Varför ökar bröstcancer bland gravida kvinnor?

Fem frågor till Mats Lambe, professor i medicinsk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Pofessor Mats Lambe. Photo: Ulf Sirborn
Mats Lambe, foto: Ulf Sirborn.

Text: Cecilia Odlind. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 2 2010.

Bröstcancer som uppträder i samband med graviditet har ökat – hur kommer det sig?
– Ökningen kan tillskrivas att allt fler kvinnor väntar med att skaffa barn till högre åldrar då grundrisken för bröstcancer är högre.

Ökar risken att drabbas av bröstcancer under graviditet eller amning?
– Det finns inga säkra belägg för att grundrisken förändras, de tumörer som upptäcks under själva havandeskapet eller strax efteråt har dock sannolikt funnits där en tid innan kvinnan blev gravid. Däremot kan det vara så att de graviditetsnära tumörernas tillväxttakt påverkas av de höga hormonnivåerna eller andra förändringar under havandeskap eller amning.

Forskning har även visat att diagnosen av bröstcancer hos gravida och ammande kvinnor ofta försenas - varför?
– En trolig orsak är att symptom och förändringar tolkas som tillhörande graviditeten. Dessutom försvåras diagnostiken av de förändringar bröstkörteln genomgår.

Vad kan sjukvården göra?
– Det är viktigt att skapa en ökad medvetenhet om graviditetsnära bröstcancer både inom hälso- och sjukvården och bland kvinnor i barnafödande ålder för att sjukdom ska uppmärksammas i tid. En försenad diagnos innebär försenad behandling och kan öka risken för sämre prognos.

Påverkar graviditeten prognosen?
– Det finns resultat som pekar på att kvinnor med graviditetsnära bröstcancer har en sämre prognos jämfört med kvinnor i motsvarande ålder med bröstcancer som inte inträffat i samband med graviditet. Detta är en av de frågor som vi för närvarande undersöker i ett forskningsprojekt.