Skip to main content

Streptokocker grupp A - aggressiv bakterie

Det är en dramatisk sjukdom som Anna Norrby-Teglund, professor i medicinsk mikrobiell patogenes, studerar. På några timmar kan den sprida sig i stora delar av kroppen, orsaka vävnadsdöd djupt inne i kroppen, livshotande blodförgiftning och chock. Orsaken är infektion med streptokocker grupp A. Hon har i sin forskning bidragit med kunskap som medfört att immunglobulin nu rekommenderas i behandlingen av svåra infektioner med grupp A-streptokocker.

Missing ALT text.
Professor Anna Norrby-Teglund. Foto: Stefan Zimmerman

Streptokocker är en vanlig orsak till infektioner i huden och svalget och enligt uppskattningar har 12 procent av invånarna bakterien i svalget utan att bli sjuka. Streptokocker grupp A kan ibland orsaka livshotande infektioner djupt i vävnaden likaväl som blodförgiftning och chock. Varför och hur dessa svåra infektioner uppstår är delvis okänt.

Det är denna sjukdom och bakterierna som ligger bakom, streptokocker grupp A, som Anna Norrby-Teglunds forskning handlar om. Frågorna är bland annat hur bakterierna tar sig in och sprider sig i kroppen, orsakar vävnadsskada och andra symtom liksom hur sjukdomen behandlas mest effektivt.

Anna Norrby-Teglund förklarar att man vet att immunförsvaret reagerar starkt och okontrollerat på de gifter, superantigener, som bakterierna släpper ut. Då kan blodcirkulationen kollapsa och vävnad inne i kroppen skadas.

Hon studerade streptokockinfektioner redan i den forskning som låg till grund för hennes doktorsavhandling i Umeå 1994. En slutsats av studierna blev att den stora och snabba spridning som sågs vid ett sjukdomsutbrott 198890 berodde på att den bakteriestam som spreds hade varit ganska sällsynt tidigare. Därför saknades immunitet i befolkningen.

Efter disputationen var hon vid University of Tennessee i Memphis. Ett resultat från hennes forskning där var att så kallat polyspecifikt immunglobulin (IVIG) effektivt hämmar bakteriegifternas aktivitet och bromsar sjukdomsförloppet.

Åter i Sverige utförde hon en enkät som riktade sig till infektionsklinikerna. Den visade att de inte rutinmässigt använde IVIG utan att det tillgreps först när inget annat gav effekt. En klinisk studie av IVIG vid svåra streptokockinfektioner visade en positiv effekt på överlevnaden av tidigt insatt behandling.

- Baserat på detta ingår det numera i behandlingsrekommendationen att använda IVIG vid blodförgiftning med chock och djupvävnadsskada som orsakas av streptokocker.

Anna Norrby-Teglund går nu vidare med forskningen och förklarar hur hon vill driva den:

- Jag vill ha patienten i fokus och använder därför kliniska material: bakterier, blodprover och vävnad från patienter. Målet är att förstå vad som händer hos patienten vid akut, svår infektion och med den kunskapen kunna förbättra behandlingen.

En analys av vävnad från patienter har visat att stora mängder bakterier fanns kvar fortfarande 20 dagar efter behandling. Det beror på att bakterierna kan gömma sig inne i fagocyter, vita blodkroppar i immunsystemet som egentligen ska ta kål på dem. En huvudlinje är nu att försöka förstå hur det går till och finna vägar att överlista bakterien.

- Vi har resultat som tyder på att vävnaden innehåller antibiotika men att läkemedlet inte kommer åt bakterierna inne i cellerna.

Oklart varifrån bakterierna kommer

En av hennes doktorander har nu som huvuduppgift att försöka förstå hur bakterierna överlever inne i cellerna. En fråga är om det är bakterierna som tar sig in i cellerna eller cellerna som tar upp bakterierna.

- Vi har spännande data så vi hoppas få svar på den frågan, säger hon, men vill inte utveckla detta vidare eftersom studien ännu inte är publicerad.

En annan ännu olöst fråga är hur bakterierna tar sig in i kroppen vid de djupa, livshotande infektionerna.

- Vi vet inte hur det sker. Dessa svåra akuta infektioner kan uppstå utan att det finns något sår. Det kan räcka med en kraftig stöt, som ger en blodutgjutning inne i kroppen som inte ens syns som ett blåmärke i huden.

Hon säger att andra forskare tror att bakterierna kommer från svalget, men är själv inte övertygad om detta utan konstaterar bara att i nästan hälften av fallen är det okänt varifrån bakterierna kommer. Det är alltså en viktig fråga att besvara.

En annan fråga är om IVIG är effektivt vid skada djupt i vävnaden. Det finns en studie som tyder på att denna behandling kan minska behovet av att akut operera för att ta bort skadad vävnad. Det behövs alltså fortsatta studier av denna behandling.

Anledningen till att bakterierna och därmed infektionen sprider sig så snabbt djupt i vävnaden är inte klarlagd. Också detta är alltså en viktig fråga att utreda.

Anna Norrby-Teglund har nu en studie igång för att se hur bakterierna sprider sig. I den används vävnad från patienter och vävnadsmodellssystem.

- Vi hoppas kunna analysera i realtid hur det går till med hjälp av mikroskop som med jämna mellanrum tar bilder som kan sammanställas till en film där man ser om bakterierna delar sig och om de kan ta sig ut ur en cell och in i en annan liksom hur cellerna påverkas av infektionen. Det är väldigt informativt att visualisera på detta sätt. Kunskapen kan ge ledtrådar för hur behandlingen ska utformas.

Text: Lennart Edqvist, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2008

Om forskningsämnet

Forskare inom medicinsk mikrobiell patogenes studerar hur mikrober, framför allt bakterier orsakar sjukdomar. Forskningen kan gälla såväl samspelet mellan bakterien och den smittade människans immunförsvar som hur sjukdomen kan diagnostiseras och hur den ska behandlas. Anna Norrby-Teglund studerar i sin forskning en dramatisk sjukdom, infektion med streptokocker grupp A. Den kan i svåra fall sprida sig i kroppen på några timmar och orsaka vävnadsdöd, blodförgiftning och chock.