Skip to main content

Världen puffar som aldrig förr

En ny, stor studie visar att rökningen ökar i världen. Att förbjuda tobaksrökning helt är nog enda vägen att få folk att fimpa och att inte börja röka, menar forskare vid Karolinska Institutet.

Bild på kvinna som röker.Rökning är på global frammarsch. Det bekräftas i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet nyligen. Studien är den mest omfattande i sitt slag och har bland annat kartlagt människors tobaksvanor i 14 låg- och medelinkomstländer. Sett till antal rökare bolmas det allra flitigast i Kina där cirka 300 miljoner personer uppskattas röka och mer än varannan man röker. Rökandet följer ungefär samma mönster i de flesta länder, berättar Hans Gilljam, professor i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet

– I början är det mest män och välbärgade personer som röker. Därefter kommer kvinnor och personer med lägre inkomst. Efter ett par årtionden blir människor sjuka och dör av sitt tobaksbruk, och tobaksskatter, lagar och ökad kunskap om farorna gör att antalet rökare minskar, säger Hans Giljam.

I Sverige har rökarna totalt sett blivit färre de senaste decennierna medan Kina befinner sig i ett stadium där antalet rökare ökar.

– Näst på tur att lära sig att röka av tobaksbolagen står kvinnor i fattiga länder och i länder med växande ekonomier, säger Hans Giljam.

Att rökningen minskar i rika länder men ökar globalt menar han har flera förklaringar. Bland annat att tobaksbolagen satsar mycket på att marknadsföra cigaretter i medel- och låginkomstländer samt att kunskapen om riskerna med att röka fortfarande är bristfällig i många länder. Ytterligare en förklaring är att medel- och låginkomstländers ekonomier växer vilket gör att folk helt enkelt får råd att köpa cigaretter.

Men priset för ett liv som rökare kan som bekant bli högt. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör sex miljoner människor till följd av sitt eget eller andras tobaksbruk varje år, vilket motsvarar en person cirka var femte sekund. Om den nuvarande trenden med allt fler personer som röker fortgår förväntas en miljard människor dö i förtid under 2000-talet.

– Det otäcka är att många mellan- och låginkomstländer gör samma misstag som vi redan har gjort, trots alla bevis om hur skadligt det är att röka. Konsekvenserna kommer att märkas om ett par decennier när folk blir sjuka. Dessa länder står inför stora utmaningar om de ska kunna ta hand om alla människor som kommer att behöva vård, säger Hans Gilljam.

Trots att allt färre personer i Sverige röker är fortfarande cirka 900 000 svenskar dagligrökare. I studier har Hans Gilljam och hans kollegor sett att spontana försök att sluta röka lyckas oftare än planerade, och att små saker som till exempel höjt pris på cigaretter kan folk att fimpa. Forskningen visar också att endast 15 till 20 procent av de som slutar vänder sig till vården för stöd och mediciner. Han menar att samhället även måste ta ansvar för de rökare som inte söker hjälp för att sluta.

– Jag tycker att det enda raka vore att lagstifta om ett förbud mot att röka tobak. Andra åtgärder, som att informera om riskerna med att röka, har vi använt i decennier och även om de fungerar tar de för lång tid, säger Hans Gilljam.

De flesta som börjar röka gör det i ungdomsåren. Ett förbud skulle enligt Hans Gilljam även leda till att nyrekryteringen, och i förlängningen antalet rökare, minskar drastiskt.

– Ju tidigare man börjar röka desto svårare är det att sluta. Därför blir insatser som får ungdomar att inte börja röka viktiga om antalet svenska rökare ska bli färre. I första hand handlar det om ett förbud, och bland annat genom opinionsarbete tror jag att det kan bli verklighet inom 15 till 20 år. I studier har vi också sett att ungdomar är extra priskänsliga, så att höja priset på cigaretter är ett annat sätt att förhindra att de röker, säger Hans Gilljam.

Än så länge har vi inget totalförbud i Sverige, men Statens Folkhälsoinstitut utreder om det rökförbud som infördes på serveringsställen 2005 kan utvidgas till att även gälla en del andra allmänna platser. Till exempel skulle uteserveringar, perronger och badstränder kunna bli rökfria. Tanken är att ett utvidgat rökförbud ska skydda mot passiv rökning, och även leda till att människor röker mindre eftersom det finns färre platser att bolma på.

– Att utöka rökförbudet från 2005 kan leda till att folk röker mindre, framför allt för att antalet försök att sluta förmodligen kommer att öka om tillfälle att röka inte ges på lika många platser som i dag, säger Hans Gilljam.

Text: Selma Wolofsky. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3 2012