Skip to main content

Strategiska forskningsområdet i diabetes - SRP Diabetes

SRP Diabetes baseras på flera olika forskargrupper vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet.

Det strategiska forskningsområdet SRP Diabetes har format en integrerad och internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö inom diabetesområdet, som translaterar (överför) resultat mellan grundforskning och klinisk forskning för att förbättra vård och behandling av patienter med diabetes. Stöd för programmet kommer från regeringen genom de sk strategiska forskningsområdena, SFO, och från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting genom temacenter-initiativet.