Tidskrifter i topplistan 2021

Från och med januari 2021 kommer dessa vetenskapliga tidskrifter att utgöra underlaget för KI:s så kallade toppublikationslista. Tidskriftsförteckningen bygger på information från databasen Medline (PubMed) och tas fram av universitetsbiblioteket på hösten varje år – och ligger sedan till grund för autoflödet med artiklar i toppublikationslistan på ki.se under nästkommande år.

Inkluderingskriterier

  • Tabellen nedan innehåller tidskrifter med JIF (journal impact factor) eller JCf (fältnormerad citeringsgrad) motsvarande topp 5 procent av tidskrifterna i databasen Medline åren 2015-2019. 
  • Gränsvärde JIF: 10,257
  • Gränsvärde JCf: 2,48
  • Tidskrifter inom forskningsfält där KI saknar verksamhet har för enkelhetens skull uteslutits från tabellen, men kan fortfarande kvalificera för presentation i toppublikationslistan på ki.se. 


Förklaring kolumnerna

  • KI-artiklar – antal publikationer från KI i den namngivna tidskriften under åren 2015-2019.
  • JIF alt. JCf över gränsen – visar vad som avgjort att tidskriften hamnat på listan, om det är tidskriftens impaktfaktor eller den fältnormerade citeringsgraden eller båda delarna (ja/nej).

Mer information om hur KI:s toppublikationslista görs

Tidskrifter i topplistan 2021
Tidskrifter i bokstavsordning JIF över gränsen JCf över gränsen KI-artiklar
ACS central science ja nej 273
ACS nano ja ja 143
Acta neuropathologica ja ja 115
Advanced drug delivery reviews ja ja 102
Advanced materials ja ja 81
Ageing research reviews nej ja 79
AJS; American journal of sociology ja ja 78
Alzheimers & dementia : the journal of the Alzheimer's Association ja ja 68
American journal of human genetics ja ja 63
American journal of respiratory and critical care medicine ja ja 63
Angewandte Chemie nej ja 62
Annals of emergency medicine ja ja 61
Annals of internal medicine ja ja 61
Annals of neurology ja ja 58
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology ja ja 58
Annals of surgery ja ja 57
Annals of the rheumatic diseases ja ja 55
Annual review of biochemistry ja ja 54
Annual review of biomedical engineering ja ja 52
Annual review of biophysics ja ja 51
Annual review of cell and developmental biology ja nej 51
Annual review of clinical psychology ja ja 49
Annual review of genetics ja ja 48
Annual review of immunology ja ja 47
Annual review of materials research ja ja 44
Annual review of microbiology ja ja 44
Annual review of neuroscience ja ja 43
Annual review of nutrition ja ja 39
Annual review of organizational psychology and organizational behavior ja ja 36
Annual review of pathology ja ja 35
Annual review of pharmacology and toxicology nej ja 35
Annual review of physical chemistry nej ja 35
Annual review of physiology ja ja 35
Annual review of phytopathology ja ja 34
Annual review of psychology ja ja 34
Annual review of public health ja nej 34
Annual review of sociology ja ja 33
Basic research in cardiology ja ja 33
Biological psychiatry ja ja 33
Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society ja ja 32
Biomaterials ja ja 32
Biosensors & bioelectronics nej ja 31
Biotechnology advances nej ja 30
Blood ja ja 29
BMJ : British medical journal ja ja 27
Brain : a journal of neurology ja ja 26
British journal of sports medicine ja ja 26
CA: a cancer journal for clinicians ja ja 26
Cancer cell ja ja 25
Cancer discovery ja ja 25
Cell ja nej 24
Cell death and differentiation ja ja 24
Cell host & microbe nej ja 24
Cell metabolism ja ja 24
Cell research ja ja 22
Cell stem cell ja ja 22
Chemical reviews nej ja 22
Chemical Society reviews ja ja 21
Circulation ja ja 21
Circulation research ja ja 21
Clinical chemistry ja ja 21
Clinical microbiology reviews ja ja 20
Comprehensive Physiology nej ja 19
Diabetes care ja ja 19
Drug resistance updates : reviews and commentaries in antimicrobial and anticancer chemotherapy ja ja 18
EMBO molecular medicine ja ja 18
Endocrine reviews ja ja 18
Environmental health perspectives ja nej 17
Epidemiologic reviews ja ja 16
European heart journal ja ja 16
European journal of epidemiology nej ja 16
European journal of heart failure ja ja 15
European urology ja ja 15
Evolutionary anthropology ja ja 15
FEMS microbiology reviews ja ja 15
Gastroenterology nej ja 14
Genome biology nej ja 14
Genome medicine ja ja 14
Genome research ja ja 13
Gut ja ja 13
Hepatology : official journal of the American Association for the Study of Liver Diseases ja ja 12
Human reproduction update ja ja 12
Immunity nej ja 11
Immunological reviews ja ja 11
Intensive care medicine ja ja 11
International journal of epidemiology nej ja 11
JACC. Cardiovascular imaging ja ja 10
JAMA ja ja 10
JAMA cardiology ja nej 10
JAMA dermatology ja nej 10
JAMA internal medicine ja ja 10
JAMA neurology ja ja 10
JAMA oncology ja ja 10
JAMA pediatrics ja ja 10
JAMA psychiatry nej ja 9
JAMA surgery ja ja 9
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle ja ja 9
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology ja ja 9
Journal of clinical periodontology ja ja 9
Journal of extracellular vesicles ja ja 9
Journal of hematology & oncology nej ja 9
Journal of hepatology nej ja 9
Journal of occupational health psychology ja nej 9
Journal of pineal research ja ja 9
Journal of statistical software ja ja 8
Journal of the American Academy of Dermatology nej ja 8
Journal of the American Chemical Society ja ja 8
Journal of the American College of Cardiology ja ja 8
Journal of the American Society of Nephrology : JASN ja ja 8
Journal of the National Cancer Institute nej ja 8
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer ja nej 8
Kidney international ja nej 7
Kidney international supplements ja ja 7
Lancet ja ja 7
Materials horizons ja ja 7
Materials science & engineering. R, Reports : a review journal ja ja 7
Materials today ja ja 7
Medical image analysis ja nej 7
Memory studies ja ja 6
Microbiology and molecular biology reviews : MMBR ja nej 6
Microbiome nej ja 6
MMWR. Morbidity and mortality weekly report ja nej 6
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc ja nej 6
Molecular biology and evolution ja ja 6
Molecular cancer nej ja 6
Molecular cell nej ja 6
Molecular plant ja nej 6
Molecular psychiatry ja ja 6
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy ja ja 6
Nano letters ja ja 6
Nano today ja nej 6
Nano-micro letters ja ja 6
Nature ja nej 5
Nature biomedical engineering ja ja 5
Nature biotechnology ja ja 5
Nature cell biology ja ja 5
Nature chemical biology ja ja 5
Nature communications ja ja 5
Nature ecology & evolution ja ja 5
Nature genetics ja ja 5
Nature human behaviour ja ja 5
Nature immunology nej ja 5
Nature materials ja nej 5
Nature medicine ja nej 5
Nature methods ja ja 4
Nature microbiology ja ja 4
Nature nanotechnology ja ja 4
Nature neuroscience ja nej 4
Nature plants ja ja 3
Nature protocols ja nej 3
Nature reviews. Cancer ja nej 3
Nature reviews. Cardiology ja ja 3
Nature reviews. Clinical oncology ja nej 3
Nature reviews. Disease primers ja ja 3
Nature reviews. Drug discovery ja ja 3
Nature reviews. Endocrinology nej ja 3
Nature reviews. Gastroenterology & hepatology ja nej 3
Nature reviews. Genetics ja nej 3
Nature reviews. Immunology ja nej 3
Nature reviews. Materials ja nej 3
Nature reviews. Microbiology ja nej 2
Nature reviews. Molecular cell biology ja ja 2
Nature reviews. Nephrology ja ja 2
Nature reviews. Neurology ja ja 2
Nature reviews. Neuroscience ja ja 2
Nature reviews. Rheumatology ja ja 2
Nature reviews. Urology nej ja 2
Nature structural & molecular biology ja nej 2
Neuron ja ja 2
Neuro-oncology ja nej 2
Nucleic acids research ja ja 2
Ophthalmology ja ja 2
Pediatrics ja ja 2
Perspectives on psychological science : a journal of the Association for Psychological Science ja nej 2
Pharmacological reviews ja ja 2
Pharmacology & therapeutics ja ja 2
Physiological reviews ja nej 2
Plant physiology ja ja 2
PLoS medicine nej ja 2
Progress in lipid research ja nej 2
Progress in materials science ja nej 2
Progress in retinal and eye research ja nej 1
Psychological bulletin ja ja 1
Psychological methods ja nej 1
Psychological review ja ja 1
Psychotherapy and psychosomatics ja nej 1
Radiology nej ja 1
Reports on progress in physics nej ja 1
Science ja nej 1
Science advances ja ja 1
Science immunology ja ja 1
Science translational medicine ja ja 1
Seminars in cancer biology ja nej 1
Signal transduction and targeted therapy ja nej 1
Small ja ja 1
Systematic biology nej ja 1
The American journal of psychiatry ja nej 1
The American journal of surgical pathology ja ja 1
The Behavioral and brain sciences ja nej 1
The European respiratory journal nej ja 1
The ISME journal ja nej 1
The Journal of clinical investigation nej ja 0
The Journal of experimental medicine ja nej 0
The Journal of investigative dermatology ja nej 0
The lancet. Diabetes & endocrinology ja nej 0
The lancet. Gastroenterology & hepatology ja nej 0
The Lancet. Global health ja nej 0
The Lancet. Haematology ja nej 0
The lancet. HIV ja ja 0
The Lancet. Infectious diseases ja nej 0
The Lancet. Neurology ja ja 0
The Lancet. Oncology ja nej 0
The lancet. Psychiatry ja ja 0
The Lancet. Public health nej ja 0
The Lancet. Respiratory medicine ja nej 0
The New England journal of medicine ja ja 0
The New phytologist nej ja 0
Theranostics ja ja 0
Thorax ja nej 0
Trends in biochemical sciences ja nej 0
Trends in biotechnology ja ja 0
Trends in cancer nej ja 0
Trends in cell biology ja nej 0
Trends in cognitive sciences ja nej 0
Trends in endocrinology and metabolism : TEM ja nej 0
Trends in food science & technology ja ja 0
Trends in genetics : TIG ja ja 0
Trends in immunology ja nej 0
Trends in microbiology nej ja 0
Trends in molecular medicine nej ja 0
Trends in neurosciences ja ja 0
Trends in pharmacological sciences ja nej 0
Wiley interdisciplinary reviews. Computational molecular science ja nej 0
World psychiatry : official journal of the World Psychiatric Association (WPA) ja ja 0

Certain data included herein are derived from the Web of Science ® prepared by Clarivate Analytics ®, Inc. (Clarivate®), Philadelphia, Pennsylvania, USA: © Copyright Clarivate Analytics Group ® 2020. All rights reserved.