Verklighetslabb – vad är det?

Bästa vårdmiljön för boende och anställda. Det är målet med verklighetslabbet på Stureby vård- och omsorgsboende där forskare samarbetar med vårdgivare på plats ute i verksamheten. Här svarar Lena Borell, professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, på frågor om arbetssättet.

Lena Borell. Foto: Mattias Ahlm
Lena Borell. Foto: Mattias Ahlm

Hur skiljer sig ett verklighetslabb från ett vanligt utvecklingsarbete inom omsorgen?

– I ett verklighetslabb befinner sig forskaren mitt ute i den praktiska verkligheten och arbetar nära de anställda. Det övergripande målet är att pröva innovativa idéer i en verklig miljö. Generellt sett har äldreomsorgen ofta problem med att ta in ny kunskap och ta bort sådant som inte längre fungerar. Det fina är att vårdgivaren är med och samarbetar kring forskningen. Det gör det möjligt att få en hållbar förbättring där den nya kunskapen verkligen används.

Vilken är din roll som forskare i verklighetslabbet?

– Min roll är att bidra med ny kunskap, tillämpa den och sedan undersöka hur det påverkar verksamheten i skarpt läge. Interaktion mellan människa och miljö är i fokus för forskningen. Det handlar om att bryta ner stora värdeord som respekt till mer konkreta saker som bemötande och utformning av miljön.

Kan du ge något exempel?

– En viktig del är de gemensamma ytorna och hur de används. Vad innebär respekt när en person vill titta på tv och de andra inte vill? Hur gör man då? Den nya kunskapen ska gå att generalisera och användas på andra vårdboenden.

Vad har ni störst fokus på nu?

– Just nu tittar vi framför allt på de gemensamma rummen. Merparten av de boende har demenssjukdomar så frågan är hur rummen ska se ut för att de ska vara lätta att förstå och hitta i, men också vara trivsamma. I dag utformas vårdboenden utifrån regler om till exempel rumsstorlek och arbetsmiljö och man har ofta sjukhus eller hotell som förebilder. Men de närmaste åren ska det byggas omkring 400 nya vårdboenden i Sverige så det är viktigt att vi skapar mer kunskap om detta för att ge förutsättningar för en god omsorg.

Om du blickar framåt, hur kommer arbetet att fortsätta?

– Forskningsprojektet ”Gemensamma rum” kommer att pågå under 2018. Men vi stöter hela tiden på nya frågeställningar som vi vill titta närmare på. Ett kommande projekt handlar om att ifrågasätta behovet av personalkläder. För personalen är det identitetsskapande att ha arbetskläder men de boende skulle kanske känna sig mer likställda och delaktiga om alla hade vanliga kläder.

Text: Johan Sievers, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1 2018

OD
Innehållsansvarig:
Ola Danielsson
2022-06-22