Utlysning av medel - SFOepi

De strategiska forskningsområdena i Sverige stöds av stadsanslag. Inom ramen för det strategiska forskningsområdet inom epidemiologi (SFOepi) arbetar forskare vid Karolinska Institutet gemensamt för att förbättra möjligheterna för epidemiologisk och biostatistisk forskning.

Mottagare av utlysta anslag 2021 

Konsolideringsanslag för juniora forskare       

Juniora forskaranslag

Postdoktoranslag           

Utlysningen 2021 

SFOepi utlyser anslag för upp till 4 Juniora forskaranslag, upp till 4 Postdoktoranslag samt 1 Konsolideringsanslag för juniora forskare

SFOepi utlyser upp till fyra (4) anslag för junior forskare samt upp till fyra (4) anslag för postdoktorer inom epidemiologi och biostatistik. Syftet är att stödja nya framstående forskare och postdoktorer med utomordentliga vetenskapliga meriter och framtida potential inom epidemiologi och biostatistik.

SFOepi utlyser även ett tvåårigt konsolideringsanslag för juniora forskare med särskilt framstående vetenskapliga meriter och framtida potential inom det strategiska forskningsområdet epidemiologi och biostatistik. 

Vänligen notera att det finns två Konsolideringsanslag, ett via KI centralt och sen detta via SFOepi. Man kan söka båda anslagen men endast få en av dem.

Dokument