Tema: Mobil hälsa

Mobiltelefonen kan användas för att samla in data och kartlägga människors hälsa men också för att påverka patienten, till exempel att röra sig mer. Forskning pågår också där man via mobiltelefonen ställer diagnos på distans.