97)00046-8 Publicerad: 1997. Citerad: 139 gånger

Actions of caffeine in the brain with special reference to factors that contribute to its widespread use.
Fredholm BB, Bättig K, Holmén J, Nehlig A, Zvartau EE.
PHARMACOLOGICAL REVIEWS Volume: 51 Issue: 1 Pages: 83-133 Publicerad: 1999. Citerad: 1614 gånger

Hyperalgesia, anxiety, and decreased hypoxic neuroprotection in mice lacking the adenosine A(1) receptor.
Johansson B, Halldner L, Dunwiddie TV, et al.
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA Volume: 98 Issue: 16 Pages: 9407-9412 DOI: 10.1073/pnas.161292398 Publicerad: 2001. Citerad: 375 gånger

Comparison of the potency of adenosine as an agonist at human adenosine receptors expressed in Chinese hamster ovary cells.
Fredholm BB, Irenius E, Kull B, Schulte G.
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY Volume: 61 Issue: 4 Pages: 443-448 DOI: 10.1016/S0006-2952(00)00570-0 Publicerad: 2001. Citerad: 314 gånger

Adenosine A2(A), but not A(1), receptors mediate the arousal effect of caffeine.
Huang ZL, Qu WM, Eguchi N, Chen JF, et al.
NATURE NEUROSCIENCE Volume: 8 Issue: 7 Pages: 858-859 DOI: 10.1038/nn1491 Publicerad: 2005. Citerad: 334 gånger

Adenosine, an endogenous distress signal, modulates tissue damage and repair.
Fredholm BB.
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION Volume: 14 Issue: 7 Pages: 1315-1323 DOI: 10.1038/sj.cdd.4402132 Publicerad:2007. Citerad: 446 gånger

Adenosine receptors as drug targets - what are the challenges?
Chen JF, Eltzschig HK, Fredholm BB.
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY Volume: 12 Issue: 4 Pages: 265-286 DOI: 10.1038/nrd3955 Publicerad: 2013. Citerad: 466 gånger

Böcker

 • Fredholm, B. (ed) Methylxanthines. Handbook of experimental Pharmacology Vol 200. Springer 2011
 • Fredholm, B. Basal Farmakologi. Studentliteratur 2014.
 • Fredholm, B. Kaffeologi. Myter och forskning om en älskad dryck. Fri Tanke 2021.

Avhandlingar

 • Bertil B. Fredholm (1970)
 • Paul Hjemdahl (1976)
 • Erik Belfrage (1978)
 • Jan Wager (1980)
 • Lars Gustafsson (1980)
 • Alf Sollevi (1981)
 • Göran Jurell (1981)
 • Bror Jonzon (1984)
 • Thomas Kahan (1985)
 • Johan Fastbom (1988)
 • Maria Ransjö (1988)
 • Olof Larsson (1989)
 • Janet Ng (1989)
 • Gabriel von Euler (1989)
 • Marianne Dunér Engström (1990)
 • Christer Nordstedt (1990)
 • Ping-Sheng Hu (1991)
 • Ingeborg van der Ploeg (1992)
 • Anders Kvanta (1992)
 • Pär Gerwins (1994)
 • Nedret Altiok (1995)
 • Björn Johansson (1996)
 • Shao-Yu Jin (1997)
 • Per Svenningsson (1999)
 • Björn Kull (2000)
 • Giulia Arslan (2000)
 • Ulrika Ådén (2001)
 • Gunnar Schulte (2003)
 • Linda Halldner (2003)
 • Stina Johansson (2007)
 • Olga Björklund (2008)
 • Kim Dekermendjian (2008)
 • Ricard Nergårdh (2008)
 • Jiangning Yang (2008)

Kontakt

Bertil Fredholm

Professor Emeritus/Emerita
FyFa
C3 Fysiologi och farmakologi