Utlysning av medel - SFOepi

De strategiska forskningsområdena i Sverige stöds av statsanslag. Inom ramen för det strategiska forskningsområdet inom epidemiologi (SFOepi) arbetar forskare vid Karolinska Institutet gemensamt för att förbättra möjligheterna för epidemiologisk och biostatistisk forskning.

Mottagare av utlysta anslag 2021 

Konsolideringsanslag för juniora forskare       

Juniora forskaranslag

Postdoktoranslag