Studerar munnens ekosystem genom odlade biofilmsmodeller

Georgios Belibasakis forskar om munnens ekosystem av bakterier och hur det kan leva i symbios med sin värd – eller orsaka sjukdomar som karies, tandlossning och periimplantit. Forskningen bedrivs bland annat i modeller där Belibasakis undersöker hur olika bakteriearter samverkar för att bilda biofilm och interagera med värden.

Georgios Belibasakis

Professor i klinisk oral infektionsbiologi vid institutionen för odontologi

Professor Georgios Belibasakis. Foto: Stefan Zimmerman

Våra munnar är ekosystem där olika mikroorganismer interagerar med varandra – och med oss. Georgios Belibasakis studerar hur denna interaktion går till, och vad som sker när förändringar i detta ekosystem börjar orsaka skador på tänder och tandkött.

– Sjukdomar som karies och tandlossning orsakas vanligen av samma bakterier som vi alltid haft i munnen i små mängder, och som vi fram till dess levt i symbios med, säger Georgios Belibasakis.

När bakterierna i munnen får chans att växa till på tandytan bildar de komplexa samhällen – biofilm. För att studera hur det går till använder Georgios Belibasakis odlade tredimensionella biofilmsmodeller. Där kan han bland annat följa hur olika bakteriearter samarbetar i biofilmen, och hur denna interagerar med tand- och tandköttsvävnad och leder till sjukdom.

– Vi kan bland annat se hur bakterierna intar olika roller i biofilmen – vissa arter förefaller ta kommandot och styra de andras beteende. Vi har också utvecklat modellerna tillsammans med olika värd-vävnader och genom att studera deras interaktion kan vi förstå mer om hur biofilmen påverkar vävnaden och orsakar sjukdom.

Georgios Belibasakis hoppas att forskningen ska leda till nya metoder för diagnostik och behandling.

– Vi vet så mycket mer idag, men denna kunskap har inte lett till särskilt mycket utveckling av metoderna för att förebygga och behandla karies och tandlossning. Där finns att göra. Tidig diagnostik är också en viktig del – ju tidigare problemen angrips desto lindrigare är ju skadorna.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "From Cell to Society" 2016.

Se en film