Skip to main content

Tema: Regenerativ medicin

Den mänskliga kroppen har en fantastisk förmåga att reparera sig själv. Den bästa läkningen sköts av våra stamceller. Nu rekryterar forskarna kroppens egna hälsoarbetare för att bygga upp nya friska organ.

2019-05-09