Tidskrifter i topplistan 2021

Från och med januari 2021 kommer dessa vetenskapliga tidskrifter att utgöra underlaget för KI:s så kallade toppublikationslista. Tidskriftsförteckningen bygger på information från databasen Medline (PubMed) och tas fram av universitetsbiblioteket på hösten varje år – och ligger sedan till grund för autoflödet med artiklar i toppublikationslistan på ki.se under nästkommande år.

Inkluderingskriterier

  • Tabellen nedan innehåller tidskrifter med JIF (journal impact factor) eller JCf (fältnormerad citeringsgrad) motsvarande topp 5 procent av tidskrifterna i databasen Medline åren 2015-2019. 
  • Gränsvärde JIF: 10,257
  • Gränsvärde JCf: 2,48
  • Tidskrifter inom forskningsfält där KI saknar verksamhet har för enkelhetens skull uteslutits från tabellen, men kan fortfarande kvalificera för presentation i toppublikationslistan på ki.se. 


Förklaring kolumnerna

  • KI-artiklar – antal publikationer från KI i den namngivna tidskriften under åren 2015-2019.
  • JIF alt. JCf över gränsen – visar vad som avgjort att tidskriften hamnat på listan, om det är tidskriftens impaktfaktor eller den fältnormerade citeringsgraden eller båda delarna (ja/nej).

Mer information om hur KI:s toppublikationslista görs

Tidskrifter i topplistan 2021
ACS central science
ACS nano
Acta neuropathologica
Advanced drug delivery reviews
Advanced materials
Ageing research reviews
AJS: American journal of sociology
Alzheimers & dementia : the journal of the Alzheimer's Association'
American journal of human genetics
American journal of respiratory and critical care medicine
Angewandte Chemie
Annals of emergency medicine
Annals of internal medicine
Annals of neurology
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology
Annals of surgery
Annals of the rheumatic diseases
Annual review of biochemistry
Annual review of biomedical engineering
Annual review of biophysics
Annual review of cell and developmental biology
Annual review of clinical psychology
Annual review of genetics
Annual review of immunology
Annual review of materials research
Annual review of microbiology
Annual review of neuroscience
Annual review of nutrition
Annual review of organizational psychology and organizational behavior
Annual review of pathology
Annual review of pharmacology and toxicology
Annual review of physical chemistry
Annual review of physiology
Annual review of phytopathology
Annual review of psychology
Annual review of public health
Annual review of sociology
Basic research in cardiology
Biological psychiatry
Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society
Biomaterials
Biosensors & bioelectronics
Biotechnology advances
Blood
BMJ : British medical journal
Brain : a journal of neurology
British journal of sports medicine
CA: a cancer journal for clinicians
Cancer cell
Cancer discovery
Cell
Cell death and differentiation
Cell host & microbe
Cell metabolism
Cell research
Cell stem cell
Chemical reviews
Chemical Society reviews
Circulation
Circulation research
Clinical chemistry
Clinical microbiology reviews
Comprehensive Physiology
Diabetes care
Drug resistance updates : reviews and commentaries in antimicrobial and anticancer chemotherapy
EMBO molecular medicine
Endocrine reviews
Environmental health perspectives
Epidemiologic reviews
European heart journal
European journal of epidemiology
European journal of heart failure
European urology
Evolutionary anthropology
FEMS microbiology reviews
Gastroenterology
Genome biology
Genome medicine
Genome research
Gut
Hepatology : official journal of the American Association for the Study of Liver Diseases
Human reproduction update
Immunity
Immunological reviews
Intensive care medicine
International journal of epidemiology
JACC Cardiovascular imaging
JAMA
JAMA cardiology
JAMA dermatology
JAMA internal medicine
JAMA neurology
JAMA oncology
JAMA pediatrics
JAMA psychiatry
JAMA surgery
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology
Journal of clinical periodontology
Journal of extracellular vesicles
Journal of hematology & oncology
Journal of hepatology
Journal of occupational health psychology
Journal of pineal research
Journal of statistical software
Journal of the American Academy of Dermatology
Journal of the American Chemical Society
Journal of the American College of Cardiology
Journal of the American Society of Nephrology : JASN
Journal of the National Cancer Institute
Journal of Thoracic Oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer
Kidney International
Kidney International Supplements
Materials horizons
Materials science & engineering. R, Reports : a review journal
Materials today
Medical image analysis
Memory studies
Microbiology and molecular biology reviews : MMBR
Microbiome
MMWR. Morbidity and mortality weekly report
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc
Molecular biology and evolution
Molecular Cancer
Molecular Cell
Molecular Plant
Molecular Psychiatry
Molecular Therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy
Nano letters
Nano today
Nano-micro letters
Nature
Nature Biomedical Engineering
Nature Biotechnology
Nature Cell Biology
Nature Chemical Biology
Nature Communications
Nature Ecology & Evolution
Nature Genetics
Nature Human Behaviour
Nature Immunology
Nature Materials
Nature Medicine
Nature Methods
Nature Microbiology
Nature Nanotechnology
Nature Neuroscience
Nature Plants
Nature Protocols
Nature Reviews Cancer
Nature Reviews Cardiology
Nature Reviews Clinical oncology
Nature Reviews Disease primers
Nature Reviews Drug discovery
Nature Reviews Endocrinology
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology
Nature Reviews Genetics
Nature Reviews Immunology
Nature Reviews Materials
Nature Reviews Microbiology
Nature Reviews Molecular Cell Biology
Nature Reviews Nephrology
Nature Reviews Neurology
Nature Reviews Neuroscience
Nature Reviews Rheumatology
Nature Reviews Urology
Nature Structural & Molecular Biology
Neuron
Neuro-oncology
Nucleic acids research
Ophthalmology
Pediatrics
Perspectives on Psychological Science : a journal of the Association for Psychological Science
Pharmacological reviews
Pharmacology & therapeutics
Physiological reviews
Plant Physiology
PLoS Medicine
Proceedings of the National Academy of Sciences : PNAS
Progress in lipid research
Progress in materials science
Progress in retinal and eye research
Psychological bulletin
Psychological methods
Psychological review
Psychotherapy and psychosomatics
Radiology
Reports on progress in physics
Science
Science Advances
Science Immunology
Science Translational Medicine
Seminars in cancer biology
Signal transduction and targeted therapy
Small
Systematic biology
The American journal of psychiatry
The American journal of surgical pathology
The Behavioral and brain sciences
The European respiratory journal
The ISME journal
The Journal of clinical investigation
The Journal of experimental medicine
The Journal of investigative dermatology
The Lancet
The Lancet Diabetes & Endocrinology
The Lancet Gastroenterology & Hepatology
The Lancet Global Health
The Lancet Haematology
The Lancet HIV
The Lancet Infectious Diseases
The Lancet Neurology
The Lancet Oncology
The Lancet Psychiatry
The Lancet Public Health
The Lancet Respiratory Medicine
The New England journal of medicine
The New phytologist
Theranostics
Thorax
Trends in biochemical sciences
Trends in biotechnology
Trends in cancer
Trends in cell biology
Trends in cognitive sciences
Trends in endocrinology and metabolism : TEM
Trends in food science & technology
Trends in genetics : TIG
Trends in immunology
Trends in microbiology
Trends in molecular medicine
Trends in neurosciences
Trends in pharmacological sciences
Wiley interdisciplinary reviews. Computational molecular science
World Psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA)

Certain data included herein are derived from the Web of Science ® prepared by Clarivate Analytics ®, Inc. (Clarivate®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright Clarivate Analytics Group ® 2020. All rights reserved.