Utvecklar nya cancerläkemedel

Stig Linder är professor i molekylär cancerfarmakologi vid institutionen för onkologi-patologi. Hans forskning syftar till att utveckla nya cancerläkemedel. Två av hans upptäckter testas just nu i fas 1-studier i USA. Ett blodprovstest för tumörcelldöd som hans forskargrupp utvecklat används för läkemedelsutveckling och för diagnos av leversjukdomar.

Professor Stig Linder (privat bild).

Stig Linder har varit adjungerad professor vid KI sedan 1999 och forskar om cancerläkemedel. Idag pågår kliniska prövningar i fas 1 för två av de läkemedelskandidater som hans forskargrupp har upptäckt.

– Det handlar om två helt olika områden av cancerbehandling, säger Stig Linder. Det tänkta sjukdomsområdet för den ena substansen är multipelt myelom, en form av blodcancer. Problemet med befintliga liknande läkemedel – så kallade proteasomhämmare – är att cancercellerna så småningom utvecklar resistens mot dem. Vår substans fungerar enligt en annan princip och vore därför ett värdefullt tillskott till terapiarsenalen.

Den andra kliniska prövningen gäller ett medel mot solida tumörer. Det slår mot de celler som konventionella cancerläkemedel missar.

– De behandlingar som används idag skadar snabbväxande cancerceller, säger Linder. Men ofta finns också en reservoar av cancerceller utan snabb celldelning, och dem rår konventionella läkemedel inte på. Dessa celler har dålig syre- och näringsförsörjning och begränsad metabol plasticitet. Vår läkemedelskandidat stör energimetabolismen och dödar icke-växande tumörceller.

Stig Linders grupp har tillsammans med ett bioteknikföretag utvecklat ett enkelt blodprovstest för tumörcelldöd. Testet, som kallas M30 Apoptosense, används idag vid kliniska studier för utveckling av nya läkemedel. Testet har dessutom visat sig vara en effektiv markör för leversjukdomen NASH, det vill säga inflammerad fettlever. En process för FDA-godkännande av M30 Apoptosense som markör för leversjukdomar har inletts.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften "Från Cell till Samhälle 2015".