Spice hundra gånger mer potent än cannabis

Rökblandningar, även kallade spice, ligger stadigt i topp bland ungdomar som missbrukar nätdroger. Vid Karolinska Institutet arbetar forskare med att identifiera nya varianter av nätdroger i jämn takt med att förgiftningsfallen, som nu är uppe i två per dag, kommer in.

Anders Helander. Foto: Mattias Ahlm

Text: Frida Wennerholm, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap, nr 2, 2015.

Från att ha varit ett specifikt produktmärke har ”spice” blivit ett samlingsnamn för rökblandningar som innehåller syntetiska cannabinoider. Problemet med spice uppmärksammades först i slutet av 2008 efter att patienter med cannabissymtom testats negativt för cannabis.

Man började då förstå att vad som såldes öppet och marknadsfördes som lagliga ”örtblandningar” på internet egentligen var droger. Den aktiva substansen i spice, som ingår i begreppet nätdroger, massproduceras i Asien innan de skickas till Europa i pulverform där distributörer själv kan blanda till rökmixar som sedan säljs vidare.

− Ofta har försäljarna inte koll på hur potenta substanserna är och hur mycket som hamnar i varje rökmix. Personer som köper nätdroger måste själva söka information om produkten via internet och hur mycket man kan röka utan risk för överdosering, säger Anders Helander, adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Hela tiden nya drogvarianter

Hösten 2014 ökade förgiftningsfallen drastiskt då några ovanligt starka varianter av spice kom ut på marknaden.

− De här substanserna var mellan 50 och 100 gånger starkare än naturlig cannabis, vilket betyder att de som rökte ett bloss fick i sig motsvarande 50 till 100 bloss marijuana. Det ledde till mängder av överdoser och fall med akut njursvikt, problem med levern och andningsstillestånd, säger Anders Helander.

Ett problem är att det hela tiden kommer nya drogvarianter vilket gör att man inte hinner studera farligheten och eventuella bestående men.

− Detta försvårar möjligheten att uttala sig om riskerna på lång sikt, säger Anders Helander.

Statistik från Socialstyrelsen visar dock att antalet ungdomat mellan 15 och 24 år som slutenvårdats för psykisk störning orsakad av cannabis eller av flera droger i kombination har fördubblats sedan 2005. Mer är 1800 unga fick en sådan diagnos 2013.

Sedan tidigare vet man att ungdomar som använder cannabis kan få permanenta problem med intelligensen.

− Hjärnan är inte färdigutvecklad före 25 års ålder och cannabis hämmar de nervcellskopplingar som ska utvecklas under uppväxten. Studier från Australien visar på lägre IQ hos de som använt cannabis. Mest troligt gäller detta även syntetiska cannabinoider, de har ju samma biologiska verkan och en del är dessutom mycket starkare, säger Anders Helander.

Få bättre kontroll

Idag finns bara några enstaka fall där spice utpekats som direkt dödsorsak. De flesta dödsfallen förklaras istället av blandförgiftningar, det vill säga att användaren tagit flera nätdroger i kombination.

De flesta förgiftningsfallen rör män, men andelen kvinnor ökar stadigt; från vart femte för några år sedan till nästan vart tredje idag. De flesta användarna är mellan 15-30 år men förra året testade en 11-åring och en 71-åring positivt.

För att få bättre kontroll över de nya nätdrogerna driver Anders Helander sedan fem år tillbaka STRIDA, ett nationellt samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetslaboratoriet och Giftinformationscentralen. Analyser av blod- och urinprover från drogpåverkade patienter kombineras med klinisk information för att kunna koppla ihop symtom med substans.

− Denna kombination är unik. Vi jobbar med alla olika nätdroger och när vi startade hade vi ungefär två förgiftningsfall i veckan i Sverige, nu har vi två om dagen. Troligtvis får vi ändå bara in ungefär hälften av fallen till STRIDA, säger Anders Helander.

Inom projektet används en mycket känslig analysmetod, högupplösande masspektrometri. Analysresultaten sparas, vilket betyder att droger även kan identifieras i patientprover i efterhand.

Internetforum och hemsidor

I projektet har man kunnat identifiera hundratals nya nätdroger vilket bidragit till att Giftinformationscentralen blivit mer träffsäker i sin rådgivning till läkare och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvården får samtidigt större insikt om vilka nätdroger som cirkulerar i Sverige.

− Vi håller koll på vad som är på gång på internetforum och hemsidor. Dyker det upp en ny produkt måste referensmaterial beställas så att analysen är redo om förgiftningsfall börjar komma in till landets akutmottagningar, säger Anders Helander.

Många andra länder har visat intresse för STRIDA och är i processen att starta upp liknande verksamheter.

Anledningen till att förstahandsvalet bland nätdroger ofta är spice är att rökblandningarna är enkla och billiga att få tag på, du kan beställa hem dem snabbt och diskret i brevlådan. Man behöver heller inte injicera dessa droger. Men ett viktigt skäl är också att de marknadsförs som lagliga.

− Här ligger myndigheterna hela tiden steget efter, säger Anders Helander.

Nätdroger – kan vara lagliga och farliga

Termen nätdrog syftar på syntetiska substanser, ofta blandade med i sig psykoaktiva växtbaserade substanser, som säljs lagligt via internet eftersom myndigheter ännu inte klassat dem som olagliga. I termen innefattas även preparat som tidigare sålts och marknadsförts som lagliga men numera blivit narkotikaklassade och därmed olagliga. Ett annat namn som ofta används internationellt är ”nya psykoaktiva substanser”.

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2022-09-13