Skip to main content

Utvecklingsbiologi och stamceller, reproduktiv, regenerativ och reparativ medicin

Inom utvecklingsbiologi studeras hur generna styr celltillväxten, specialisering av celler från stamcellsstadiet och framåt och den process som ger upphov till vävnader och organ. Syftet är bland annat att hitta nya metoder för att behandla sjukdomar och reparera skadade vävnader, vilket kallas för regenerativ medicin. Inom ämnet reproduktion pågår forskning om könsceller, infertilitet, graviditet, fostermedicin, det nyfödda barnet och andrologi.

Populärvetenskapliga artiklar och teman

Hon odlar hjärnor

Små hjärnor flyter omkring i cellodlingsskålen i hennes hand. Se en film om iPS-tekniken med Stamcellsfabrikens Anna Falk. Produktion: Stiftelsen för strategisk forskning. 

Nyheter inom utvecklingsbiologi och reproduktion