Staffan Josephsson fick årets Sabbaticalmedel

Varje år har vi utlysningar, så även detta år.

Här har vi en intervju med Staffan Josephsson, professor, sektionen för arbetsterapi, NVS, som fick årets sabbathical medel.

Staffan Josephsson, professor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Cell till Samhälle 2012. Foto: Fotograf Ulf Sirborn

- Vi ställer följande frågor till Staffan:

- Varför sökte du medel och vad har du sökt projektmedel för?

- Vill du berätta nåt mer om varför det är bra att vi kan hjälpa dig med pengar?

 

"Att vara vårdforskare är på många sätt ett privilegium. Arbetet bärs av samarbete med studenter, personal, patienter och andra aktörer. Och när tiden går blir det tydligt att arbetet leder ny kunskap som kan komma till nytta.

 

Men det finns en sak som är en bristvara för oss vårdforskare och det är tid att få sammanfatta och formulera den kunskap vi varit med om att utveckla. Den mesta tiden går i stället till de angelägna vardagsuppgifterna för en vårdforskare som att undervisa, handleda, söka pengar och administrera.

 

Därför var det en självklarhet för mig att söka när SFO-V utlyste medel för en tids sabbathical vid ett annat universitet.

 

Och jag tänker använda medlen till just detta som jag saknat. Att under en period formulera den kunskap jag varit med och utvecklat under mina mer än 30 år som vårdforskare. Fokus kommer att vara på hur äldre och personal använder narrativa strukturer och material för att skapa mening och inflytande i vardag och vårdinsatser. Just narrativitet som resurs i vård har varit mitt fokus under alla år som vårdforskare och jag känner mig verkligt privilegierad som nu har tid för detta.

 

Jag kommer att samarbeta med Umeå universitet där det finns en aktiv vårdvetenskaplig miljö. Sabbathical innebär ju att under en period vara vid ett annat universitet och det är en förmån som jag vet kommer att ge många nya impulser. Just att möta andra miljöer och sätt att utveckla kunskap är en förutsättning för relevant forskning, inte bara i vårdvetenskap."