Skip to main content

World Spirometry Day 2-3 oktober 2014

Vi testade 1360 lungor på Centralen!

Spirometri på Centralen den 2-3 oktober 2014

Mätningarna utfördes av erfaren sjukvårdspersonal och på personer över 16 år. Läkare fanns på plats för att bedöma resultaten. Vi ställde dock inga diagnoser. För vidare undersökning hänvisades till den egna vårdcentralen.

Vi kom med i ett inslag på ABC nyheterna på SVT den 2 oktober. Det gär även att lyssna på en intervju med Esther Edlundh-Rose om eventet på Sveriges Radio.

Läs även en rapport på Sluzzen.biz.

CfA spirometrievent 2014Totalt utförde vi spirometri på 1360 personer. Många fler besökte montern och fick information om spirometri, astma och KOL forskning, ren luft, mm.

Ren luft, Friska lungor. Hur påverkas din hälsa av luften du andas?

Tillfälle fanns att träffa våra samarbetspartners för att kunna lära sig mer om hur luften du andas påverkar din hälsa.

Anta balloon challenge!

Är dina lungor tillräckligt friska för att blåsa upp en ballong? Visa vad du kan genom att lägga upp din selfiebild på instagram, facebook eller twitter med #AndasRent, samtidigt som du bidrar till forskningen kring lungsjukdomar med en donation.

Man kan donera online med den här länken, välj då "Balloon challenge". Man kan också ge till KIs bankgirokonto 5310-6217, ange "Balloon Challenge" som referens.

Många tog fina bilder i selfiehörnan på Stockholms Centralstation den 2 och 3 oktober.

[embed]<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/hashtag/andasrent" data-widget-id="514354552015835136">#andasrent tweets</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>[/embed]

Om World Spirometry Day

Healthy Lungs for LifeCfA deltog vid World Spirometry Day 2014 och arrangerade gratis spirometrimätning på Stockholms Centralstation den 2-3 oktober 2014. Detta var 5:e gången CfA arrangerade sådana allmänna mätningar och temat för 2014 var Ren Luft (#AndasRent #BreatheCleanAir). Liknande event ägde rum världen över vid samma tidpunkt. Syftet med offentliga spirometrimätningar är att skapa uppmärksamhet kring lungsjukdomar som astma och KOL, samt vikten av att mäta sin lungfunktion regelbundet med spirometri om man tillhör en riskgrupp. Eventet är del av den europeiska kampanjen Healthy Lungs for Life.

Tidigare event skapade stor uppmärksamhet i medierna, och många kom och ville mäta sin lungfunktion. Hela 14 % av de som gjorde spirometri på Centralen vid eventet 2012 hade patologiska värden, vilket visar att sjukdomar som astma och KOL utgör ett stort folkhälsoproblem.

Läs mer om eventet på Slussen Biz.

Om astma och KOL

Här kan du läsa mer om de vanliga lungsjukdomarna astma och KOL.

Vad är astma, kort information

Utförlig information om astma på 1177 Vårdguiden.

Vad är KOL, kort information

Utförlig information om KOL på 1177 Vårdguiden.

Hur gjordes lungtestet?

Testet genomfördes med så kallad spirometri. Vid testet använder man en liten apparat, en spirometer. Först tar man ett djupt andetag, sedan blåser man ut i spirometern, som mäter hur mycket luft som kommer ut. Oftast räcker det med att blåsa tre gånger. Totalt tar testet inte mer än 10 minuter.

Faktablad om spirometri.

Titta på en film om hur man blåser spirometri:

Samarbetspartners World Spirometry Day

Spirometrimätningarna på Stockholms Centralstation den 2-3 oktober arrangerades av:

Centrum för Allergiforskning vid Karolinska Institutet

I samarbete med:

Personal och läkare från följande organisationer medverkar:

Centrum för arbets- och miljömedicin

Alby vårdcentral

Boo vårdcentral

Brommaplans vårdcentral

Gröndals vårdcentral

Kista vårdcentral

Liljeholmens vårdcentral

Luna vårdcentral

Rissne vårdcentral

Skärholmens vårdcentral

Solna centrum vårdcentral

Vårby vårdcentral

Aleris vårdcentral Stureplan

Curera vårdcentral Hornstull

Funäsdalens hälsocentral, Härjedalen

Astrid Lindgrens barnsjukhus, Lung- och allergimottagningen

Astrid Lindgrens barnsjukhus, mottagning Hallunda

Astrid Lindgrens barnsjukhus, mottagning Järva

Astrid Lindgrens barnsjukhus, mottagning Sollentuna

Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Lung- och allergiforskningen, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Allergi- och lungmottagningen

Centrum för Allergiforskning

Institutet för Miljömedicin

Institutionen för Klinisk vetenskap, Intervention och Teknik

Institutionen för Medicin Huddinge

Institutionen för Medicin Solna

Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik

Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi

Symposium Luft och Hälsa 30 september

Den 30 september hölls ett symposium med tema Luft och Hälsa på Jernkontoret i Stockholm. Drygt 80 politiker, tjänstemän, journalister, miljöchefer, handläggare och forskare deltog vid symposiet.

Bakgrund till symposiet

Luftkvalitet har stor betydelse för individens hälsa. Barn som växer upp i storstadsmiljö har en ökad risk för att drabbas av astma, allergier och nedsatt lungfunktion. För andra känsliga grupper, som äldre och personer med hjärt- och luftvägssjukdomar, kan exponering för luftföroreningar innebära förvärrade symtom och en ökad risk att dö i förtid.

Vid symposiet den 30 september togs temat luft och hälsa upp ur flera perspektiv. Syftet var att sprida aktuell kunskap om hur luften omkring oss kan leda till uppkomst av, eller förvärra befintlig, luftvägssjukdom. Symposiet tog också upp frågan om framtiden: vad innebär storstadens förtätning för omgivningsmiljön och befolkningens hälsa? Dessutom gavs möjlighet för alla deltagare att testa lungfunktionen.

Arrangörer symposium om Luft och Hälsa

Symposiet arrangerades av Centrum för arbets- och miljömedicin i samarbete med CfA. Program finns här.

Presentationer

Alla föreläsares presentationer finns nu upplagda och ni finner dem här.

En sammanfattning av symposiet med fler bilder finns på Slussen.biz.