SweMaMi - Vill du hjälpa oss att förstå hur bakteriefloran påverkar hälsan under graviditeten?

Sedan några år tillbaka har bakterier på och i kroppen kunnat kartläggas med nya forskningsmetoder. De flesta bakterierna är goda och viktiga för vår hälsa och välbefinnande. SweMaMi-projektet studerar bakteriefloran under graviditeten och hur denna är kopplad till hälsa och sjukdom hos blivande mammor och deras barn. Förhoppningen är att i framtiden kunna bättre förebygga för tidiga förlossningar och andra graviditetskomplikationer. Alla akvareller på denna sida av Ina Schuppe Koistinen

Angående rekrytering

Hej alla SweMaMi mammor,

Tack alla fantastiska mammor som deltar i SweMaMi studien. Nu har vi nått vårt rekryteringsmål av 4500 gravida och stänger studien.

Hitintills har över 2500 SweMaMi bebisar fötts och fler ska det bli. Du som redan är med fortsätter att svara på de enkäter du har kvar och får provtagningsmaterialen hemskickade som vanligt!