Tema: ALS

Amyotrofisk lateral skleros, ALS, är en mycket ovanlig men dödlig nervsjukdom som innebär att nerverna som kontrollerar musklerna bryts ned och dör. Patienterna överlever i snitt bara mellan två och fem år efter diagnos, men den kända fysikern och matematikern Stephen Hawking levde med ALS i hela 55 år. Flera av artiklarna på den här sidan är från början publicerade i Karolinska Institutets tidskrift Medicinsk Vetenskap.

Händer på campus