Utvecklingsbiologi och stamceller, reproduktiv, regenerativ och reparativ medicin

Inom utvecklingsbiologi studeras hur generna styr celltillväxten, specialisering av cellen från stamcell och framåt samt processen som ger upphov till vävnader och organ. Syftet är att hitta nya metoder för att behandla sjukdomar och reparera skadade vävnader, vilket kallas för regenerativ medicin. Inom ämnet reproduktion pågår forskning om könsceller, infertilitet, graviditet, fostermedicin, det nyfödda barnet och andrologi. Reparativ medicine innefattar bland annat kirurgi och ortopedi.

Populärvetenskapliga artiklar och teman

Hon odlar hjärnor

Små hjärnor flyter omkring i cellodlingsskålen i hennes hand. Se en film om iPS-tekniken med Stamcellsfabrikens Anna Falk. Produktion: Stiftelsen för strategisk forskning. 

Nyheter inom forskningsområdet