SweMaMi - Vill du hjälpa oss att förstå hur bakteriefloran påverkar hälsan under graviditeten?

Sedan några år tillbaka har bakterier på och i kroppen kunnat kartläggas med nya forskningsmetoder. De flesta bakterierna är goda och viktiga för vår hälsa och välbefinnande. SweMaMi-projektet studerar bakteriefloran under graviditeten och hur denna är kopplad till hälsa och sjukdom hos blivande mammor och deras barn. Förhoppningen är att i framtiden kunna bättre förebygga för tidiga förlossningar och andra graviditetskomplikationer. Alla akvareller på denna sida av Ina Schuppe Koistinen

Angående Covid-19

Hej alla SweMaMi mammor,

Vi hoppas att ni mår bra trots alla restriktioner, oro och osäkerhet i samband med Covid-19. SweMaMi studien fortsätter med rekrytering och provinsamling trots det, men postgången kan vara lite fördröjd. 

Tack för ert fortsatta stöd!