Utvecklingsbiologi och stamceller, reproduktiv, regenerativ och reparativ medicin

This page in English

Inom ämnesområdet utvecklingsbiologi studeras hur generna styr celltillväxten, specialisering av celler från stamcellsstadiet och framåt och den process som ger upphov till vävnader och organ. Syftet är bland annat att hitta nya metoder för att behandla sjukdomar och reparera skadade vävnader, vilket kallas för regenerativ medicin. Inom ämnet reproduktion pågår forskning om könsceller, infertilitet, graviditet, fostermedicin, det nyfödda barnet och andrologi. Forskning om reparativ medicin handlar bland annat om kirurgi, ortopedi och utveckling av nya biomaterial.

Theodor och Tyra på spaning. Vad är stamceller?

Följ Theodor Kjellingland, 13 år, och Tyra Sekamate, 12 år, till Karolinska Institutet och träffa olika forskare och deras spännande forskning.

Att kunna odla stamceller är ett nytt medel i kampen mot olika sjukdomar. Men hur fungerar stamceller egentligen och vad är det?

Theodor och Tyra på spaning. Hur lär man sig operera?

Följ Theodor Kjellingland, 13 år, och Tyra Sekamate, 12 år, till Karolinska Institutet och träffa olika forskare som svarar på frågor om hur det går till att operera en människa. Med hjälp av en simulator får Theodor och Tyra också chansen att själva testa hur det är att vara kirurg.