Skip to main content

Torsten Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse grundades 1960 med ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Stiftelsen har sedan 2012 anslagit till Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin. Syftet är att stötta internationellt ledande forskare genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet. Anslaget är på tio miljoner kronor fördelat på fem år.

2017: Thomas Perlmann, institutionen för cell- och molekylärmedicin – Forskning om hur dopaminproducerande nervceller utvecklas.

2015: Sten Eirik W. Jacobsen, institutionen för medicin Huddinge – Studier av blodcellers normala utmognad och canceromvandling.

2013: Jonas Frisén, institutionen för cell- och molekylärbiologi – Forskning kring hur celler nybildas i vuxen hjärna och ryggmärg på människa och djur, både under normala förhållanden och vid skada och sjukdom.

2012: Patrik Ernfors, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik – Klarlägger hur olika nervceller utvecklas specifikt för olika känselintryck och hur impulser färdas i nervsystemet.