Skip to main content

Vad är stamceller

Vad är stamceller

Stamceller kallas celler som har förmågan att ge upphov till fler celler, d.v.s de delar sig och ger upphov till nya celler. Stamceller delas in i kategorier beroende på hur stor potential de har att bilda andra mogna celltyper.

Omnipotenta stamceller

Umnipotenta stamceller är den ultimata stamcellen, det befruktade ägget som ger upphov till alla celler som utgör en människa samt till moderkakan under fostertiden.

Pluripotenta stamceller - ES celler och iPS celler

Pluripotenta stamceller är den celltypen som vi arbetar med och som denna sida främst kommer handla om. Pluripotenta stamceller kan bilda alla celltyper som finns i en människa. Det finns två källor till pluripotenta stamceller, embryonala stamceller (ES celler) och inducerade pluripotenta stamceller (iPS celler).

ES celler och iPS celler odlas på samma sätt i laboratoriet men kommer från helt olika källor.

  • ES celler kommer från ett tidigt embryo, från provrörsbefruktning och det är cellerna i den så kallade inre cellmassan, cellerna som bildar embryot som kan odlas i vidare och behållas i ett stamcells stadium i ett laboratorium. Bild nedan till vänster.
  • iPS celler är tillverkade stamceller, metoden om hur man kan ”backa” celler tillbaks till ett stamcellsstadium är en ny upptäckt som tilldelades nobelpriset i Medicin eller fysiologi 2012. Bild nedan till höger.

Stamceller i vävnad - adulta stamceller

Stamceller finns på många ställen i kroppen. Deras uppgift är att se till att vävnaden fungerar trots yttre påfrestningar. Dessa stamceller har lika andra stamceller möjligheten att skapa nya stamceller i vävnaden, så att inte stamcellspoolen töms ut med tiden. De kan också ge upphov till mogna celltyper som utgör den vävnad där de befinner sig. De organ i kroppen som har de mest aktiva stamcellspoolerna är de som utsätts för störst slitage, till exempel huden, levern, blodet, mag-och tarmkanalen.

Stamcellstransplantation av dessa vävnadsspecifika stamceller, främst blod och hud är en beprövad behandling inom många terapiområden.