Tema: Reumatism

Vid Karolinska Institutet finns idag världens största register för patienter med ledgångsreumatism där patienterna följts under lång tid. Det är viktiga hjälpmedel när forskarna försöker förstå mer om reumatiska inflammationssjukdomar. Läs mer i vårt tema om reumatiska sjukdomar.

Nyheter från KI om reumatism

2020-11-01