Tre vägar till färre strokefall

Mia von Euler, docent i neurologi och föreståndare för Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset, listar tre förbättringsområden som ska undersökas i ett nytt forskningsprojekt.

Mia von Euler. Photo: Märta Thisner
Mia von Euler. Foto: Märta Thisner

1. Bättre överlämning från sjukhus till vårdcentraler när strokepatienter skrivs ut
– Det har visat sig att vårdcentralerna inte alltid hittar dessa patienter. Det glappar alltför ofta i överlämnandet och vi vill ta reda på varför

2. Behandla förmaksflimmer
​– Det finns en underbehandling av förmaksflimmer, som är en riskfaktor för stroke. Läkare och patienter är rädda för den blodförtunnande behandlingen Waran som kan ge blödning vid fall och kan upplevas för komplicerad för vissa patienter. Men på senare år har det kommit flera nya blodförtunnande behandlingar, och tack vare informationen kring dem har vi glädjande nog fått en ökad förskrivning av den gamla behandlingen. Nu ska vi följa upp hur det ser ut idag och vad som avgör vilka som får behandling och inte.

3. Förhindra återfall på grund av avbruten behandling
​– Hur tokigt det än låter så är det en realitet att vissa patienter avbryter den livslånga behandlingen efter en stroke. Lösningen här kan vara bättre skriftlig information som är individuellt utformad. En patient som fått en stroke orsakad av en propp ska inte få information om stroke orsakad av blödning för då blir man totalvirrig, de behandlas helt olika.

Text: Fredrik Hedlund. Först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1 2013