Tema: Kemikalier i vardagen

De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen ökat dramatiskt. I dag finns det runt 145 000 kemikalier registrerade i världen. Allt mer forskning pekar nu på att kemikalier som tidigare ansetts riskfria och spridits fritt kan påverka utvecklingen i fosterlivet och ge långsiktiga hälsoeffekter.