Skip to main content

Utlysning av medel - SfoEpi

Det strategiska forskningsområdet inom epidemiologi (SfoEpi) arbetar för att forskare vid Karolinska Institutet gemensamt ska förbättra möjligheterna för epidemiologisk forskning.

Ekonomiskt stöd till forskningssatsningar inom epidemiologi

Det gör de bland annat genom att föra ihop biobanker, resultat från stora befolkningsstudier, datoriserade patientsystem och förskrivningsregister. Forskarna ska kartlägga orsaker och riskfaktorer bakom olika sjukdomar. De kommer att undersöka vad som kan göras i förebyggande syfte och ska också arbeta med att utvärdera olika behandlingar i efterhand.
Ett steg i detta samarbete är en utlysning av projektmedel inom programmet. Just nu finns dock ingen utlysning om medel.