Undernäring – ett kroniskt problem hos intensivvårdspatienter

På intensivvårdsavdelningen, IVA, vårdas patienter med livshotande sjukdomstillstånd. Utan akut behandling dör patienten. Men även med behandling riskerar många att dö. Det gäller särskilt om flera viktiga organsystem sviktar, som andning, blodcirkulation, njur- och leverfunktion. Många olika faktorer bidrar till de höga dödstalen, mer än hälften av patienterna dör då flera organ sviktar, och till dessa hör undernäring.

Professor Olav Rooyackers. Foto: Ulf Sirborn

– Hos många intensivvårdspatienter är undernäring ett kroniskt problem. Det är därför viktigt att ta reda på hur stort patientens faktiska näringsbehov är, säger Olav Rooyackers, professor i experimentell anestesi och intensivvård vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. En del av hans forskning har länge varit inriktad på att klarlägga hur patienten tar upp näringen och hur den används i kroppen.

Dagens rekommendationer hur mycket protein intensivvårdspatienten behöver bygger på studier gjorda på 1970-talet. Men Olav Rooyackers har i sin forskning visat att proteinbehovet kan vara kraftigt underskattat. Bristen på proteiner gör att kroppens muskler bryts ner vilket i sin tur medför ökad sjuklighet och att fler dör. De flesta patienter som vårdas på intensiven är nedsövda och kan därför inte uttrycka hunger- eller mättnadskänslor. Ofta blir de kvar i veckor, till och med i månader och får då kontinuerlig näring via dropp.

Bättre näringstillförsel

Det finns flera frågor som behöver besvaras, säger Olav Rooyackers. Det handlar både om vilken mängd näring som är optimal, när den ges och på vilket sätt den tillförs. Är till exempel bästa sättet i form av fria aminosyror i blodet eller proteiner via tarmen?

– Med hjälp av en ny teknik märker vi nu proteiner och aminosyror med stabila isotoper för att därmed kunna se vart de tar vägen i kroppen och hur de används. Vi vill bland annat ta reda på om aminosyrorna bygger upp nya proteiner.

En annan fråga han vill ha svar på är om patienten bättre kan utnyttja näringstillförseln om blodsockerhalten sänks med hjälp av insulin. Ett problem är nämligen att blodsockret ofta stiger i samband med allvarlig olycka eller sjukdom, så kallad metabol stress, och att det då finns risker med att ge för mycket näring i början av intensivvårdsbehandlingen.

Olav Rooyackers forskning bygger på ett nära samarbete med kliniskt verksamma kolleger. Det ger honom bland annat tillgång till ett stort patientmaterial. Också biomedicinska analytiker, kemister och fysiologer är viktiga partners. Internationellt sett är forskningen unik genom att både märka in aminosyror och att sedan direkt använda dem på intensivvårdspatienter. Olav Rooyackers hoppas ha resultat inom ett par år som kan leda till ändrade rutiner för att ta hand om patienterna.

Kritiskt vid organsvikt

Intensivvårdsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge har plats för tolv patienter. Många av dem som hamnar där är äldre. Situationen kan bli kritisk om flera organsystem sviktar. Men vad är det egentligen som händer i kroppen vid organsvikt?

– Troligen är det ett resultat av att någon immunologisk reaktion går över styr. De utlösande faktorerna kan vara en allvarlig olycka eller infektion. Kroppen svarar med att starta ett immunsvar för att ta hand om infektionen eller reparera skadan. Men om det uppstår fel i processen kan det kanske bidra till akut organsvikt. Det finns flera associationsstudier som talar för detta.

För att ta reda på exakt vad som går fel har Olav Rooyackers ett nytt projekt på gång där han vill undersöka vad som händer med cellernas energiproduktion i olika kroppsvävnader. Han har tidigare sett att denna är påverkad i muskel- och leverceller hos patienter med organsvikt. Men också andra system kan vara inblandade. Han kommer därför att använda en ny teknik för att mäta ett stort antal gener och ämnesomsättningsprodukter som kan tänkas ha betydelse.

– Om vi kan hitta ett gemensamt problem i alla organsystem som sviktar hos intensivvårdspatienter så är det möjligt att i framtiden ta fram en ny effektiv behandling och inte som nu bara stötta sviktande organsystem, säger Olav Rooyackers.

Text: Ann-Marie Dock. Publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2012

Om forskningsämnet

Undernäring är ett allvarligt problem som drabbar många patienter som vårdas på intensiven under längre tid. Tidigare rekommendationer har kraftigt underskattat behovet av proteiner och att proteinbrist leder till muskelförtvining och ökar risken att dö. Olav Rooyackers forskning har bland annat som mål att ta reda på hur mycket näring patienten faktiskt behöver, i vilken form den ska ges och hur den används i kroppen. Det kan då resultera i nya behandlingsrutiner.