Data

Strategiska forskningsområdet i epidemiologi och biostatistik (SFOepi)

Målet för det strategiska forskningsområdet SFOepi är att möta de utmaningar som kommer att krävas i och med den globala demografiska förändring vi står inför de kommande åren. Nya epidemier, åldrande befolkningar, samt förändringar i klimat, livsstil och ny teknik kommer att få genomslag på vår hälsa - effekter som redan nu kan anas. Vi jobbar tillsammans för att förbättra villkoren för vår hälsa i framtiden.

Kalender Sfoepi