Utlysning av medel - SFOepi

De strategiska forskningsområdena i Sverige stöds av statsanslag. Inom ramen för det strategiska forskningsområdet inom epidemiologi (SFOepi) arbetar forskare vid Karolinska Institutet gemensamt för att förbättra möjligheterna för epidemiologisk och biostatistisk forskning.

SFOepi utlyser nu medel att söka 2023

Gå till den engelska sidan för mer information om anslagen och hur man ansöker. 

Mottagare av utlysta anslag 2021 

Konsolideringsanslag för juniora forskare       

Juniora forskaranslag

Postdoktoranslag           

JA
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-05-09