Vårdvetenskap, foto Erik G Svensson

Vårdvetenskap och åldrande

Vårdvetenskap är ett omfattande begrepp som rymmer studier inom flera discipliner som exempelvis omvårdnad, sjukgymnastik, hälsosamt åldrande, arbetsterapi eller hälsoekonomi. Studier vid Karolinska Institutet kan vara inriktade mot så vitt skilda sjukdomsområden som cancer, demens eller besvär i rörelseapparaten. De kan också omfatta definierade befolkningsgrupper som äldre, kvinnor, barn eller personer med olika kulturellt ursprung.

Teman och fördjupning

Podden Medicinvetarna

Nyheter inom vårdvetenskap och åldrande